Archive of Announcements

Public defense of the Doctoral dissertation will take place on 29.11.2017 at 12:00 in the lecture hall 2 at the Faculty of Veterinary Medicine – Skopje

Prevalence and importance of postpartum dysgalactia syndrome in farmed sows in the Republic of Macedonia

You can find the Doctoral dissertation here.

You can take a look at the public defense decision here.

Известување за студентите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје
Се известуваат студентите на ФВМС дека следната седмица, на 13, 15, 16 и 17 ноември 2017 година на нашиот Факултет ќе гостуваат следниве визитнг-професори:
– проф. д-р Данијела Кировски од Факултетот за ветеринарна медицина во Белград, на предметот Физиологија на животните (III семестар) во предавална 2 од 9 до 12 часот;
– проф. д-р Тадеј Маловрх од Ветеринарниот факултет во Љубљана, на предметот Имунологија (III семестар) во предавална 2 од 12 до 15 часот;
– проф. д-р Вања Крстиќ од Факултетот за ветеринарна медицина во Белград, на предметот Внатрешни болести на домашни миленици и копитари (VII семестар) во предавална 3 од 9 до 12 часот;
На овие предавања можат да присуствуваат и студенти од други студиски години, доколку имаат слободен термин.
На 14 ноември ќе нема настава, поради одбележувањето на јубилејот „90 години ветеринарна наука и едукација“.

Loading...

Subscribe for our announcements