Архива на Новости

В.д. Деканот на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје, проф. д-р Тони Довенски и Министерот за земјоделие, шумарство и водостопанство г-дин Љупчо Николовски во просториите на Факултетот, остварија средба за долгорочна соработка и финансиска подршка преку програмата за рурален развој за набавка на софистицирана опрема и технологија за равој на ембриотрансферот и употреба на сексирано семе, преку имплементација на проектот за генетско подобрување на млечните раси во фамилијарните фарми на РСМ.

На средбата беа дискутирани и разгледани активностите кои ќе се преземат во следниот период во рамките на проектот со цел развој на говедарството во РСМ и добивање на високо квалитетни генетски грла.

Драги матуранти, наши идни студенти!

ОТВОРЕН ДЕН на Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј” во Скопје, на 1 декември 2023 во периодот од 10-12 часот и 12-14 часот, со физичко присуство на секој од факултетите

Ќе бидат презентирани студиските програми на факултетите, активностите на студентите, центрите за кариера.

Запознајте ги одблиску професорите и студентите, прашајте сè што ве интересира за студиските програми, можностите за стипендирање, слушнете ги искуствата на студентите, нивните активности и вклученост во научноистражувачките проекти, дознајте за можностите за меѓународна размена, за студентскиот живот, за практикантството, за кариерните можности…

Прошетајте низ факултетите на УКИМ, запознајте се со нивните физички капацитети, амфитеатри, лаборатории…

Студирајте на Универзитетот со најдолга традиција во нашата земја!

Учете од најдобрите, студирајте на Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј” во Скопје!

Се гледаме на 1 декември!!!

Промотивна работилница за активностите на Лабораторија за хигиена на животните и заштита на животна средина се одржа на Факултетот под водство на доц. Д-р Мирослав Ќосевски.


Во рамките на проектот „Опремување и оспособување на Лабораторија за хигиена на животни и заштита на животна средина“ поддржан од Министерство за образование и наука, лабораторијата се опреми и разви применети методи од областа на хигиената и заштитата на животната средина.


На настанот ги прикажавме постојните лабораториски методи од истоимената област, а се со цел подигнување на свеста во одржување на редовен мониторинг за заштита на околината при индустриски активности, согласно еколошките дозволи при Законот за заштита на животна средина и одржување на здравјето и благосостојбата на животните. 

Ја презентиравме лабораторијата и нејзините цели и приоритети, активности и можностите кои ги нуди и беше одлична можност за проширување на соработката со засегнатите страни и мотив за чување и одржување на здравјето на животните и животната средина.

Им благодариме на сите учесници кои присуствуваа од државните институции, приватниот сектор, фармерите и фармите за животни, асоцијациите на фармери, оператори на објекти од индустријата за преработка на млеко и млечни производи, оператори на објекти од индустријата за преработка на месо и месни производи и останати засегнати страни.

На 13 и 14 октомври 2023 година, на Факултетот за ветеринарна медицина се
одржа втора по ред меѓународна работилница за регенеративна медицина на тема:
Научна и клиничка примена на терапија со матични клетки и плазма збогатена со
тромбоцити (ПЗТ) во ветеринарната пракса (2nd International
Regenerative medicine workshop Scientific and Clinical Application of Stem
Cells Therapy and PRP in Veterinary Practice 2023).

Теоретскиот дел од работилницата се одржа на 13.10.2023 год. на кој светски
познатите експерти од областа на ветеринарната медицина (проф. д-р Луиза
Паскучи [Luisa Pascucci], проф. д-р Мери Марфи [Mary Murphy], проф. д-р Френк
Бери [Franck Barry], д-р Ана Ивановска и проф. д-р Стефано Гроли [Stefano
Grolli] ги споделија своите теоретски и практични сознанија за улогата и
примената на матичните клетки и плазмата богата со тромбоцити  во
ветеринарната медицина.

На попладневната сесија која се одржа истиот ден под водство на проф. д-р
Стефано Гроли и Присила Берни, ДВМ докторанд (Priscilla Berni), учесниците
поделени во 3 групи, самостојно имаа можност да подготват плазма збогатена со
тромбоцити и да ги забележат разликите помеѓу гел и течна состојба.

Следниот ден, 14 октомври (сабота) учесници имаа можност да присуствуваат на
теоретскиот и практичен дел каде беа презентирани клиничката примена на
матичните клетки при мускуло-скелетни заболувања  и интра-артикуларната
апликација на PRP, кај кадавери и селектирани клинички случаи од страна на д-р
Расел Чендлер (d-r Russell Chandler) и проф. д-р Маурицио Дел Буе (Prof.
Maurizio del Bue).

 

На 02.10.2023 год., в.д. Деканот на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје проф. д-р Тони Довенски им посака топло добредојде на новозапишаните студенти и со свечено доделување на индексите, ја отвори новата учебна 2023/2024 година.

В.д. Деканот им го честиташе уписот на новите студенти презентирајќи ја накратко студиската програма, посакувајќи им среќен и успешен почеток на академскиот живот укажувајќи им дека во следните 6 години, Факултетот ќе биде нивен втор дом, во кој ќе ги стекнат своите знаења и искуства, кои на крај ќе бидат крунисани со академската титула Доктор по ветеринарна медицина.

Почитувани идни студенти,

Во согласност со Конкурсот за запишување студенти на прв и втор циклус интегрирани студии на студиската програма – Ветеринарна медицина на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, ве известуваме дека пријавувањето на кандидатите за ТРЕТИОТ уписен рок е на 28.09.2023 година, со ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО.

