Огласна табла

Известувањa / Соопштенија

Почитувани колеги,

Во прилог се резултатите од првата континуирана проверка по предметот Клиничка и лабораториска дијагностика на домашни миленици и копитари одржана на 05.04.2024 год.

Линк до резултатите https://fvm.ukim.edu.mk/prv-kolokvium-klinicka-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8/

Почитувани студенти,

Во продолжение се информациите за престојните летни школи за учебната 2023/2024 година, кои се одвиваат преку програмата за мобилност CEEPUS.

  1. Animal Welfare, Veterinary Ethics, Law, and Communication Skills се одржува во период од 07.07.-12.07.2024 година, на Универзитетот за ветеринарна медицина во Виена, Австрија

Информативен флаер за летната школа по Animal Welfare, Veterinary Ethics and Communication Skills.

2. VetNEST Summer School of Zoonoses се одржува во период од 13.05-17.05.2024 година, на Ветеринарниот факултет при Универзитетот во Загреб

3. From Sperm and Oocyte to Offspring: The Journey of Canine and Feline Reproduction се одржува во период од 08.07.-13.07.2024 година на Ветеринарниот факултет при Универзитетот во Љубљана.

Сите заинтересирани студенти задолжителено да се јават кај CEEPUS координаторот проф. д-р Зехра Хајрулаи Мусли (zhajrulai@fvm.ukim.edu.mk).

НАПОМЕНА: Право на апликација имаат студентите од четвртта и петта година.

1. Се распишуваат избори за заменик студентски правобранител на Факултетското студентско собрание на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје.
2. Кандидатите кои сакаат да се пријават поднесуваат барање коешто е во прилог на оваа одлука, го заверуваат во архивата на Факултетот и го доставуваат во службата за студентски прашања.
3. Барањето за кандидарање за заменик студенски правобранител може да се преземе од веб-страницата на Факултетот или од службата за студентски прашања.
4. Рокот за пријавуваање е до 18.03.2024 год.

Одлуката може да ја погледнете тука.

Пријавата може да ја преземете на следниот линк.

Резултати од континуирани проверки

Испитот го положиле студентите со бр. на индекс:
1441
1476
1479
1493
Катедра за биохемија и биологија на клетка
Испитот го положиле студентите со бр. на индекс:
– 1403
– 1457
Катедра за биохемија и биологија на клетка

Пријави се за примање на известувања за нови објави од нашата веб страна