Амфитеатар и предавални

ФВМ-С располага со еден амфитеатар и неколку предавални со повеќе од 200 седишта за реализирање на наставата. Предавалните се опремени со модерна аудио-визуелна опрема (видеобим, интерактивни табли, ТВ и видео опрема) и персонални компјутери кои се поврзани на интерната мрежа на Факултетот со перманентен пристап на интернет.