Архива на Новости

На 14 Ноември 2017 година, на патрониот ден на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје, деканот проф. д-р Лазо Пендовски, ги додели дипломите на 23-та генерација студенти која ги заврши студиите на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје.

Притоа од името на сите професори и соработници им го честита успешното завршување на студиска програма ветеринарана медицина и им посака успешна професионална кариера.

Доделувањето на дипломи се совпадна со 90-ет годишниот јубилеј од почетокот на иституционалното дејствување на ветеринарната дејност во Македонија, чии развоен пат започнал уште од 1927 година кога за прв пат бил основан Ветеринарскиот отсек во Скопје кој својот развој го продолжил преку Ветеринарниот институт, а кој пак, денес својата работа и дејност ја изведува во Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје при Универзитетот Св. „Кирил и Методиј“ во Скопје.

Конкурс за запишување студенти на трет циклус на студии на студиските програми за Ветеринарна медицина и Безбедност на храна на ФВМ-Скопје, во учебна 2017/2018 година.

Info for the Call for PhD 2017/18


Список на потенцијални ментори со слободни места за конкурс 2017/2018 год. За трет циклус –докторски студии студиска програма Ветеринарна медицина и за студиската програма Безбедност на храна

Ментор Студиска програма Слободни места
Проф.д-р.Тони Довенски Ветеринарна медицина 0
Проф.д-р.Дине Митров Ветеринарна медицина 0
Проф.д-р.Влатко Илиески Ветеринарна медицина 1
Проф.д-р.Велимир Стојковски Ветеринарна медицина 2
Проф.д-р.Павле Секуловски Ветеринарна медицина 1
Проф.д-р.Пламен Тројачанец Ветеринарна медицина 2
Проф.д-р.Зехра Хајрулаи Муслиу Ветеринарна медицина 0
Проф.д-р.Владимир Петков Ветеринарна медицина 3
Проф.д-р.Ромел Велев Ветеринарна медицина 3
Проф.д-р.Игор Улчар Ветеринарна медицина 3
Проф.д-р.Лазо Пендовски Ветеринарна медицина 3
Проф.д-р.Јована Стефановска Ветеринарна медицина 3
Проф.д-р.Павле Секуловски Безбедност на храна 1
Проф.д-р.Велимир Стојковски Безбедност на храна 2
Проф.д-р. Зехра Хајрулаи Муслиу Безбедност на храна 0
Проф.д-р.Благица Сековска Безбедност на храна 3
Проф.д-р.Ромел Велев Безбедност на храна 3
Проф.д-р.Лазо Пендовски Безбедност на храна 3
Проф.д-р.Флорина Поповска Перчиниќ Ветеринарна медицина 3
Вкупно слободни места Ветеринарна медицина 23
Вкупно слободни места Безбедност на храна 12

На 20 Септември 2017 година Деканот на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје, проф. д-р Лазо Пендовски и Деканот на Факултетот за ветеринарна медицина од Истанбул, Р. Турција, проф. д-р Гувен Касици, потпишаа билатерален договор за соработка во областа на едукацијата и науката помеѓу двете институции.

Договорот опфаќа студиски престој на наставен кадар, мобилност на студенти, размена на научен кадар за изведување на истражувања и консултации, тренинг на млад научен кадар, оргинизирање на заедничи семинари, работилници и летни школи, подржување на капацитетите за публицирање на научни трудови и др.

Потпишувањето на договорот е потврда за блиската соработка која постои помеѓу Факултетите во изминатите години, која добива се поголем интензитет и се продлабочува во полето на наставата и науката, овозможувајќи јакнење и подигнување на капацитетите на двата Факултета.

1
5
4
3
2

Лина Накевска, студентка на петта година на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, учествуваше на меѓународната конференција „7th International Congress Veterinary Science and Profession“, во Загреб, Хрватска, во периодот од 5.10.2017 до 7.10.2017. Оралната презентација под наслов „Skin Cytology – Useful Diagnostic Tool for Cutaneous lesion and lumps“, беше прогласена за најдобра орална презентација во студентската сесија за мали животни. Презентацијата беше изработена и презентирана под менторство на проф. д-р Игор Улчар и доц. д-р Ирена Целеска од катедрата за патофизиологија. Покрај оралната презентација, студентката Лина Накевска имаше и постер презентација по наслов „Aggressive Dogs: Assessment and Treatment Considerations“, под менторство на проф. д-р Влатко Илиески од центарот за благосостојба на животните.

Со тоа се докажа дека студентите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, се препознаени во меѓународните кругови и рамо до рамо можат да се носат со предизвиците на ветеринарната пракса. Затоа, препознавањето на студентскиот интелектуален капацитет е пресудно за нивна интернационална афирмација. Со ова се охрабруваат сите студенти да бидат интегрирани во тековната работа на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, од каде ќе произлезат резултати, како интелектуален производ на нашата работа.

