Archive of News

Почитувани студенти и колеги доктори по ветеринарна медицина,

Ве известуваме дека излезе од печат учебното помагало „Практикум за вежби по паразитологија и паразитни заболувања” од авторите проф. д-р Јована Стефановска и науч. сор. д-р Александар Цветковиќ. Практикумот е  наменет за студентите на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје за совладување на практичната настава по задолжителниот предмет Паразитологија и паразитни заболувања, но може да се користи и за изборните предмети: Ветеринарна клиничка паразитологија и Ветеринарна ентомологија. Практикумот ќе им овозможи на студентите полесно да ја совладаат предвидената практична настава за реализација на предметната програма, а може да се користи и во секојдневната клиничка пракса на колегите доктори по ветеринарна медицина.

Практикумот е достапен на следниов линк.

Почитувани коминтенти

 Особена чест и задоволство ни претставува што ни ја доверивте Вашата доверба за контролата на квалитетот и безбедноста на Вашите производи и производствени процеси. Со цел да ја унапредиме нашата соработка и доверба, а имајќи го притоа досегашното искуство, подготвивме и на располагање Ви доставуваме нова софтверска алатка edostava за пристап до записи од Вашите лабораториски услуги. За активација на Вашиот кориснички профил Ве молиме испратете ни порака на email: contact@fvm.ukim.edu.mk. По оваа порака администраторите на системот ќе Ви испратат лозинка која ќе ја искористите при Вашето прво приклучување и веднаш под неа ќе ја внесете Вашата нова лозинка која треба да ја верификувате со повторно внесување во полето под лозинката и да го стиснете копчето зачувај. Потоа систем администраторот ќе го регистрира Вашето барање и за да го верификува истото ќе Ве контактира на контакт телефонскиот број кој ќе го доставите во вашиот меил. За да се логирате потребно е да се најавите на адресата https://edostava.fvm.ukim.edu.mk. Потоа во полето корисничко име ќе ја внесете Вашата електронска адреса на која ги добивате досега известувањата од тестирање кои се автоматски испратени од нашиот систем. Доколку сметате дека оваа електронска адреса ја користат и други лица, Ве молиме да не известите и да ни доставите Ваша нова електронска адреса до која ќе имате пристап само вие или лица за кои сметате дека безбедно ќе ги користат Вашите документи за лабораториските услуги. Со тоа Вашиот кориснички профил е активен и подготвен за користење. На екранот можете да изберете различни опции на прикажување на записите по датум, број на записник или барање. Достапни Ви се скенирани барања/записник за анализа, приемница која автоматски се генерира од Лабораториски Информативен Менаџмент Систем, известувањето за тестирање на македонски, албански или англиски јазик, како и резултатите од лаборатории со кои ФВМ-Скопје има договори за надворешни услуги. Би сакале да Ве поканиме да ја применувате оваа алатка за добивање на Вашите записи од лабораториски услуги со што значително ќе ја подобриме деловната комуникација. За сите наши ценети коминтенти користењето на оваа алатка е бесплатно.

За дополнителни информации, забелешки и сугестии Ве молиме да не контактирате.

The Board for Accreditation of Higher Education adopted Decision No. 08-49 / 7 from 11.12.2020 which accredits the study program Food Safety and Quality of the second cycle (specialist) professional studies at the Faculty of Veterinary Medicine at the University “St. Cyril and Methodius ” in Skopje.

Upon completion of their studies, students acquire the title of “Specialist of food safety and quality”.

Specialist studies are in the field of Biotechnical Sciences, field of Veterinary Medicine.

All graduates from the fields of veterinary medicine, agricultural sciences, natural sciences, medical sciences, etc., have the right to enroll in the studies.

Faculty of Veterinary Medicine

You can see the document here.

Новите простории во Универзитетската Ветеринарна Болница се ставени во функција

Faculty of Veterinary Medicine-Skopje, as the National Reference Laboratory for African swine fever became a partner in the campaign for African swine fever (#StopASF), organized by EFSA (European food safety authority), in cooperation with the Food and Veterinary Agency.

