Архива на Известувања

      Се известуваат студентите на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје дека во академската 2018/2019 година ќе може да присуствуваат на летна пракса на Факултетот за ветеринарна медицина во Истанбул Р. Турција и на Академијата за ветеринарна медицина во С. Петерсбурт, Русија. Факултетот за ветеринарна медицина ќе овозможи обавување на летна пракса на 3 студенти на Факултетот за ветеринарна медицина во Истанбул Р. Турција и 3 студенти на Академијата за ветеринарна медицина во С. Петерсбурт, Русија. Сите заинтересирани студенти може да се пријават кај продеканот за наука и меѓународна соработка.

Скопје, 30.01.2019 г.

Продекан за наука и меѓународна соработка

Проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу

Се известуваат студентите дека исптитот по предметот Хемија во јануарската испитна сесија ќе се одржи на:

11.02.2019 г. во 12:00 ч. во предавална 1 – Стехиометрија

15.02.2019 г. во 12:00 ч. во предавална 1 – Хемија

*За испитот по Стехиометрија студентите задолжително да носат калкулатор.

Проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу

Се известуваат студентите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје дека испитот по предметот Сточарство во првата испитна сесија во учебната 2018/2019 година ќе биде одржан на 11.02.2019 год. (понеделник) со почеток во 09:00 часот.


Катедра за Сточарство
Доц. д-р Никола Адамов

Се известуваат студентите дека полагањето на предметот Хистологија со ембриологија во јануарско-февруарскиот испитен рок ќе се одржи во следните термини:

24.1.2019 со почеток во 10 часот

7.2.2019 со почеток во 10 часот

Напомена: Студентите се должни најдоцна два дена пред полагањето да се пријават кај предметниот професор oд катедрата.

Се известуваат студентите од Факултетот за Ветеринарна медицина дека во периодот од 17-19 Април 2019 година ќе се одржи 21от Интернационален Научноистражувачки Конгрес на студентите по ветеринарна медицина, во Истанбул Р. Турција. Факултетот за Ветеринарна медицина ќе учествува со тројца студенти чии што истражувања ќе бидат под менторство на професорите од Факултетот за ветеринарна медицина. Сите заинтересирани студенти со предлог за ментор да се пријават кај продеканот за наука и меѓународна соработка. Датумот за поднесување на абстракт е 01 март 2019 година. Подетални информации за конгресот може да се видат на следната интернет страна:

http://vetbak.istanbulc.edu.tr/en/content/generalinformation/general-information

Се известуваат студентите на Факултетот за ветеринарна медицина дека во академската 2018/2019 година преку програмата за размена на професори, соработници и студенти – CEEPUS, се организираат следните летни школи:

  1. Zoonoses (22 – 29 Април 2019) – Дубровник (CRO) – Факултет за ветеринарна медицина – Загреб (2 студенти од ФВМС)
  2. Aquaculture (7 – 14 јули 2019) – Сараево (BiH) Стон (CRO) – Ветеринарен факултет – Сараево (2 студенти од ФВМС)
  3. Animal Welfare, Veterinary Ethics, Law and Communication Skills (22- 27 јули 2019) – Виена (AUT) – Универзитет за ветеринарна медицина – Виена (2 студенти од ФВМС)
  4. Exotic Pets Medicine and Surgery (22 – 26 јули 2019) – Брно (CZE)
    Универзитет за ветеринарни и фармацевтски науки – Брно (2 студенти од ФВМС)
  5. Health Control in Mountain Animal Breeding (15-30 July 2019) – Стара Планина (SRB) – Факултет за ветеринарна медицина – Белград (2 студенти од ФВМС)
  6. Food Hygiene (4 јули – 3 август 2019) – Брно (CZE) – Факултет за ветеринарна хигиена и екологија – Брно (2 студенти од ФВМС)

Детални информации за програмата за летните школи се објавени на интернет страната на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, fvm.ukim.edu.mk. Пријавувањето е до 01.02.2019 година на интернет страната: ceepus.info или на начинот опишан во програмата објавена на интернет страната: fvm.ukim.edu.mk Сите заинтересирани студенти за подетални информации може да се обратат кај координаторот за CEEPUS, проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу.

Известувањето можете да го видите тука.

* Програма за секоја од летната школа можете да ја превземете со кликање на името на секоја од нив.

Се известуваат студентите од 3ти семестар на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје дека втората континуирана проверка по предметот Сточарство ќе биде одржана на 11.01.2019 год. (петок) со почеток во 11:30 часот.

Катедра за Сточарство
Доц. д-р Никола Адамов

Испитот по предметот ОПШТА ПАТОЛОГИЈА ќе се одржи 28.01.2019 год. со почеток во 10.оо часот.

Испитот по предметот СПЕЦИЈАЛНА ПАТОЛОШКА МОРФОЛОГИЈА ќе се одржи на 29.01.2019 год. со почеток во 10.оо часот.

Испитот по предметот СУДСКА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ќе се одржи на 30.01.2019 год. со почеток во 10.оо часот.

Реколоквирање по предметите Општа патологија, Специјална патолошка морфологија и  Судска ветеринарна медицина ќе се одржи на 22.01.2019 год. во 08:30 часот во предавална бр.2 (амфитеатар).

Студентите се должни да се пријават за реколоквирање најдоцна до 18.01.2019 год.

За учебната 2018/2019 година се распишува оглас за избор на 17 демонстратори како помошници во наставно-образовниот процес на прв и втор циклус интегрирани студии на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, и тоа:

I. Ветеринарен институт (10)

II. Институт за храна (1)

III. Институт за репродукција и биомедицина (2)

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите наведени во огласот.

Целиот оглас можете да го превземете и да го погледнете тука.

Loading...

Пријави се за примање на известувања за нови објави од нашата веб страна

[email-subscribers namefield=”YES” desc=”” group=”Public”]