Announcements

Reports / Announcements

Почитувани студенти,

Во продолжение се резултатите од одржаниот практичен испит по предметот Биологија на клетка. Испитот го положиле студентите со број на индекс:

1482

1491

1502

1550

1554

Од Катедрата за биохемија, клиничка биохемија и биологија на клетка

Се известуваат сите студенти кои треба да полагаат поправен колоквиум по предметот Патолошка морфологија дека истиот ќе се одржи на 31.01.2024 година (среда), во предавална број 3 со почеток од 12:00 часот.

Задолжително е пријавување кај предметниот наставник на Катедрата, најдоцна до 30.01.2024 година.

Почитувани студенти,

Во прилог е известувањето за термините за испит по предметот Сточарство во јануарско-февруарската испитна сесија 2024 година.

https://fvm.ukim.edu.mk/wp-content/uploads/2024/01/Известување-Сточарство.pdf

Заверката на предметите од зимскиот и запишување на предметите од летниот семестар, за учебната 2023/2024 година ќе  биде во период од 05 до 16 февруари 2024 година.

Летниот семестар започнува на 15 февруари 2024 година и трае до 31 мај 2024 година.

При заверка на зимскиот семестар, сите студенти задолжително го пополнуваат и анкетниот лист.

Повеќе инфорации во врска со потребните документи, може да погледнете тука.

Exam Results

Subscribe for our announcements

[email-subscribers namefield=”YES” desc=”” group=”Public”]