Архива на Известувања

Јавна одбрана на дипломскиот труд под наслов: Алтерации на лабораториските параметри при
хиперадренкортицизам кај кучиња, изработен од Бесмире Ќазими, број на индекс 1197, на ден
21.12.2018 во 12 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред

Комисијата во состав:

1. доц. д-р Ирена Целеска (ментор)
2. проф. д-р Игор Улчар (член)
3. проф. д-р Ромел Велев (член)

Продекан за настава,
проф. д-р Игор Улчар

Одлуката и известувањето можете да ги видите овде.

Се известуваат студентите дека пријавувањето на испити за  првиот испитен рок ќе трае од

17.12.-21.12.2018 година.

За да се пријави испит потребно е  Пријава за испитот ( се купува во книжара) и уплатница  од 50 денари (уплатена во банка или пошта) за секоја пријава.

Пример

со цел на дознака За Административна такса (образец пп50)

Назив на примач – Буџет на РМ – ФВМ-Скопје

Банка на примач – НБРМ

сметка 100000000063095

Износ 50 денари

уплатна сметка  840 177 03161

Приходна шифра и програма  722313

Ве молам навремено да ги доставите пријавите.

Соопштението можете да го видите тука.

Со почит,

Марија Николиќ

Советник за студентски прашања

Во согласност со одлуката на Наставно – научниот совет на ФВМ-С бр. 0202-1921 од 21.11.2018 година, соопштуваме дека

На ден 10.12.2018 година (понеделник) со почеток во 12 часот во просториите на ФВМ-С во Скопје, во предавална бр. 2, Башак Кучукчакан Николовска, јавно ќе ја брани докторската дисертација под наслов:

Споредбена анализа на ектракциски методи на охратоксин А од животински ткива и нивна селективна примена при квантитавна проценка кај примероци со географско потелко од Р. Македонија“.

Соопштението можете да го видите тука.

Докторската дисертација можете да ја видите тука.

Почитувани студенти,

З. У. Поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје им соопштува на редовните и вонредните студенти од ПРВА ГОДИНА на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје, да се јават на задолжителниот систематски преглед.

Прегледите ќе се извршуваат во Поликлиниката на Универзитетот, која е сместена во студентскиот дом „Кузман Јосифовски Питу“ од 26.11.2018 до 07.12.2018 година, во период од 07:30 до 12:00 часот.

Потребни документи:

  1. Индекс
  2. Заверена здравствена легитимација
  3. Копија од Здрав. Легит. од 2 до 5 страна

Напомена: Согласно одлуката на советот од Универзитетот, на ниту еден студент нема да биде заверен зимскиот семестар, додека Поликлиниката не го потврди индексот на студентот.

Целото соопштение можете да го видите тука.

Почитувани студенти,

На деновите 22.11 и 23.11.2018 (четврток и петок) од 13 до 14:30 часот во Лабораторијата за паразитологија и паразитни заболувања ќе се одржи втората едукативна работилница организирана од Интернационалната ветеринарна студентска организација Скопје, на тема: ,,Векторски предизвикани заболувања кај домашните животни”. Работилницата ќе се состои од теоретски и практичен дел. Теоретскиот дел ги опфаќа следните тематски единици:

– Развоен циклус, клиничка слика и терапија на Лајшманиоза

– Развоен циклус, клиничка слика и терапија на Дирофиларија

– Морфолошка дијагностика на Aedes albopictus

Практичниот дел опфаќа:

          – Методи за дијагностика на Лајшманиоза

          – Методи за дијагностика на Дирофиларија

          – Следење на развојните стадиуми на Aedes albopictus

Координатори на работилницата се асс. м-р. Љубица Рашик и Кристина Атанасова, студент на Факултетот за ветеринарна медицина.

          Можете да се пријавите на ivsamacedonia1@gmail.com. Потребно е да го напишете Вашето име и презиме, година на студии и одбран ден за учество во работилницата од понудените два датума. Вкупниот број на студенти изнесува 20 студенти (по 10 студенти во една работилница).

