Announcements

Reports / Announcements

Се известуваат студентите дека наставата во учебната 2020/2021 година ќе започне 5.10.2020 год., при што до 16.10.2020 год. ќе се одвива само теориска  настава (предавања) од далечина, според распоредот што истакнат на факултетската веб-страница. Наставата од далечина ќе се одвива со платформата TEAMS на Мајкрософт, при што секој наставник формира тимови од студентите, со нивните службени е-адреси, по што ќе ги информира студентите за подетален договор.

Студентите се должни редовно да се приклучуваат на он-лајн предавањата, и нивното присуство ќе биде проверувано и евидентирано. Доколку имаат некакви проблеми со он-лајн платформата, можат да се обратат до факултетскиот координатор на ИКТ Виктор Денковски.

Соопштението можете да го превземете тука.

Се известуваат студентите од 1 година дека првиот школски час ќе се одржи на 05.10.2020 година со почеток во 11.00 часот на отворен простор во дворот на Институтот за репродукција и биомедицина на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје каде Деканот на Факултетот проф. д-р Лазо Пендовски ќе ја презентира наставната програма и распоредот за настава.

Студентите ќе бидат запознаени со начинот на изведување на наставниот процес согласно одлуките на органите на управување на Факултетот и Универзитетот.

Студентите и останатите присутни задолжително мора да носат заштитни маски.

За состанокот се превземени сите безбедносни мерки и соодветен распоред со минимално растојание од 2.5м согласно мерките на Владата и Кризниот штаб на ФВМС.

Соопштението можете да го превземете тука.

Exam Results

Subscribe for our announcements

[email-subscribers namefield=”YES” desc=”” group=”Public”]