Пријавувањето за упис на кандидатите за ТРЕТИОТ уписен рок на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје ќе биде во период од 09-14 часот, во Службата за студентски прашања, кога кандидати ги приложуваат следните документи:

 • Пријава за запишување – образец А1 (универзитетски пријавен лист, достапен во книжарници во близина на Факултетот);
 • Електронска пријава (генерирана од iKnow системот – интерен и пријавен лист);
 • Оригинални свидетелства од сите класови;
 • Документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование);
 • Извод од матична книга на родените (оригинал);
 • Доказ за државјанство на РСМ (уверение или решение, оригинал);
 • Потврда (уплатница) за уплатени 300,00 денари на жиро сметка на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, образец ПП 50 (на уплатницата задолжително да има Име и Презиме и ЕМБГ на апликантот);
 • Потврда (уплатница) за уплатена административната такса во износ од 50,00 денари образец ПП 50;
 • Лична карта или пасош (документ за идентификација на кандидатот на увид).

Доколку кандидатот не се запишува лично, лицето кое ќе го запишува треба да донесе полномошно заверено на нотар.

Конкурсот и соопштението за упис на кандидати, можете да ги погледнете тука.

На 22 септември 2023 година делегација од Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје претставувана од деканот проф. д-р Лазо Пендовски, продеканите проф. д-р Ксенија Илиевска, проф. д-р Искра Цветковиќ и доц. д-р Мирослав Ќосевски, како и Раководителот на Институтот за храна проф. д-р Деан Јанкулоски остварија посета на Bетеринарниот факултет при Универзитетот во Сараево, кој беше домаќин на Деканската конференција на високобразовни ветеринарни институции во регионот.

На Деканскиот состанок, деканите од  Bетеринарните факултети од Скопје, Сараево, Љубљана, Загреб и Белград потпишаа заедничка Декларација и Договор за унапредување на ветеринарната медицина во регионот, каде се предвидува одржување, просперитет и компетентност во ветеринарната едукација на институциите од регионот, кои се стратешки партнери и генератори на развојот на ветеринарната медицина во регионот и пошироко.   

Со овие документи заеднички се подржуваат идните предизвици и можности за развој и соработка на високобразовните и научни институции, и се дефинираат областите и активностите на меѓусебната мултилатерална соработка во ветеринарната медицина.

Целосен линк до декларацијата.

Почитувани идни студенти,

Во согласност со Конкурсот за запишување студенти на прв и втор циклус интегрирани студии на студиската програма – Ветеринарна медицина на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, ве известуваме дека пријавувањето на кандидатите за ВТОРИОТ уписен рок е на 18 и 19.09.2023 година, со ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО.

Пријавувањето за упис на кандидатите за ВТОРИОТ уписен рок на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје ќе биде во период од 09-14 часот, во Службата за студентски прашања, кога кандидати ги приложуваат следните документи:

 • Пријава за запишување – образец А1 (универзитетски пријавен лист, достапен во книжарници во близина на Факултетот);
 • Електронска пријава (генерирана од iKnow системот – интерен и пријавен лист);
 • Оригинални свидетелства од сите класови;
 • Документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование);
 • Извод од матична книга на родените (оригинал);
 • Доказ за државјанство на РСМ (уверение или решение, оригинал);
 • Потврда (уплатница) за уплатени 300,00 денари на жиро сметка на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, образец ПП 50 (на уплатницата задолжително да има Име и Презиме и ЕМБГ на апликантот);
 • Потврда (уплатница) за уплатена административната такса во износ од 50,00 денари образец ПП 50;
 • Лична карта или пасош (документ за идентификација на кандидатот на увид).

Преостанати слободни места за вториот уписен рок.

Доколку кандидатот не се запишува лично, лицето кое ќе го запишува треба да донесе полномошно заверено на нотар.

Конкурсот и соопштението за упис на кандидати, можете да ги погледнете тука.

Ве известуваме дека објавен е Конкурсот за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на УКИМ во академската 2023/2024 година.

Рокови за пријавување и запишување на кандидатите:

Рок за пријавување и запишувањеПрв уписен рокВтор уписен рок
Пријавување на кандидатите18.9.2023 – 6.10.202311.12.2023 – 22.12.2023
Објавување прелиминарни листи13.10.202328.12.2023
Одлучување по приговори20.10.202312.1.2024
Објавување конечни листи25.10.202322.1.2024
Запишување на кандидатите26.10.2023 – 3.11.202323.1.2024 – 31.1.2024

Повеќе информации во врска со Конкурсот, начинот за пријавување и запишување, можете на најдете тука.

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје распишува Конкурс за запишување студенти  на  втор циклус студии во учебната 2023/2024.

Рокови за пријавување и запишување:  

 Прв уписен рокВтор уписен рок
Пријавување на кандидатите02 до 13.10.202305 до 16.02.2024
Запишување на кандидатите16 и 17.10.202320 и 21.02.2024

Согласно Конкурсот на Факултетот за ветеринарна медицина на студиската програма Безбедност и квалитет на храна (специјалистички студии), може да се запишат вкупно 15 студенти. 

Студиски програмиБрој на студентиТраење на студиите во семестриШколарина (во евра)
Факултет за ветеринарна медицина Безбедност и квалитет на храна  (специјалистички студии)1521500

Повеќе информации за условите, роковите и начинот на запишување, може да најдете тука.

Пријави се за примање на известувања за нови објави од нашата веб страна

[email-subscribers namefield=”YES” desc=”” group=”Public”]