Архива на Известувања

Почитувани клиенти, Ве известуваме дека Универзитетската ветеринарна болница, при ФВМ Скопје, почнува со работа од денес, 23.04.2018 (понеделник) со редовно работно време.

Се извинуваме за задоцнувањето и благодарни сме за вашето разбирање.

 

Со почит,

Универзитетска ветеринарна болница

Јавна одбрана на дипломскиот труд под наслов: Интерпретација на хипотироидизам преку тироиден профил и биохемиски статус кај кучиња со применет тераписки протокол, изработен од Маријана Митаноска, број на индекс 1169, на ден 27.04.2018 година во 13 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

 1. доц. д-р Ирена Целеска (ментор)
 2. проф. д-р Игор Улчар (член)
 3. проф. д-р Ромел Велев (член)

Одлуката и известувањето можете да ги погледнете тука.

Јавна одбрана на дипломскиот труд под наслов: Современи ихтиосанитарни мерки во размножувањето на Виножитната пастрмка (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792), изработен од Мирослав Јовановски, број на индекс 1172, на ден 25.04.2018 во 12.30 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

 1. проф. д-р Мишо Христовски (ментор)
 2. проф. д-р Владимир Петков (член)
 3. проф. д-р Ромел Велев (член)

Одлуката и известувањето можете да ги погледнете тука.

Се известуваат студентите дека рокот за пријавување на Конкурсот за ЕРАЗМУС+ студентска летна пракса/стажирање за 2017-2018 год. е продолжен до 30.04.2018.

За подетални информации кликнете тука.

Јавна одбрана на дипломскиот труд под наслов: Промени на лабораториски параметри при акутна и хронична бубрежна инсуфициенција кај кучиња, изработен од Стефани Зориќ, број на индекс 1199, на ден 19.04.2018 година во 13.30 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

 1. доц. д-р Ирена Целеска (ментор)
 2. проф. д-р Игор Улчар (член)
 3. научен соработник д-р Катерина Благоевска (член)

Одлуката и известувањето можете да ги погледнете тука.

Јавна одбрана на дипломскиот труд под наслов: Современи аспекти на болестите кај дивечот и нивната актуелност со македонската законодавност, изработен од Даниел Ролевски, број на индекс 1082, на ден 12.04.2018 година во 13 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

 1. проф. д-р Мишо Христовски (ментор)
 2. проф. д-р Владимир Петков (член)
 3. проф. д-р Ромел Велев (член)

Одлуката и известувањето можете да ги погледнете тука.

Се известуваат студентите дека пријавувањето на испити за мајско – јунската сесија ќе трае од 23.04.-30.04.2018 година.

За да се пријави испит потребно е  Пријава за испитот ( се купува во книжара) и уплатница  од 50 денари (уплатена во банка или пошта) за секоја пријава.

 

Пример

со цел на дознака За Административна такса (образец пп50)

Назив на примач – Буџет на РМ – ФВМ-Скопје

Банка на примач – НБРМ

сметка 100000000063095

Износ 50 денари

уплатна сметка  840 177 03161

Приходна шифра и програма  722313

 

Ве моламе навремено да ги доставите пријавите.

Соопштението можете да го превземете тука.

Почитувани клиенти, заради неопходни градежни активности, Ве известуваме дека Универзитетската ветеринарна болница, при ФВМ – Скопје, нема да работи во периодот од 10-16.04.2018 година. За сите дополнителни информации, слободно контактирајте не на нашите телефонски броеви 02/3240-785 и 071/269-471.

Ви благодариме за разбирањето.

 

Со почит,

Универзитетска ветеринарна болница

Јавна одбрана на дипломскиот труд под наслов: Работа на преджелудници кај говедата, изработен од Мила Митровска, број на индекс 1216, на ден 04.04.2018 година во 13 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

 1. проф. д-р Владимир Петков (ментор)
 2. проф. д-р Флорина Поповска-Перчиниќ (член)
 3. доц. д-р Бранко Атанасов (член)

Одлуката и известувањето можете да ги погледнете тука.

Се извесатуваат студентите од ФВМ-С дека во периодот од 03-05 Мај 2018 година ќе се одржи 20-тиот Интернационален Научно-истражувачки Конгрес на студентите по ветеринарна медицина, во Истанбул Р. Турција. ФВМ-С ќе учествува со тројца студенти чии што истражувања ќе бидат под менторство на професорите од ФВМ-С.

Сите заинтересирани студенти со предлог за ментор да се пријават кај продеканот за наука и меѓународна соработка. Датумот за поднесување на абстрактот е 20 март 2018 година.

Подетални информации за конгресот може да се видат тука.

Соопштението можете да го видите тука.

Loading...

Пријави се за примање на известувања за нови објави од нашата веб страна