Archive of Announcements


Се известуваат студентите на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје дека е распишан Kонкурс за летна студентска пракса/стажирање преку програмата ЕРАЗМУС+ K103.  Конкурсот трае до 15 Април 2023. 

Детални податоци се дадени на следниот линк: https://fvm.ukim.edu.mk/wp-content/uploads/2023/02/Konkurs-letna-studentska-praksa-2023.pdf

Факултетот организира информативен состанок во врска  со оваа мобилност, кој ќе се одржи во четврток, 02.03.2023 година, во предавална 1 со почеток во 11 часот.

1. Се распишуваат избори за заменик студентски правобранител на Факултетското студентско собрание на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје.
2. Кандидатите кои сакаат да се пријават поднесуваат барање коешто е во прилог на оваа одлука, го заверуваат во архивата на Факултетот и го доставуваат во службата за студентски прашања.
3. Барањето за кандидарање за заменик студенски правобранител може да се преземе од веб-страницата на Факултетот или од службата за студентски прашања.
4. Рокот за пријавуваање е до 22.02.2023 год.

Одлуката може да ја превземете на следниот линкhttps://fvm.ukim.edu.mk/wp-content/uploads/2023/02/Одлука-за-распишување-избори-за-заменик-студентски-правобранител-2022-2023-1.pdf

Во прилог се резултатите од завршниот испит по предметот Биологија на клетка, одржан на 06.02.2023 година..

Испитот го положиле:

Број на индекс:Оценка
1438(6)  
1447  (7)
1487(9)
1535(8)

Катедра за биохемија и биологија на клетка                       

Резултати од завршен испит по предметот Биологија на клетка одржан на 06.02.2023 годинаhttps://fvm.ukim.edu.mk/wp-content/uploads/2023/02/Резултати-од-испитот-Биологија-на-клетка-одржан-на-06.02.2023-год.-1.pdf

Биологија на клетка
• Втор колоквиум (20.01.2023 во 10.00 ч.)
• Практичен испит* (2.02.2023 во 10.00 ч. *Само за студентите заклучно со генерација 2021/2022)
• Завршен испит (6.02.2023 во 10.00 ч.)

Биохемија
• Практичен испит (8.02.2023 во 10.00 ч.)
• Завршен испит (10.02.2023 во 10.00 ч.)

Клиничка биохемија
• Практичен испит (8.02.2023 во 10.00 ч.)
• Завршен испит (9.02.2023 во 10.00 ч.)

Студентите кои ќе полагаат, задолжително испитот да го пријават во електронскиот систем на Факултетот и со мејл до предметниот наставник (со назнака дали ќе полагаат практичен испит, завршен испит или двата), најдоцна до 31.01.2023 г.