Archive of News

Today, the first online lectures were held for the students, thus successfully continuing the academic year of the Faculty of Veterinary Medicine – Skopje.

Following the recommendations of the Ministry of Education and University Ss. Cyril and Methodius in Skopje, faculty members deliver online lectures and students with great interest attend them.

The Faculty of Veterinary Medicine – Skopje was established in 1991 and is a full member of the European Association of Veterinary Faculties (EAEVE) with a study plan of 5.5 years, 11 semesters, where the teaching process is according to ECTS.

All the proposed changes reflect the monitoring of the current state of veterinary in the country and the European Union, the world veterinary science but also the social situation, especially in the field of agriculture and economy in general.

Почитувани,

Кризниот штаб на ФВМ-Скопје за превенција на ширење на Covid-19 на 19.03.2020 година одржа состанок на кој ги усогласи текстот од УПАТСТВО за ракување со материјали за тестирање и хартиени документи а во врска со спречување на ризикот од ширење на вирусот Covid-19 на вработените на ФВМ-Скопје.

Тука можете да го превземете УПАТСТВОТО за ракување со материјали за тестирање и хартиени документи а во врска со спречување на ризикот од ширење на вирусот Covid-19 на вработените на ФВМ-С

Врз основа на одлука на Деканатската управа број 0201-731/8 од 11.03.2020 година Кризниот штаб на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје за превенција од ширење на вирусот Covid-19 на состанокот одржан на 16.03.2020 година ги донесе следниве мерки.

 1. Поради превенција од ширењето на вирусот Covid-19 се ограничува пристапот на ФВМ-С за странки и коминтенти. Поради тоа вратите се отвараат само со електонски картички, а влезот на невработени лица е со претходна најава во архивата на факултетот, телефон 02/3240700.
 2. Се молат сите лица кои имаат потреба за комуникација со ФВМ-С истото да го прават на електроснките адреси и телефоните објавни на веб страната на факултетот.
 3. Мострите за анализа се доставуваат преку шалтерот на приемните оделенија на ФВМ-С. Лицата вработени на примните одленија во текот на работата користат заштитна маска и ракавици, притоа почитувајќи ги правилата за одржувањена дезинфекција на површините и рацете со обезбедените средства за дезинфекција.
 4. Се задолжуваат раководителите на иснтитутите до организираат дезинфекција на влезовите и излезите на зградите на ФВМ-С два пати во текот на денот со обезбедениот дезинфициенс а по потреба и дополнително. Исто така се организира и дезнифекција на сите површини во објектите на факултетот најмалку еднаш во текот на денот.
 5. Се забранува секакво собирање во просториите и во кругот на Факултет за ветеринарна медицина-Скопје за вработени и коминтенти.
 6. Се задолжува деканот на факултетот да изготви допис до ветеринарната комора за намалување на капацитетите на ФВМ-С во врска со спроведувањето на програмите за мониотиринг, и нивна адаптација на постоечките и новонастанатите услови.
 7. Се задолжува раководителот на Универзитетската ветеринарна болница да направи известување на начинот на работење, мерките кои треба да се превземат против ширење на вирусот Covid-19.
 8. Се задолжуваат лицата кои земаат мостри а во консултација со раководителот на институтот, истото да го прават само со претходен договор со Официјалните ветеринари. Мострите да се земаат од собирни пунктови и истите да бидат превземени надвор од просториите односно да се достават дирекно во возилото за транспорт.
 9. Возилата за транспорт по секое излегување на терен, по поминување низ кризни подрачја или секојпат кога за тоа има потреба да се дезинфицираат целосно со пумпа и дизинфициенс обезбедени од ФВМ-С. Лицата кои управуваат со возилата во текот на цело време се обезбедени со маска ракавици и работна униформа. Секое возило е обезбедено со пумпа за дезинфекција и дезинфициенс за површини и раце.

Од Кризниот штаб за превенција од ширење на вирусот Covid-19

Известувањето можете да го превземете тука.

