Announcements

Reports / Announcements

Се известуваат студентите дека полагањето на испитот ХИСТОЛОГИЈА со ЕМБРИОЛОГИЈА во ЈУНСКИОТ испитен рок ќе се одржи  во следните термини:

  • 7.06.2019 во 10.00 ч.
  • 28.06.2019 во 10.00 ч.

Напомена: Студентите се должни најдоцна два дена пред полагањето да се пријават кај предметниот професор.

Од катедрата.

Јавна одбрана на дипломскиот труд под наслов: Заостанување на плацентата-постелката (Retentio Secundinarum) кај млечни крави, изработен од Дејан Цветковски, број на индекс 1008, на ден 10.06.2019 година во 11 часот, во просториите на предавална 2.

Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

1. проф. д-р Тони Довенски (ментор)
2. доц. д-р Бранко Атанасов (член)
3. доц. д-р Никола Адамов (член)

Продекан за настава,
проф. д-р Игор Улчар

Одлуката и известувањето можете да ги видите овде.

Испитот по хемија во јунската испитна сесија ќе се одржи на:

13.06.2019 г. во 12.00ч. во Предавална 1 – Стехиометрија

17.06.2019 г. во 12.00ч. во Предавална 1 – Хемија

За испитот по стехиометрија студентите задолжително да носат калкулатор.

Соопштение.

Се известуваат професорите, соработниците и студентите на ФВМ-С дека во академската 2019/2020 година преку програмата за размена на професори, соработници и студенти – CEEPUS, може да конкурираат на Факултетите за ветеринарна медицина дадени во соопштението.

Истото можете да го погледнете детално тука.

Exam Results

Subscribe for our announcements

[email-subscribers namefield=”YES” desc=”” group=”Public”]