Распореди

РАСПОРЕД за предавања и вежби на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје, за академската 2023/2024 


Распоред за академска 2022/2023

Распоред за академска 2020/2021

Распоред за академска 2019/2020

Распоред за летен семестар – 2018/2019


Распоред за зимски семестар – 2018/2019


Список за покриеност на настава на додипломски студии на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје – учебна 2018/2019 год.


ЕКТС Координатор проф. д-р Игор Улчар

E-пошта: iulcar@fvm.ukim.edu.mk

Распоред-за-предавања-и-вежби-за-учебната-2022-2023-година