Архива на Известувања

Испитот по Хемија во јануарско-феврураската испитна сесија ќе се одржи на:

  • 07.02.2020 год. во 10:00 часот во предавална 1 – Стехиометрија
  • 15.02.2020 год. во 10:00 часот во предавална 1 – Хемија

За испитот по Хемија студентите задолжително да носат калкулатор.

Соопштението можете да го видите тука.

ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТ И КОЛОКВИУМ

Испитот по предметот ОПШТА ПАТОЛОГИЈА ќе се одржи на 5.2.2020 год. со почеток во 10.оо часот.

Испитот по предметот СПЕЦИЈАЛНА ПАТОЛОШКА МОРФОЛОГИЈА ќе се одржи на 6.2.2020 год. со почеток во 10.оо часот.

Испитот по предметот СУДСКА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ќе се одржи на 7.2.2020 год. со почеток во 10.оо часот.

Реколоквирање по предметите Општа патологија, Специјална патолошка морфологија и  Судска ветеринарна медицина ќе се одржи на 30.1.2020 год. во 9:00 часот во предавална бр.2 (амфитеатар).

Студентите се должни да се пријават за реколоквирање најдоцна до 28.1.2020 год.

Се известуваат студентите кои ќе полагаат усен испит по предметите: биологија на клетка, биохемија и клиничка биохемија во јануарската испитна сесија, дека испитот место на 24 јануари, ќе се оддржи на 27 јануари 2020 год. (понеделник) со почеток во 10.00 ч.

Во согласност со одлуката на Наставно – научниот совет на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје бр. 0202-2193/2 од 23.12.2019 година, соопштуваме дека

На ден 30.12.2019 година (понеделник) со почеток во 11 часот во просториите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, во предавална бр. 2, м-р Ширибан Рамани јавно ќе ја брани докторската дисертација под наслов:

„Проценка на достапноста на металите врз рибните популации кои се под влијание на рударски активности“.

 

Соопштението можете да го видите тука.

 
Интернационалната Ветеринарна Студентска Асоцијација – IVSA – Скопје Ве поканува на Новогодишен хуманитарен базар за собирање на средства за бездомните животни.

 

На настанот ќе учествуваат изложувачи кои од секој продаден производ ќе одделат процент за хуманитарна цел.

 

Хуманитарниот базар ќе се одржи на 21.12.2019 – сабота, во Кафе Бар Синдикат со почеток од 12:00 часот.

 

Повеќе информации во врска со базарот може да прочитате на следниот линк:

 

 
Ве очекуваме!”
IVSA

Се известуваат студентите дека пријавувањето на испити за првиот испитен рок е од 16.12.2019 година до 26.12.2019 година.

За пријавување на испит е потребна пријава за испит од книжара.

Ве молиме навремено да ги доставите пријавите за испит, за истите да бидат доставени до предметните професори.

Студентски прашања

Се известуваат студентите од V година дека на 12.12.2019 год. (четврток) од 12 до 14 часот во Предавална 1 на ФВМС ќе гостува проф. д-р Владимир Нешиќ од Катедрата за судска ветеринарна медицина при Факултетот за ветеринарна медицина во Белград, при што ќе одржи предавање од областа на ветеринарната етика. На ова можат да присуствуваат студенти и од другите студиски години, доколку имаат слободен термин.

Се известуваат студентите од IV и од V година дека во периодот од 26 до 29 ноември 2019 година на ФВМС ќе престојуваат визитинг-наставниците од Ветеринарниот факултет во Загреб

  • проф. д-р Ненад Турк (на предметот Заразни заболувања на домашните животни во IV година) и
  • проф. д-р Ален Славица (на предметот Биологија и патологија на риби во V година).

Тие ќе одржат предавања во Предавална 3 од 8 до 12 часот, и тоа:

  • проф. д-р Ненад Турк од 9 до 11 часот, и
  • проф. д-р Ален Славица од 11 до 13 часот.

На овие предавања можат да присуствуваат и студенти од другите години, доколку имаат слободен термин.