Announcements

Reports / Announcements

Се известуваат студентите на ФВМС кои сакаат да се кандидираат за претседател на Факултетското студентско собрание при ФВМС дека рокот за пријавување е 20.11.2019 година. За претседател може да се кандидира редовен студент кој запишал зимски семестар во учебната 2019/2020 година и ги положил сите испити заклучно со трет семестар. Кандидатите треба да поднесат Пријава за кандидатура која можат да ја подигнат во службата за студентски прашања, и во која треба да соберат најмалку 20 потписи од студенти како поддршка. Пополнетата пријава со 20-те потписи се заверува во архивата на ФВМС и се доставува до службата за студентски прашања.

Се известуваат средношколците дека во просториите на Филозофски факултет на 2.11.2019 год. (сабота) од 11.00 до 16.00 часот ќе одржи настанот „Запознај го УКИМ“ во организација на здружението на граѓани „Младите можат“.
На овој настан Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје ќе има свој штанд, а предвидена е и усна презентација на Факултетот (15.30-16.00 часот).
Флаерот со агендата можете да го превземете тука.
Loading...

Exam Results

Subscribe for our announcements

[email-subscribers namefield=”YES” desc=”” group=”Public”]