Продекан за наука и меѓународна соработка

доц. д-р Мирослав Ќосевски
Тел: ++ 389 2 3240 760