Доценти


Доц. д-р
Сандра Мојсова
Curriculum Vitae
Последен избор

Доц. д-р
Мирко Проданов
Curriculum Vitae
Последен избор

Доц. д-р
Ивица Ѓуровски
Curriculum Vitae
Последен избор

Доц. д-р
Мартин Николовски
Curriculum Vitae
Последен избор

Доц. д-р
Ристo Узунов
Curriculum Vitae
Последен избор

Доц. д-р
Мирослав Ќосевски
Curriculum Vitae
Последен избор

Доц. д-р Елена Атанаскова
Curriculum Vitae
Последен избор