Огласна табла

Известувањa / Соопштенија

Почитувани студенти,

Во продолжение се резултатите од одржаниот практичен испит по предметот Биохемија. Испитот го положил студентот со број на индекс:

1488

Катедра за биохемија, клиничка биохемија и биологија на клетка

Почитувани студенти,

Во прилог се резултатите од двете одржани континуирани проверки по предметот Сточарство.

Резултатите со освоените бодови од двете континуирани проверки, можете да ги погледнете тука.

Почитувани студенти,

Во продолжение се резултатите од одржаниот завршен испит по предметот Биологија на клетка. Испитот го положиле студентите со број на индекс:

1456

1470

1502

1510

1550

Катедра за биохемија клиничка биохемија и биологија на клетка

Почитувани студенти,

Во прилог се резултатите од одржаниот колоквиум по предметот Физиологија на животните на 17.01.2024 година.

Резултатите можете да ги погледнете тука.

Резултати од континуирани проверки

Пријави се за примање на известувања за нови објави од нашата веб страна