Факултет

Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје врши наставно-образовна, научно-истражувачка и апликативна дејност од областа на ветеринарната медицина.
Дејноста на ФВМ-С се остварува преку организирање студии, пренесување на знаења, развој и промоција на образованието и науката во ветеринарното здравство во Македонија, развој на креативните способности, подготвување на студентите за професијата доктор по ветеринарна медицина за кое е потребно стручно знаење и способност за научен пристап во работата, поттикнување на технолошкиот развој во ветеринарството и градење позиции за иднината.

Проекти

Integrated Radiometric and Complementary Techniques for Mixed Contaminants and Residues in Food

Главен истражувач: D-r James Sasanya Учесници од ФВМС: Проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу, Проф. д-р Велимир Стојковски, Проф. д-р Деан Јанкулоски, ...
Прочитај повеќе...

Preparation of Standard Operating Procedures for Priority Animal Diseases in ISO Acceptable Format – IAEA Coordinated Research Project entitled “Early Detection of Transboundary Animal Disease (TADs) to Facilitate Prevention and Control trough A Veterinary Diagnostic Laboratory Network (VETLAB Netwotk)

Главен истражувач: Доц. д-р Кирил Крстевски Учесници од ФВМС: Проф. д-р Јована Стефановска, доц. д-р Александар Додовски, доц. д-р Игор ...
Прочитај повеќе...

Establishment of Safer Animal Rescue Capacity

Главен истражувач: Проф. д-р Лазо Пендовски Учесници од ФВМС: проф. д-р Игор Улчар, проф. д-р Пламен Тројачанец, проф. д-р Зехра ...
Прочитај повеќе...