African swine fever (ASF) is a disease that is very dangerous for domestic and wild pigs. ASF causes high mortality in feral pigs and pigs on pig farms. It is harmless to humans, but it causes great economic losses to pig population and pig production, as well as serious socio-economic consequences. 

There is currently no vaccine or cure for this disease. Therefore, it is very important to take timely action by citizens, tourists, farmers, hunters and veterinarians. 

The aim of this campaign is to prevent the spread of this disease in our country and Southeast Europe. Awareness of the danger of this disease should be raised with the help of information materials. These informative materials enable acquaintance with the disease and early recognition of the symptoms of the disease. The information also contains explanations on how to act in a situation of raising suspicion of the disease, what measures to take and who to contact. Prompt response will prevent the spread of the disease and large financial losses in the country. 

All promotional materials for regular information about this disease can be found at the link https://www.efsa.europa.eu/stopASF#/. 

 

With respect,  

Faculty of veterinary medicine in Skopje

The Faculty of Veterinary Medicine-Skopje at the University “St. Cyril and Methodius University in Skopje today puts into operation the new facilities and equipment of the University Veterinary Hospital in the country.

The University Veterinary Hospital now has at its disposal approximately 500m2 of rooms for performing veterinary activity, which constitute a functional unit that is unique in the country and in the wider region with such capacity.

The hospital is designed for general and specialist examinations of pets and is equipped with state-of-the-art equipment, has two fully equipped operating rooms with apparatus for inhalation anesthesia, dental office, diagnostic laboratory for modern parabiological and , new equipment for X-ray diagnostics as well as ultrasound and ECG diagnostics.

The University Veterinary Hospital is also confirmed by the official services of the Food and Veterinary Agency, which is responsible for the Register of authorized veterinary companies, which concluded that it complies with all regulations in accordance with the Rulebook on the conditions for approval of veterinary clinic, veterinary hospital and veterinary service at the kennel (Official Gazette of RM, no. 124 from 5.7.2018). According to the FVA register, this is the only authorized Veterinary Hospital in our country that is approved by the competent authorities and has facilities for accommodation and care of animals.

The hospital has a highly trained team of experts, professors, associate doctoral students, all specialists in various fields, who are trained in the most modern centers for the treatment of pets.

In the area of ​​hospital treatment, there is a special section provided for accommodation and therapy of animals, a room for artificial insemination of animals with early diagnosis of pregnancy as well as facilities for diagnosis of malignant diseases and surgical interventions.

Pet owners will receive advice and guidance on their care and nutrition, preventive vaccinations, parasite control and most importantly emergency and critical care.

With this, the Faculty of Veterinary Medicine – Skopje significantly increased the veterinary health capacity in our country and the University Veterinary Hospital with its facilities, equipment and professional staff is confirmed as a leader and driver of modern diagnostics, prevention and treatment of pets.

The Dean of the Faculty of Veterinary Medicine-Skopje, Prof. Dr. Lazo Pendovski, solemnly awarded the indexes of the new freshmen enrolled in the academic year 2020/2021. The ceremony was attended by professors and associates of the Faculty who wished the new students a successful study. Prof. Dr. Lazo Pendovski presented the capacities of the Faculty and the way of studying.

On behalf of the teaching-scientific staff, he wished them to experience the dynamics of the academic life and to grow in their knowledge of the science of veterinary medicine that they have chosen for their future profession.

Традиционалниот културно-забавен настан “Денови на вашето милениче” се одбележа на 5-ти и 6-ти септември. Настанот се залага за совесна и одговорна грижа за домашните миленци преку која се промовира здравје кај луѓето преку грижа за животните.

Денови на вашето милениче започна на 5-ти септември од 11 часот во Градски парк поточно во паркот за миленици, и продолжи на 6-ти септември во Зоолошка градина, организиран од здружението ИВСА-Скопје во соработка со Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје, поддржано од Град Скопје.