Во периодот од 23-28 јули 2017 година, 4 студенти од Факултетот за Ветеринарна медицина во Скопје со целосна подршка од Факултетот обавија летна практика на Факултетот за ветеринарна медицина во Софија, Р. Бугарија. Практиката беше реализирана на факултетската клиника, како и во две приватни клиники во Софија. Во рамките на оваа практика студентите се запознаа со некои нови стручни зафати како: компјутерска томографија, кардиоехографија, операција на дискохернија, интензивна нега итн.
Летната клиничката практика се реализира врз основа на договорот помеѓу двата Факултета од 2016 година и успешно се спроведува веќе втора година со што се овозможува на студентите од двата факултети да ги зголемат своите практични знаења и вештини.

slika 4
slika 2
slika 1
sliak 5
sliak 3

Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје и оваа година успешно ја реализираше летната екстрамурална пракса за студентите од Факултетот за ветеринарна медицина од Истанбул, Турција, во периодот од 14-25 август 2017 година. Студентите реализираа практична настава од предклинички и клинички науки во Универзитетската ветеринарна болница, во лабораториите на Ветеринарниот Институт, Институтот за храна и Институтот за репродукција и биомедицина. На 25 август деканот на ФВМ-С, Проф. д-р Лазо Пендовски на студентите им додели сертификати за успешно реализирана летна екстрамурална пракса.

Институтот за акредитација на Република Македонија составен од тим на четворица екстерни оценувачи од странство, на 25 и 26 Мај 2017 година имаше редовен надзор од третиот циклус на ре-акредитација на Факултетот за Ветеринарна медицина во Скопје.

Факултетот за прв пат помина без ниту една евидентирана неусогласеност од стандардот МКС EN ISO/IEC 17025 „Општи барања за компетентност на лабораториите за тестирање и лабораториите за калибрирање“.

Ваквиот успех се должи на човечките и техничките ресурси со кои располагаат лабораториите за анализа на безбедноста и квалитет на храна, лабораториите за дијгностика на заразни болести и лабораториите за благостстојба за животни, се во состав на Факултетот.

Лабораториите на ФВМС се опремени со најсовремена опрема, со која ракува компетентен и стручен персонал, кој континуирано се обучува и согласно барањата на клиентите совесно и стручно ги исполнува своите обврски во тек на тестирањето на примероците, со што обезбеди висок квалитет во точноста на резултатите, докажан преку редовно сервисирање, верификација и калибрација на опремата и одлични резултати на тестовите на оспособеност.

Со тоа уште еднаш се докажа дека Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје е лидер во регионот со своите национални референтни лаборатории во афирмација на стручност, компетентност и оспособеност за исполнување на барањата на стандардот МКС EN ISO/IEC 17025.

Координатор за квалитет,
доц. д-р Ирена Целеска

Во периодот од 03-14 јули 2017 година, пет студенти од Факултетот за Ветеринарна медицина во Скопје обавија летна пракса на клиниките на Факултетот за ветеринарна медицина во Истанбул, Р. Турција.
Клиничката пракса се обавува врз основа на договорот помеѓу двата Факултета од 2012 година година и успешно се спроведува секоја година со што се овозможува на студентите од двата факултети да стекнат практични знаења и вештини надвор од рамките на сопствениот факултет.

20206086_1901326700191708_2004902255_n
20197128_10213631621129862_821837993_n
20197030_1901327906858254_1115335678_n
20196933_10213631620489846_750923940_n
20187809_10213631620449845_355765070_n
20182814_1901326710191707_89351480_n
20182807_10213631622689901_1614119072_n
20182727_10213631620849855_1747044127_n
20182690_10213631620529847_1257276997_n
20182561_10213631620649850_1952691281_n
20179947_1901327890191589_1783396014_n
20179786_10213631621009859_600994640_n
20179701_10213631625449970_367546353_n
20179659_1901326683525043_1532254333_n
20179514_10213631620769853_633946297_n
20179500_10213631620609849_76451685_n
20170711_161225
20170711_160948
20170711_114746
20170710_140945
20170710_140848
20170706_122829
20170704_140650
20170704_101342
20170704_101312
20158560_10213631620569848_485217108_n
20158370_10213631626169988_400037351_n
20158242_10213631623889931_101968140_n
20158167_10213631620369843_1152584403_n
20136618_10213631622329892_1987634383_n
20136608_10213631624489946_122663245_n
20136330_10213631620689851_1951852451_n
20134719_10213631620729852_944093324_n
20134547_10213631620329842_831317822_n
20120904_1901327886858256_1741709492_n
20068084_10213631622969908_1249595640_n
19988850_10213631624889956_1889986932_n

Во периодот од 02-04 мај 2017 година 5 студенти од Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје беа стипендирани да учествуваат на 19-тиот Интернационален ветеринарен Конгрес за студенти во Истанбул, Турција. Студентите презентираа трудови од научни истражувања кои беа спроведени во лабораториите на Факултетот, под менторство на наши професори.

Секој студент доби сертификат за учество на конгресот.

Loading...

Пријави се за примање на известувања за нови објави од нашата веб страна