Archive of News

Dear Students,

We are happy to inform you that the VetNEST Summer School is scheduled to be held on 28 – 30 September 2021.
Because we want to continue the contribution to the teaching on animal welfare, veterinary ethics and law, and having in mind the safety of participants during the pandemic with Covid-19, the Summer School is coming back this year as an ONLINE EVENT.
Hopefully, we would be able to return to our normal and regular practice of organizing the summer school in person from next year.
For now, please scroll down for preview information of the upcoming VetNEST Summer School 2021.

Stay safe and follow us on our here on our Website and Facebook profile (https://www.facebook.com/vetnest.summerschool) and lookout for further information.

Best regards,
The VetNEST Team

Faculty of Veterinary Medicine-Skopje, as the National Laboratory for African swine fever became a partner in the campaign for African swine fever (#StopASF), organized by EFSA (European food safety authority), in cooperation with the Food and Veterinary Agency.

African swine fever (ASF) is a disease that is very dangerous for domestic and wild pigs. ASF causes high mortality in feral pigs and pigs on pig farms. It is harmless to humans, but it causes great economic losses to pig population and pig production, as well as serious socio-economic consequences. 

There is currently no vaccine or cure for this disease. Therefore, it is very important to take timely action by citizens, tourists, farmers, hunters and veterinarians. 

The aim of this campaign is to prevent the spread of this disease in our country and Southeast Europe. Awareness of the danger of this disease should be raised with the help of information materials. These informative materials enable acquaintance with the disease and early recognition of the symptoms of the disease. The information also contains explanations on how to act in a situation of raising suspicion of the disease, what measures to take and who to contact. Prompt response will prevent the spread of the disease and large financial losses in the country. 

All promotional materials for regular information about this disease can be found at the link https://www.efsa.europa.eu/stopASF#/. 

 

With respect,  

Faculty of veterinary medicine in Skopje

Се известуваат студентите на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје дека Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” распиша конкурс за доделување стипендии за индивидуална мобилност во летниот семестар на академската 2021/2022 година преку програмата ЕРАЗМУС+ K103.  Конкурсот трае до 5 октомври 2021.

Подетални информации за конкурсот може да најдете тука.

Почитувани студенти и колеги доктори по ветеринарна медицина,

Ве известуваме дека излезе од печат учебното помагало „Практикум за вежби по паразитологија и паразитни заболувања” од авторите проф. д-р Јована Стефановска и науч. сор. д-р Александар Цветковиќ. Практикумот е  наменет за студентите на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје за совладување на практичната настава по задолжителниот предмет Паразитологија и паразитни заболувања, но може да се користи и за изборните предмети: Ветеринарна клиничка паразитологија и Ветеринарна ентомологија. Практикумот ќе им овозможи на студентите полесно да ја совладаат предвидената практична настава за реализација на предметната програма, а може да се користи и во секојдневната клиничка пракса на колегите доктори по ветеринарна медицина.

Практикумот е достапен на следниов линк.

Почитувани коминтенти

 Особена чест и задоволство ни претставува што ни ја доверивте Вашата доверба за контролата на квалитетот и безбедноста на Вашите производи и производствени процеси. Со цел да ја унапредиме нашата соработка и доверба, а имајќи го притоа досегашното искуство, подготвивме и на располагање Ви доставуваме нова софтверска алатка edostava за пристап до записи од Вашите лабораториски услуги. За активација на Вашиот кориснички профил Ве молиме испратете ни порака на email: contact@fvm.ukim.edu.mk. По оваа порака администраторите на системот ќе Ви испратат лозинка која ќе ја искористите при Вашето прво приклучување и веднаш под неа ќе ја внесете Вашата нова лозинка која треба да ја верификувате со повторно внесување во полето под лозинката и да го стиснете копчето зачувај. Потоа систем администраторот ќе го регистрира Вашето барање и за да го верификува истото ќе Ве контактира на контакт телефонскиот број кој ќе го доставите во вашиот меил. За да се логирате потребно е да се најавите на адресата https://edostava.fvm.ukim.edu.mk. Потоа во полето корисничко име ќе ја внесете Вашата електронска адреса на која ги добивате досега известувањата од тестирање кои се автоматски испратени од нашиот систем. Доколку сметате дека оваа електронска адреса ја користат и други лица, Ве молиме да не известите и да ни доставите Ваша нова електронска адреса до која ќе имате пристап само вие или лица за кои сметате дека безбедно ќе ги користат Вашите документи за лабораториските услуги. Со тоа Вашиот кориснички профил е активен и подготвен за користење. На екранот можете да изберете различни опции на прикажување на записите по датум, број на записник или барање. Достапни Ви се скенирани барања/записник за анализа, приемница која автоматски се генерира од Лабораториски Информативен Менаџмент Систем, известувањето за тестирање на македонски, албански или англиски јазик, како и резултатите од лаборатории со кои ФВМ-Скопје има договори за надворешни услуги. Би сакале да Ве поканиме да ја применувате оваа алатка за добивање на Вашите записи од лабораториски услуги со што значително ќе ја подобриме деловната комуникација. За сите наши ценети коминтенти користењето на оваа алатка е бесплатно.

