Огласна табла

Известувањa / Соопштенија

Заверката на летниот семестар во учебната 2018/2019 година ќе  биде од 03.06.2019 – 07.06.2019 година.

Потребни документи за заверка се:

  1. Индекс со сите собрани потписи од предметните професори за тековниот семестар

Пополнет формулар за заверка на семестарот со уплатница за административна такса од 50 денари.

Се известуваат студентите дека пријавувањето на испити за мајско- јунската сесија ќе трае од 16.05.-23.05.2019 година.

За да се пријави испит потребно е  Пријава за испитот ( се купува во книжара) и уплатница  од 50 денари (уплатена во банка или пошта) за секоја пријава.

Пример

со цел на дознака За Административна такса (образец пп50)

Назив на примач – Буџет на РМ – ФВМ-Скопје

Банка на примач – НБРМ

сметка 100000000063095

Износ 50 денари

уплатна сметка  840 177 03161

Приходна шифра и програма  722313

Ве молиме навремено да ги доставите пријавите.

Почитувани,

Врз основа на Одлуката бр. 12-276/3 од 15.2.2019 год. донесена од Фондацијата „Атанас Близнакоф“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје распишува е Интерен конкурс за доделување на стипендија „Атанас Близнакоф“

Право да конкурираат имаат редовни студенти кои го имаат запишано најмалку трет семестар во учебната 2018/2019 година, во редовните рокови, без презапишување на семестар. На секој факултет во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ се доделуваат по 5 стипендии. Висината на стипендијата изнесува 6.000,00 денари месечно и се исплатува 10 месеци во студиската година почнувајќи од октомври заклучно до јули.

Критериумите за доделување на стипендиите се утврдени со Правилникот за начинот и критериумите за распределба на средствата од Фондацијата „Атанас Близнакоф“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за студентски стипендии бр. 12-276/2 од 15.2.2019 година.

Врз основа на пријавените кандидати, Факултетот донесува одлука за избор на 5 (пет) добитници на стипендија од Фондацијата „Атанас Близнакоф“. Изборот го потврдува Одборот на Фондација кој донесува одлука за потврдување на изборот на добитниците на стипендијата. Доколку за некој кандидат Одборот на Фондацијата на го потврди изборот, од Факултетот ќе побара нов предлог за стипендист од листата на веќе пријавените кандидати.

Деталите и конкурсот можете да ги погледнете тука.

Почитувани,

Во прилог можете да ја превземете поканата за „Денови на вашето милениче 2019“, настан кој ќе се одржи во сабота 11.05 и недела 12.05.2019 година организиран од Интернационалната ветеринарна студентска организација – Скопје

Loading...

Резултати од континуирани проверки

Пријави се за примање на известувања за нови објави од нашата веб страна

Name *

Email *