Архива на Известувања

Се известуваат студентите од V година дека на 12.12.2019 год. (четврток) од 12 до 14 часот во Предавална 1 на ФВМС ќе гостува проф. д-р Владимир Нешиќ од Катедрата за судска ветеринарна медицина при Факултетот за ветеринарна медицина во Белград, при што ќе одржи предавање од областа на ветеринарната етика. На ова можат да присуствуваат студенти и од другите студиски години, доколку имаат слободен термин.

Се известуваат студентите од IV и од V година дека во периодот од 26 до 29 ноември 2019 година на ФВМС ќе престојуваат визитинг-наставниците од Ветеринарниот факултет во Загреб

  • проф. д-р Ненад Турк (на предметот Заразни заболувања на домашните животни во IV година) и
  • проф. д-р Ален Славица (на предметот Биологија и патологија на риби во V година).

Тие ќе одржат предавања во Предавална 3 од 8 до 12 часот, и тоа:

  • проф. д-р Ненад Турк од 9 до 11 часот, и
  • проф. д-р Ален Славица од 11 до 13 часот.

На овие предавања можат да присуствуваат и студенти од другите години, доколку имаат слободен термин.

Се известуваат студентите на ФВМС дека, согласно со Одлуката на Деканот за распишување на избори на претседател и ченови на Факултетското студентско собрание при ФВМС бр. 03-1951 од 30.10.2019 год., изборите на претседател и членови на Факултетското студентско собрание при ФВМС за академската 2019/2020 година ќе се одржат на 28.11.2019 год. (четврток) во Компјутерската училница (библиотека) од
10 до 14 часот.

Записникот за утврдување кандидати за претседател на Факултетското студентско собрание на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје можете да го превземете тука.

Врз основа на член 37 став 6 од Законот за високото образование (Службен весник на Република Македонија број 82/2018), член 65 од Статутот на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје (Универзитетски гласник бр. 425/2019) и члeн 48 и 49 од Статутот на Факултетот за ветеринарна медицина во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје (Универзитетски гласник бр. 460/2019), Изборната комисија за спроведување на изборите за претседател и на членови на Факултетското студентско собрание при Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје го изготви следниов

Записник за утврдување кандидати за членови на факултетското студентско собрание на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје

Почитувани студенти, Ве известуваме дека ротациите за Клиничка пракса – Домашни миленици, ќе започнат од оваа недела, во групи од 2 студенти, по дадениот распоред во известувањето подолу:

Известување за студентите од 11 семестар за Клиничка пракса за домашни миленици

Се известуваат студентите на ФВМС кои сакаат да се кандидираат за претседател на Факултетското студентско собрание при ФВМС дека рокот за пријавување е 20.11.2019 година. За претседател може да се кандидира редовен студент кој запишал зимски семестар во учебната 2019/2020 година и ги положил сите испити заклучно со трет семестар. Кандидатите треба да поднесат Пријава за кандидатура која можат да ја подигнат во службата за студентски прашања, и во која треба да соберат најмалку 20 потписи од студенти како поддршка. Пополнетата пријава со 20-те потписи се заверува во архивата на ФВМС и се доставува до службата за студентски прашања.

Се известуваат средношколците дека во просториите на Филозофски факултет на 2.11.2019 год. (сабота) од 11.00 до 16.00 часот ќе одржи настанот „Запознај го УКИМ“ во организација на здружението на граѓани „Младите можат“.
На овој настан Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје ќе има свој штанд, а предвидена е и усна презентација на Факултетот (15.30-16.00 часот).
Флаерот со агендата можете да го превземете тука.
Loading...