Архива на Известувања

Почитувани,

Со цел превенција од ширење на корона вирусот, Ве известуваме дека во престојниот период Универзитетската ветеринарна болница ги превзема следните чекори:

 1. Универзитетската ветеринарна болница, работи непречено секој работен ден со почеток од 09 до 15:30 часот;
 2. При прием на пациенти, сопствениците задолжително треба да го почитуваат редоследот во чекалната, каде може да присуствуваат најмногу до двајца сопственици со својот миленик и задолжително е носење на заштитна маска;
 3. На приемниот дел во Универзитетската ветеринарна болница поставени се средства за дезинфекција на дланките, Ве молиме следете ги упатствата за редовна примена и ваша хигиена;
 4. Универзитетската ветеринарна болница работи на принцип со претходно закажување на термин за општи/специјалистички прегледи/елективни хируршки интервенции на следните телефонски броеви 071/269-471 или 02/3240 785;
 5. Прегледот, дијагностиката и третманот на миленици, ќе се спроведува без присуство на сопственикот, освен во случаи кога тоа е неопходно;
 6. Предност за прием, преглед и хируршки интервенции имаат домашните миленици кај кои се забележани симптоми на:
 • Акутна траума/крварење/акутен абдомен/отворени скршеници
 • Сомнеж на труење
 • Тежок пород/пиометра/вагинално крварење
 • Гушење, отежнато дишење
 • Интензивно повраќање/дијареа пропратено со симптоми на општа слабост, особено кај млади животни на возраст до 1 година
 • Крварење од природните отвори (усна, носна празнина)
 • Потешкотии при уринирање и дефекација
 • Сомнеж за дилатација/торзија на желудник и страно тело
 • Епилептни напади/офталмолошки и невролошки итни состојби.

 

За сите дополнителни информации, Ве молиме да се јавите на следните телефонски броеви: 071/269-471 или 02/3240 785 или да не контактирате преку нашата меил адреса uvb@fvm.ukim.edu.mk .

Со Почит,

Проф. д-р Ксенија Илиевска

Раководител на

Универзитетска ветеринарна болнива

Известувањето можете да го превземете тука.

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1451 од 09.11.2020) продеканот за настава одобрува и закажува

ЈАВНА ОДБРАНА

на дипломскиот труд под наслов: Утврдување на маснокиселински состав на кравјо и овчо сирење од различни производители во Република Северна Македонија, изработен од Ѓулсиме Муслиу, број на индекс 793, на ден 13.11.2020 година во 12 часот и ќе се изведе од далечина. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

 1. проф. д-р Зехра Хајрулаи Муслиу (ментор)
 2. проф. д-р Велимир Стојковски (член)
 3. проф. д-р Игор Улчар (член)

Известувањето и одлуката можете да ги превземете тука.

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1414 од 28.10.2020) продеканот за настава одобрува и закажува

 

ЈАВНА ОДБРАНА

 

на дипломскиот труд под наслов: Концептот Едно здравје-нова парадигмаза дивите животни како резервоари на зоонози, изработен од Ивана Арсовска, број на индекс 1243, на ден 04.11.2020 година во 11 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

 1. проф. д-р Мишо Христовсци (ментор)
 2. проф. д-р Влатко Илиески (член)
 3. проф. д-р Владимир Петков (член)

Одлуката и известувањето можете да ги превземете тука.

Почитувани,
Ни претставува огромна чест да Ве поканиме на првата студентска конференција за ГЛОБАЛНИ КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ (СКГКП). Во прилог Ви ја испраќаме програмата за конференцијата и линкот за ZOOM.
Ве известуваме дека линкот за ZOOM ќе може да го и најдете на официјалните страни на СКГКП на Facebook и Instagram. Во прилог нивните линкови:
– ZOOM – https://us02web.zoom.us/j/89928410511
– Facebook – https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%9A%D0%93%D0%9A%D0%9F-105067041203850
– Instagram – https://www.instagram.com/skgkp_
Ве очекуваме да се видиме пред екраните на 29 октомври (ЧЕТВРТОК)!
Со почит,
Организационен одбор на СКГКП

Почитувани сопственици на домашни миленици и драги колеги, Ве известуваме дека во периодот од 19.10 (понеделник) до 22.10.2020 година (четврток), Универзитетксата ветеринарна болница, при Факултетот за ветеринарна медицина нема да работи заради преадаптирање на новите просторни капацитети.

Универзитетската ветеринарна болница со работа продолжува на 26.10.2020 година (понеделник).

За сите потребни информации и совети ќе бидеме достапни на нашите телефонски броеви +389 71 269 471 и 02/3240 785, како и нашата маил адреса uvb@fvm.ukim.edu.mk.

Ви благодариме на разбирањето и се гледаме наскоро.

Известувањето можете да го превземете тука.

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1301 од 02.10.2020) продеканот за настава одобрува и закажува

ЈАВНА ОДБРАНА

на дипломскиот труд под наслов: Преваленца на субклинички продукциски болести и нивно влијание врз репродуктивниот статус во ран пуерпериум во фарма за високо-продуктивни млечни крави, изработен од Иван Матевски, број на индекс 1240, на ден 09.10.2020 година во 11 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

1. проф. д-р Ирена Целеска (ментор)

2. проф. д-р Игор Џаџовски (член)

3. проф. д-р Бранко Атанасов (член)

Соопштението и одлуката можете да ги превземете тука.

Се известуваат студентите дека наставата во учебната 2020/2021 година ќе започне 5.10.2020 год., при што до 16.10.2020 год. ќе се одвива само теориска  настава (предавања) од далечина, според распоредот што истакнат на факултетската веб-страница. Наставата од далечина ќе се одвива со платформата TEAMS на Мајкрософт, при што секој наставник формира тимови од студентите, со нивните службени е-адреси, по што ќе ги информира студентите за подетален договор.

Студентите се должни редовно да се приклучуваат на он-лајн предавањата, и нивното присуство ќе биде проверувано и евидентирано. Доколку имаат некакви проблеми со он-лајн платформата, можат да се обратат до факултетскиот координатор на ИКТ Виктор Денковски.

Соопштението можете да го превземете тука.