Архива на Известувања

Распоредите за Зимскиот семестар во учебната 2017/2018 година се објавени и истите можете да ги погледате тука. Исто така, можете да ги прегледувате во секое време во менито Студии -> Распоред на часови

Се известуваат студентите од прва година дека првиот школски час ќе се одржи на 15.9.2017 година (петок) во 11 часот во Предавална 2 (Амфитеатар) на Факултететот за ветеринарна медицина во Скопје, на кој што деканот на Факултетот проф. д-р Лазо Пендовски свечено ќе ги додели индексите.

Известувањето можете да го погледнете тука

Објавената Конечна ранг листа за II уписен рок можете да ја видите тука

Документи и уплати потребни  при запишување на студентите во прва година на ФВМ – Скопје во академската 2017/2018 година

Запишувањето на примените кандидати ќе биде на 13 и 14.09.2017 година.

  1. Формулар за упис на семестар и Статистички лист (се купуваат во книжара)
  2. Уплатницa со цел на дознака За административна такса ( пп50)

Назив на примач – Буџет на РМ – ФВМ-Скопје

Банка на примач – НБРМ

Сметка 100000000063095

Износ 50 денари

Уплатна сметка  840 177 03161

Приходна шифра и програма  722313

3.Три фотографии ( две фотографии со димензии 3,5*4,5 и една со димензија 2*3)

4.Уплатница со цел на дознака ИКСА на УКИМ ФВМС–Скопје (пп50) (информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот Св. Кирил и Методиј  во Скопје)

Назив на примач  Буџет на РМ – УКИМ – Скопје

Банка на примач НБРМ

Сметка 100000000063095

Износ 750 денари

Сметка на буџетски корисни единка 1600103689 788 18

Приходна шифра и програма 723012 41

5.Уплатница со цел на дознака Надоместок за студирање за прв семестар (пп50)

Задолжително да стои Име и Презиме на студентот со ЕМБГ

Назив на примач – Буџет на РМ – ФВМ – Скопје

Банка на примач – НБРМ

Сметка 100000000063095

Износ 100 Евра во денарска противвредност на денот кога се уплатува за студентите примени во државна квота

Сметка на буџетски корисник единка 1600104561 788 15

Приходна шифра и програма 723012 41

Напомена: Во цел на дознака задолжително да се наведе за кој семестар се уплатува, во спротивно ќе се враќааат уплатниците.

  1. Уплатница со цел на дознака Книжен фонд (пп50)

Назив на примач – Буџет на РМ – ФВМ – Скопје

Банка на примач – НБРМ

Сметка 100000000063095

Износ 300 денари

Сметка на буџетски корисник единка 1600104561 788 15

Приходна шифра и програма 723012 41

  1. Уплатница со цел на дознака Персонално осигурување (пп10)

Задолжително да стои Име и Презиме на студентот со ЕМБГ

Назив и седиште на примач ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД СКОПЈЕ

Банка на примач- Комерцијална банка – Скопје

Трансакциска сметка 300000000915910

Износ 200 денари

Се известуваат студентите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје дека испитот по предметот Сточарство во септемвриската испитна сесија ќе биде одржан на 14.09.2017 година (четврток) со почеток во 08:30 часот.

Катедра за сточарство
Доц. д-р Никола Адамов

Loading...

Пријави се за примање на известувања за нови објави од нашата веб страна