Огласна табла

Известувањa / Соопштенија

Јавна одбрана на дипломскиот труд под наслов: Алтерации на лабораториските параметри при
хиперадренкортицизам кај кучиња, изработен од Бесмире Ќазими, број на индекс 1197, на ден
21.12.2018 во 12 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред

Комисијата во состав:

1. доц. д-р Ирена Целеска (ментор)
2. проф. д-р Игор Улчар (член)
3. проф. д-р Ромел Велев (член)

Продекан за настава,
проф. д-р Игор Улчар

Одлуката и известувањето можете да ги видите овде.

Се известуваат студентите дека пријавувањето на испити за  првиот испитен рок ќе трае од

17.12.-21.12.2018 година.

За да се пријави испит потребно е  Пријава за испитот ( се купува во книжара) и уплатница  од 50 денари (уплатена во банка или пошта) за секоја пријава.

Пример

со цел на дознака За Административна такса (образец пп50)

Назив на примач – Буџет на РМ – ФВМ-Скопје

Банка на примач – НБРМ

сметка 100000000063095

Износ 50 денари

уплатна сметка  840 177 03161

Приходна шифра и програма  722313

Ве молам навремено да ги доставите пријавите.

Соопштението можете да го видите тука.

Со почит,

Марија Николиќ

Советник за студентски прашања

Во согласност со одлуката на Наставно – научниот совет на ФВМ-С бр. 0202-1921 од 21.11.2018 година, соопштуваме дека

На ден 10.12.2018 година (понеделник) со почеток во 12 часот во просториите на ФВМ-С во Скопје, во предавална бр. 2, Башак Кучукчакан Николовска, јавно ќе ја брани докторската дисертација под наслов:

Споредбена анализа на ектракциски методи на охратоксин А од животински ткива и нивна селективна примена при квантитавна проценка кај примероци со географско потелко од Р. Македонија“.

Соопштението можете да го видите тука.

Докторската дисертација можете да ја видите тука.

Почитувани студенти,

З. У. Поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје им соопштува на редовните и вонредните студенти од ПРВА ГОДИНА на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје, да се јават на задолжителниот систематски преглед.

Прегледите ќе се извршуваат во Поликлиниката на Универзитетот, која е сместена во студентскиот дом „Кузман Јосифовски Питу“ од 26.11.2018 до 07.12.2018 година, во период од 07:30 до 12:00 часот.

Потребни документи:

  1. Индекс
  2. Заверена здравствена легитимација
  3. Копија од Здрав. Легит. од 2 до 5 страна

Напомена: Согласно одлуката на советот од Универзитетот, на ниту еден студент нема да биде заверен зимскиот семестар, додека Поликлиниката не го потврди индексот на студентот.

Целото соопштение можете да го видите тука.

Loading...

Резултати од континуирани проверки

Пријави се за примање на известувања за нови објави од нашата веб страна

Име *

Е-пошта *