Одлука за доделување стипендии на студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Со оваа Одлука се доделуваат стипендии за студенти запишани во прва година на прв циклус студии на Факултетите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во учебната 2018/2019 година.

Средствата за оваа намена се утврдени во Програмата за финансирање на видот и обемот на интегративните функции на Универзитетот во 2018 година бр. 02-303/45 од 26.02.2018 година.

Деталите за доделувањето на стипендии, односно Одлуката можете да ја видите овде.