          Ви благодариме.

                                                                              Претседател:

                                                                                  Ивана Арсовска

                                                                                                   Координатор за едукација:

                                                                                           Борис Димитриевски

Јавна одбрана на дипломскиот труд под наслов: Пробиотици и пребиотици, изработен од Бесмире Ќазими, број на индекс 1193, на ден 23.11.2018 година во 11 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

1. доц. д-р Павле Секуловски (ментор)
2. проф. д-р Деан Јанкулоски (член)
3. доц. д-р Сандра Мојсоца (член)

Продекан за настава,
проф. д-р Игор Улчар

Одлуката и известувањето можете да ги видите овде.

Почитувани дипломци,

Ве известуваме дека на 14.11.2018 година (среда) во 12:00 часот во амфитеатарот (предавална 2) на ФВМ-С ќе се одржи свеченото доделување на дипломи на дипомираните студенти на факултетот.

Предвидено е Деканот, проф. д-р Лазо Пендовски да ги поздрави дипломците и свечено да ги врачи дипломите. Вашето присуство на свеченоста е задолжително, но доколу не сте во можност да ја подигнете дипломата лично, лицето кое ќе дојде да ја подигне во Ваше име, треба да поседува полномошно од вас за подигнување на диплома заверено од нотар.

П.С. Напомена

Ве молиме да бидете присутно во 11.30 часот на студентски прашања за да можете да ја подигнете својата свечена одора која ќе ја носите на доделата на диплми.

Со почит,

Известувањето можете да го превземете тука.

Студентите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје од „Студентскиот парламент на ФВМ“ и „ИВСА Македонија“, на чело со Доц. Д-р Ирена Целеска, поставија кутија со донации за Сара во „Универзитетската Ветеринарна Болница – Скопје“!

#СитеЗаСара

Почитувани колеги,

Ве известуваме дека хуманитарната акција “Подај рака – стопли срце” продолжува до 29.10.2018 (понеделник)!  Хуманитарната акција е со цел собирање на зимска облека и обувки за оние на кои им е најпотребно! Покрај тоа, добредојдени би биле и стари ќебиња кои ќе им помогнат на нашите четириножни бездомни пријатели полесно да ги поднесат ниските темератури. Сите вие кои сакате да помогнете, секој ден од 15.10-29.10.18, oд 10-12ч. може да донирате во Студентската канцеларија во просториите на Факултет за Ветеринарна медицина – Скопје. Да бидеме хумани!

Почитувани студенти,

На деновите 25.10 и 26.10.2018 (четврток и петок) од 13 до 15 часот во Универзитетската клиника при ФВМ-С ќе се одржи првата едукативна работилница организирана од Интернационалната ветеринарна студентска организација Скопје, на тема: ,,Лабораториска дијагностика со примена во клиничката пракса кај мали животни.” Работилницата ќе се состои од практичен и теоретски дел. Практичниот дел опфаќа: Земање и манипулација со примероци (преаналитичка фаза) и анализа на примероците (аналитичка фаза), а теоретскиот дел – Интерпретација на резултатите во клиничката пракса (постаналитичка фаза) и интерпретација преку клинички случаи. Координатор на работилницата е доц. д-р. Ирена Целеска.

Можете да се пријавите на ivsamacedonia1@gmail.com. Потребно е да напишете ваше име и презиме, година на студии и одбран ден за учество во работилницата од понудените два датума. Вкупниот број на студенти изнесува 24 студенти (по 12 студенти во една работилница).

Ви благодариме.

                                                          Претседател:

                                                               Ивана Арсовска

Координатор за едукација:

                                                                        Борис Димитриевски

Loading...

Пријави се за примање на известувања за нови објави од нашата веб страна

[email-subscribers namefield=”YES” desc=”” group=”Public”]