За дополнителни информации, забелешки и сугестии Ве молиме да не контактирате.

The Board for Accreditation of Higher Education adopted Decision No. 08-49 / 7 from 11.12.2020 which accredits the study program Food Safety and Quality of the second cycle (specialist) professional studies at the Faculty of Veterinary Medicine at the University “St. Cyril and Methodius ” in Skopje.

Upon completion of their studies, students acquire the title of “Specialist of food safety and quality”.

Specialist studies are in the field of Biotechnical Sciences, field of Veterinary Medicine.

All graduates from the fields of veterinary medicine, agricultural sciences, natural sciences, medical sciences, etc., have the right to enroll in the studies.

Faculty of Veterinary Medicine

You can see the document here.

Новите простории во Универзитетската Ветеринарна Болница се ставени во функција

Faculty of Veterinary Medicine-Skopje, as the National Reference Laboratory for African swine fever became a partner in the campaign for African swine fever (#StopASF), organized by EFSA (European food safety authority), in cooperation with the Food and Veterinary Agency.

African swine fever (ASF) is a disease that is very dangerous for domestic and wild pigs. ASF causes high mortality in feral pigs and pigs on pig farms. It is harmless to humans, but it causes great economic losses to pig population and pig production, as well as serious socio-economic consequences. 

There is currently no vaccine or cure for this disease. Therefore, it is very important to take timely action by citizens, tourists, farmers, hunters and veterinarians. 

The aim of this campaign is to prevent the spread of this disease in our country and Southeast Europe. Awareness of the danger of this disease should be raised with the help of information materials. These informative materials enable acquaintance with the disease and early recognition of the symptoms of the disease. The information also contains explanations on how to act in a situation of raising suspicion of the disease, what measures to take and who to contact. Prompt response will prevent the spread of the disease and large financial losses in the country. 

All promotional materials for regular information about this disease can be found at the link https://www.efsa.europa.eu/stopASF#/. 

 

With respect,  

Faculty of veterinary medicine in Skopje

The Faculty of Veterinary Medicine-Skopje at the University “St. Cyril and Methodius University in Skopje today puts into operation the new facilities and equipment of the University Veterinary Hospital in the country.

The University Veterinary Hospital now has at its disposal approximately 500m2 of rooms for performing veterinary activity, which constitute a functional unit that is unique in the country and in the wider region with such capacity.

The hospital is designed for general and specialist examinations of pets and is equipped with state-of-the-art equipment, has two fully equipped operating rooms with apparatus for inhalation anesthesia, dental office, diagnostic laboratory for modern parabiological and , new equipment for X-ray diagnostics as well as ultrasound and ECG diagnostics.

The University Veterinary Hospital is also confirmed by the official services of the Food and Veterinary Agency, which is responsible for the Register of authorized veterinary companies, which concluded that it complies with all regulations in accordance with the Rulebook on the conditions for approval of veterinary clinic, veterinary hospital and veterinary service at the kennel (Official Gazette of RM, no. 124 from 5.7.2018). According to the FVA register, this is the only authorized Veterinary Hospital in our country that is approved by the competent authorities and has facilities for accommodation and care of animals.

The hospital has a highly trained team of experts, professors, associate doctoral students, all specialists in various fields, who are trained in the most modern centers for the treatment of pets.

In the area of ​​hospital treatment, there is a special section provided for accommodation and therapy of animals, a room for artificial insemination of animals with early diagnosis of pregnancy as well as facilities for diagnosis of malignant diseases and surgical interventions.

Pet owners will receive advice and guidance on their care and nutrition, preventive vaccinations, parasite control and most importantly emergency and critical care.

With this, the Faculty of Veterinary Medicine – Skopje significantly increased the veterinary health capacity in our country and the University Veterinary Hospital with its facilities, equipment and professional staff is confirmed as a leader and driver of modern diagnostics, prevention and treatment of pets.

The Dean of the Faculty of Veterinary Medicine-Skopje, Prof. Dr. Lazo Pendovski, solemnly awarded the indexes of the new freshmen enrolled in the academic year 2020/2021. The ceremony was attended by professors and associates of the Faculty who wished the new students a successful study. Prof. Dr. Lazo Pendovski presented the capacities of the Faculty and the way of studying.

On behalf of the teaching-scientific staff, he wished them to experience the dynamics of the academic life and to grow in their knowledge of the science of veterinary medicine that they have chosen for their future profession.

Subscribe for our announcements

[email-subscribers namefield=”YES” desc=”” group=”Public”]