Archive of Exam Results

Резултатите од испитот по Хемија можете да ги видите тука.

Испитот го положиле студентите со број на индекс:

1287 – 8 (осум)

1295 – 8 (осум)

1307 – 8 (осум)

1344 – 10 (десет)

1348 – 7 (седум)

1351 – 6 (шест)

1354 – 10 (десет)

Loading...

Subscribe for our announcements

[email-subscribers namefield=”YES” desc=”” group=”Public”]