Почитувани сопственици на домашните миленици и наши клиенти корисници на услугите на Универзитетската ветеринарна болница при Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје, со цел превенција од ширење на корона вирусот, согласно препораките на Владата на Република Северна Македонија, Ве известуваме дека во престојниот период Универзитетската ветеринарна болница ги превзема следните чекори:

 1. Универзитетската ветеринарна болница, во следниот период ќе работи со скратено работено време, за прием и преглед од 09-13 часот;
 2. При прием на пациенти, се молат сопствениците да го почитуваат редоследот во чекалната, каде не смее да престојуваат повеќе од еден пациент со сопственик;
 3. Ве молиме следете ги препораките на Владата на Р. Северна Македонија и Министерството за здравство, за ваша и наша заштита;
 4. На приемниот дел во Универзитетската ветеринарна болница поставени се средства за дезинфекција на дланките, Ве молиме следете ги упатствата за редовна примена и ваша хигиена;
 5. Доколку сте патувале во земјите со висок и среден ризик, Ве молиме да се воздржите од посета на УВБ, а доколку е неопходно Ве молиме следете ги наведените упатства;
 6. По земањето на основните податоци, прегледот, дијагностиката и спроведувањето на терапиите ќе се спроведува без присуство на сопственикот, освен во случаи кога тоа е неопходно;
 7. Предност за прием, преглед и хируршки интервенции имаат домашните миленици кај кои се забележани симптоми на:
 • Акутна траума/крварење/акутен абдомен/отворени скршеници
 • Сомнеж на труење
 • Тежок пород/пиометра/вагинално крварење
 • Гушење, отежнато дишење
 • Интензивно повраќање/дијареа пропратено со симптоми на општа слабост, особено кај млади животни на возраст до 1 година
 • Крварење од природните отвори (усна, носна празнина)
 • Потешкотии при уринирање и дефекација
 • Сомнеж за дилатација/торзија на желудник и страно тело
 • Епилептни напади/офталмолошки и невролошки итни состојби.

Ве молиме, за сите дополнителни информации, јавете се на следните телефонски броеви: 071/269-471 или 02/3240 785.

Почитувани сопственици и клиенти, Ви благодариме за разбирањето.

Известувањето можете да го превземете тука.

Врз основа на заклучоците на Комисијата за заразни болести на Министерството за здравство, утврдени на седницата одржана на 10.03.2020 година, како и врз основа на Одлуката на Владата на РСМ, а со цел да се заштити здравјето на студентите и вработените и да се заострат мерките и активностите за превенција од ширење на корона вирусот, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје го запира одвивањето на наставниот процес во текот на наредните 14 дена – во периодот од 11 до 24.03.2020 година.

Известувањето од Факултетот можете да го видите тука.

Целото известување можете да го видите тука.

Date: 27-29 May 2020

Duration: 3 days

Location: Hotel Sileks, Ohrid, R. North Macedonia

The Faculty of Veterinary Medicine of the “Ss. Cyril and Methodius University” in Skopje, together with the Charles Louis Davis and Samuel Wesley Thompson DVM Foundation from the USA will be hosting the 3rd international Annual Davis-Thompson Foundation Eastern European Veterinary Pathology Meeting. The meeting will take place at Hotel Sileks in Ohrid, R. North Macedonia.

Renowned veterinary specialists, Dr. Monika Welle (Institute for Animal Pathology, Vetsuisse Faculty, University of Bern, Switzerland) and Dr. Matti Kiupel (College of Veterinary Medicine at Michigan State University, USA), will give lectures on dermatopathology, diseases of pigs and tumour grading, as well as Dr. Trpe Ristoski (Department of pathology, Faculty of Veterinary Medicine – Skopje) for Infection diseases of dog and cat.

For further information regarding the event, contact the following email addresses: tristoski@fvm.ukim.edu.mk  or  igjurovski@fvm.ukim.edu.mk

REGISTRATION (here)

PROGRAM for the meeting (here)

HOTEL RESERVATION (here)

The Faculty of Veterinary Medicine – Skopje successfully accredited English course of undergraduate first and second cycle integrated studies of Veterinary medicine. The student enrollment in this study program will begin in August-September of the 2020/2021 school year.

The student enrollment in this study program it is expected to begin in September of the 2020/2021 school year.

More information about the study program can be found here.

Во петок на 14.02.2020 со почеток од 9:00 часот во предавална 2 при Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје ќе се одржи координативен состанок со поголемите свињарски фарми за активностите поврзани со болеста африканска чума кај свињите.

Агендата можете да ја превземете тука.

Delegation from the Faculty of Veterinary Medicine – Skopje, led by the Dean prof. Lazo Pendovski, prof. Dr. Zehra F. Musliu, prof. Dr. Velimir Stojkovski and prof. Dean Jankuloski, made an official visit to the Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology – MBA KI. Skrjabin, on the occasion of the 100th anniversary of the establishment of the academy. The official meeting confirmed the collaboration between the two institutions by signing another cooperation agreement with the new rector of the academy, prof. Sergei Vladimirovich Posabin confirms the collaboration in the field of education and research, as well as the mobility of students and teaching staff, exchange of scientific publications and information as well as collaboration in the application of joint scientific and research projects of mutual interest.

Subscribe for our announcements

[email-subscribers namefield=”YES” desc=”” group=”Public”]