„Нашата организација промовира одговорно сопствеништво со тоа што ги едуцираме луѓето за комплексноста на потребите на животните и нивното здравје и благосостојба. Се радуваме на огромната посетеност на настанот во текот на двата дена како и големиот интерес кај луѓето како сопственици и идни сопственици на миленици“ вели претседателката на ИВСА, Неда Кузмановска.

На студентите се придружија и занаетџиите од Мала Пажња и ЛенкаXMrDog, како и ветеринарните установи Vita Veta Vet, Шизика – груминг салон, Ветеринарна Клиника Ветеринар Д.К. – Бревница, Ветеринарна амбуланта – Ташковски и здружението за еколошка свеснот Еко-Свест кои во текот на двата дена имаа изненадувања за посетителите преку интерактивни едукативни игри.

Додека првиот ден беше резервиран за музика и информативни штандови, вториот ден од настанот вклучи и предавања од проф. д-р Јована Стефановска –  Паразити кај домашните миленици, проф. д-р Пламен Тројачанец – Кастрација и стерилизација на домашните миленици, проф. д-р Влатко Илиески – Благосостојба на животните, едукативно шоу со студентот Ненад Димковски – Херпетологија/терариум и поважни болести.

Faculty of Veterinary Medicine – Skopje has teaching, research and applicative activity in field of veterinary medicine and veterinary public health.

Mission of FVM-S is realized via organizing study, transfer of knowledge, development and promotion of the education and science in veterinary health in RM, development of creative abilities, preparing students for profession of doctor of veterinary medicine which needs professional knowledge and ability for scientific approach in the work, promoting of the technological development of the veterinary profession and building positions for the future.

Besides the care for the animal health, veterinary medicine has important role in the public health via obtaining healthy and quality food from animal and plant origin. Veterinarians, with their undisputable role in the production and trade of food are promoting confidence of the consumers and successfulness of the livestock production. The big importance of the veterinary profession which is based on the quality education is proved with investigations made within project VET 2020 (Socrates Thematic Network Project).

In its applicative activity, FVM-S is also focused on the implementation and maintaining of the ISO 9001:2000 and ISO 17025 standards with purpose the service for fulfilling requirements of the clients to be on significantly higher professional level.
The realizing of teaching mission of the Faculty is done by organizing of integrated studies of first and second cycles, as well as studies of third cycles (doctoral studies) with getting scientific degree doctor of veterinary medicine and doctor of science in the field of veterinary medicine.

Methods of work which are for realizing the Faculty’s policy are:

  • Team work of many professional-scientific staff with special profile, depends on nature of the problem which is subject of analysis, treatement and solving.
  • Application of ambulance and hospital approach of treating, with perception of the causes and consequences for manifestation of disorders, with building and sugesting measures for their removement, mitigating and preventing of side complications.
  • Application of scientific-statistical methods in the scientific and applicative approach, which spreeds knowledge concerning rules which follow technology of animal production, which has esspecial importance if taking in account strong requirements of the European and world market in trade of lifestock and products of animal origin.

Within its main activity, Faculty of Veterinary Medicine applies these principles of work:

  • Scientific principle, which in realization of teaching and research activity e based on application of contemporary scientific knowledge in the field of veterinary medicine and other related scientific disciplines transformed in the practice.
  • Principle of reality, which is consisted of evaluation of achieved results, in terms of meeting of results predicated and expected in predicated circumstances and conditions.
  • Principle of permanent amplification of the efficiency and quality of the education as a reflection of the creative and working engagement of the teaching staff, and of the engagement of the students themselves.

With scientific improvement of the staff who is dealing with research, education, development and application in field of veterinary medicine, FVM-S makes permanent development of the veterinary medicine, production, reproduction, hygiene and technology of the products from animal origin, as well as and nutrition of domestic animals.

Се известуваат студентите на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје дека Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” распиша конкурс за доделување стипендии за индивидуална мобилност во летниот семестар на академската 2020/2021 година преку програмата ЕРАЗМУС+ K103.  Конкурсот трае до 5 октомври 2020.

  • Документите потребни за аплицирање, како и сите дополнителни информации се дадени во Конкурсот

Subscribe for our announcements

[email-subscribers namefield=”YES” desc=”” group=”Public”]