Announcements

Reports / Announcements


Се известуваат студентите на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје дека е распишан Kонкурс за летна студентска пракса/стажирање преку програмата ЕРАЗМУС+ K103.  Конкурсот трае до 15 Април 2023. 

Детални податоци се дадени на следниот линк: https://fvm.ukim.edu.mk/wp-content/uploads/2023/02/Konkurs-letna-studentska-praksa-2023.pdf

Факултетот организира информативен состанок во врска  со оваа мобилност, кој ќе се одржи во четврток, 02.03.2023 година, во предавална 1 со почеток во 11 часот.

1. Се распишуваат избори за заменик студентски правобранител на Факултетското студентско собрание на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје.
2. Кандидатите кои сакаат да се пријават поднесуваат барање коешто е во прилог на оваа одлука, го заверуваат во архивата на Факултетот и го доставуваат во службата за студентски прашања.
3. Барањето за кандидарање за заменик студенски правобранител може да се преземе од веб-страницата на Факултетот или од службата за студентски прашања.
4. Рокот за пријавуваање е до 22.02.2023 год.

Одлуката може да ја превземете на следниот линкhttps://fvm.ukim.edu.mk/wp-content/uploads/2023/02/Одлука-за-распишување-избори-за-заменик-студентски-правобранител-2022-2023-1.pdf

Во прилог се резултатите од завршниот испит по предметот Биологија на клетка, одржан на 06.02.2023 година..

Испитот го положиле:

Број на индекс:Оценка
1438(6)  
1447  (7)
1487(9)
1535(8)

Катедра за биохемија и биологија на клетка                       

Exam Results

Испитот го положиле студентите со бр. на индекс:
1441
1476
1479
1493
Катедра за биохемија и биологија на клетка
Испитот го положиле студентите со бр. на индекс:
– 1403
– 1457
Катедра за биохемија и биологија на клетка

Subscribe for our announcements

[email-subscribers namefield=”YES” desc=”” group=”Public”]