Огласна табла

Известувањa / Соопштенија

СООПШТЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЕН ТЕРМИН

Испитот по предметот ОПШТА ПАТОЛОГИЈА ќе се одржи на 14.7.2021 год.

Испитот по предметот СПЕЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА ќе се одржи на 15.7.2021 год.

Испитот по предметот СУДСКА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ќе се одржи на 16.7.2021 год.

Пријавување електронски најдоцна до 9.7.2021 год. на следната адреса: igjurovski@fvm.ukim.edu.mk

Студентите кои нема претходно да се пријават нема да бидат примени на испит. Во зависност од бројот на пријавени студенти дополнително ќе бидете известени за термините за полагање.

Наставно-научниот совет на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, со Одлука број 0202-437/8, донесена на седницата одржана на 16.4.2021 година, формираше Комисија за оцена на докторската дисертација на кандидатката Ѓулаи Алија, магистер по фармација, со наслов „Мултирезидуална анализа на антибиотици во млеко со примена на LC–MS/MS метод“, во состав:

  • проф. д-р Велимир Стојковски (претседател),
  • проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу (ментор),
  • проф. д-р Павле Секуловски (член),
  • проф. д-р Деан Јанкулоски (член) и
  • проф. д-р Радмила Чрчева-Николовска (член).

  
Текстот на докторската дисертација може да се превземе на следниот линк.

Се известуваат студентите дека пријавувањето на испити за третиот испитен рок (август-септември) ќе трае од 01.07.2021-09.07.2021 година.

За да се пријави испит потребно е  Пријава за испит ( се купува во книжара), целосно пополнета се остава во Службата за студентски прашања.

Ве молам навремено да ги доставите пријавите.

Линк од известувањето.

Со почит,

Марија Николиќ

Советник за студентски прашања

Се известуваат студентите кои ќе го полагаат испитот по Хемија на 16.06.2021 година, дека поради зафатеност на предавалните, испитот наместо во 13:00 часот, ќе започне во 14:00 часот, во предавална 1.

Проф. Д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу

Резултати од континуирани проверки

Пријави се за примање на известувања за нови објави од нашата веб страна