Огласна табла

Известувањa / Соопштенија

Испитот по Хемија во јануарско-феврураската испитна сесија ќе се одржи на:

  • 07.02.2020 год. во 10:00 часот во предавална 1 – Стехиометрија
  • 15.02.2020 год. во 10:00 часот во предавална 1 – Хемија

За испитот по Хемија студентите задолжително да носат калкулатор.

Соопштението можете да го видите тука.

ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТ И КОЛОКВИУМ

Испитот по предметот ОПШТА ПАТОЛОГИЈА ќе се одржи на 5.2.2020 год. со почеток во 10.оо часот.

Испитот по предметот СПЕЦИЈАЛНА ПАТОЛОШКА МОРФОЛОГИЈА ќе се одржи на 6.2.2020 год. со почеток во 10.оо часот.

Испитот по предметот СУДСКА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ќе се одржи на 7.2.2020 год. со почеток во 10.оо часот.

Реколоквирање по предметите Општа патологија, Специјална патолошка морфологија и  Судска ветеринарна медицина ќе се одржи на 30.1.2020 год. во 9:00 часот во предавална бр.2 (амфитеатар).

Студентите се должни да се пријават за реколоквирање најдоцна до 28.1.2020 год.

Се известуваат студентите кои ќе полагаат усен испит по предметите: биологија на клетка, биохемија и клиничка биохемија во јануарската испитна сесија, дека испитот место на 24 јануари, ќе се оддржи на 27 јануари 2020 год. (понеделник) со почеток во 10.00 ч.

Во согласност со одлуката на Наставно – научниот совет на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје бр. 0202-2193/2 од 23.12.2019 година, соопштуваме дека

На ден 30.12.2019 година (понеделник) со почеток во 11 часот во просториите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, во предавална бр. 2, м-р Ширибан Рамани јавно ќе ја брани докторската дисертација под наслов:

„Проценка на достапноста на металите врз рибните популации кои се под влијание на рударски активности“.

 

Соопштението можете да го видите тука.

Резултати од континуирани проверки

Пријави се за примање на известувања за нови објави од нашата веб страна