Архива на Известувања

Вежбите по предметот “ Анатомија на домашните животни” ќе се одржат во период од 07.07.2020г до 22.07.2020г. Вежбите ќе се одвиваат во просториите на анатомската лабораторија, дигитално на Zoom платформата со употреба на камера при изработка на практичните зафати на пристутни препарати и модели со цел за подобра визуелна перцепција.

Датум и време Тема
07.07.2020г

08:30 – 11:00 ТОПОГРАФСКА АНАТОМИЈА НА ГРАДЕН КОШ:

(Топографија на градна празнина: плеври и медијастинум. Анатомија на белите дробови. Компаративни особености кај белите дробови кај различните видови животни) 14.07.2020г

08:30 – 11:00 Срце: Анатомска градба и функционална анатомија на срцето, лева и десна преткомора, лева и десна комора, аурикула на преткомората, залистоци на срцето и скелетотопија. Перикард, епикард, миокард и ендокард. Аорта и белодробна артерија (truncus pulmonalis). 15.07.2020г

08:30 – 11:00 ТОПОГРАФСКА АНАТОМИЈА НА АБДОМЕНОТ:

(Абдоминална празнина, серозни мембрани, перитонеум. Анатомија на едноставен и сложен еднокоморен желудник. Анатомија на сложен повеќекоморен желудник.) 16.07.2020г

08:30 – 11:00 Компаративна макроскопска анатомија на тенките црева: дуоденум, јејунум и илеум, мезентериум. Компаративна анатомија на дебелите црева: колон, цекум, ректум, анус. Компаративни разлики кај домашните животни. Анатомија и топографија на црн дроб, панкреас и слезина. 20.07.2020г

08:30 – 11:00 ТОПОГРАФСКА АНАТОМИЈА НА КАРЛИЦАТА:

(Топографска анатомија на карличната празнина: Анатомија и топографија на бубрезите. Унипирамидален, модифициран унипирамидален и мултипирамидален бубрег. Компаративна анатомија на бубрезите на различни видови: мачка, куче овца, коњ, свиња и говедо. Уретери, мочен меур и уретра.) 21.07.2020г

08:30 – 11:00 Анатомија на машкиот репродуктивен систем: скротум, funiculus spermaticus, семеници, акцесорни полови жледи, пенис и препуциум, мускули на машкиот репродуктивен систем. Компаративна анатомија на пенис кај куче, кај мачор, кај пастув, кај бик и кај нерез.

Анатомија на женскиот репродуктивен систем: јајници, јајцеводи, матка, вагина, предворје на вагина и срамница. Млечна жлезда (виме). 22.07.2020г

08:30 – 11:00 ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЦЕНТРАЛНИОТ НЕРВЕН СИСТЕМ:

Черепна празнина, мозочни обвивки, Компјутерска презентација на организација на ’рбетниот мозок. ЦНС (среден мозок, преден мозок, диенцефалон, теленцефалон). Јадра на кранијалните нерви. Кранијални нерви. Олфакторен нерв. Оптичен нерв. Окуломоторен нерв. Трохлеарен нерв. Тригеминален нерв. Нерв абдуценс. Фацијален нерв. 23.07. 2020г

08:30 – 11:00 СЕТИЛНИ ОРГАНИ, КОЖА И КОЖНИ ТВОРБИ:

Очно јаболко, орбитални фасции, мускули на очното јаболко, очни капаци и конјунктива, солзен апарат, васкуларизација и инревација на окото. Кожа, кожни жлезди, нокти, канџи, копита и чапунки и рогови.

Испитот по предметот СПЕЦИЈАЛНА ПАТОЛОШКА МОРФОЛОГИЈА ќе се одржи на 20 и 27.07.2020 год. со почеток во 10.00 часот во салата за обдукција.

Студентите се должни да се пријават електронски најдоцна до 15.07.2020 год. на следната адреса: igjurovski@fvm.ukim.edu.mk

Поради следење на препораките поврзани со состојбата со корона вирусот ќе се изврши подлба на студентите во зависност од бројот на пријавени. Секој од студентите ќе биде известен во кој ден ќе полага.

Се известуваат студентите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје дека колоквиумот од Општиот и Специалниот дел по предметот Хранливи, лековити и отровни растенија во испитниот рок јуни-јули ќе се одржи на 01.07.2020 год. (среда) со физичко присуство во предавална 1 на Факултетот со почеток во 10:30 часот. Заради почитување на мерките за заштите од COVID-19 студентите со себе задолжително да носат маска.

Од предметниот наставник                                                                                          Проф. д-р Ромел Велев

Се известуваат студентите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје дека завршниот испит по предметот Сточарство во испитниот рок јуни – јули ќе биде одржан на 14.07.2020 год. (вторник) со физичко присуство во микроскопската училница на Факултетот со почеток во 11:00 часот.

Од катедрата,
Проф. д-р Никола Адамов

Линк од работилница:
Join our Cloud HD Video Meeting
Дата: 25.06.2020
Време: 19:00 часот
[ZOOM – платформа за видео комуникација]

Во согласност со одлуката на Наставно – научниот совет на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје  бр. 0202- 861/6 од 16.06.2020 година, соопштуваме дека

На ден 2.07.2020 година (четврток) со почеток во 11 часот во просториите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, во предавална бр. 2, Мирослав Ќосевски,  јавно ќе ја брани докторската дисертација под наслов:  „Индикатори и мерења на однесувањето на животните со потенцијална примена во зоохигиената и оценувањето на благосостојбата“ .

  • Одбраната на докторската дисертација ќе може да се следи со on-line stream на 02.07.2020 со почеток во 11:00 часот користејќи ја Zoom платформата преку следниот линк:
  • Линк за онлајн јавна одбрана

Meeting-ID: 910 0345 0559
Passwort: 111114

Се известуваат студентите дека полагањето на предметот Хистологија со ембриологија ќе се изведе по електронски пат и по пат на физичко присуство, во зависност од изборот на самите студенти.

Термини за полагање по електронски пат се:
26.6 – прв и втор колоквиум
29.6 – трет колоквиум
1.7 – четврт колоквиум
3.7- петти колоквиум

Термини за полагање со физичко присуство се:
8.7 – трет колоквиум
10.7 – четврт колоквиум
13.7- петти колоквиум

Првиот и вториот колоквиум може да се полагаат во некој од термините предвидени зафизичко присуство (8.7, 10.7 и 13.7)

Важно: Секој студент поединечно треба да се изјасни за начинот на полагање преку електронска пошта најдоцна два дена пред почетокот на испитните термини. Изјаснувањето треба да се испрати до предметниот професор и асистент: florinap@fvm.ukim.edu.mk и mdovenska@fvm.ukim.edu.mk .

Предметен професор
Проф. д-р Флорина Поповска Перчиниќ

Испитот по предметот ОПШТА ПАТОЛОГИЈА ќе се одржи на 1 и 8.07.2020 год. со почеток во 10.00 часот во микроскопската училница.

Пријавување за испит до 22.6.2020.

Испитот по предметот СУДСКА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ќе се одржи на 3 и 10.07.2020 год. во 10:00 часот во компјутерската училница.

Пријавување за испит до 1.7.2020.

Реколоквирање по предметите Општа патологија и  Судска ветеринарна медицина ќе се одржи на 25 и 26.06.2020 год. во 10:00 часот.

Студентите се должни за реколоквирање да се пријават електронски најдоцна до 22.06.2020 год. на следната адреса: igjurovski@fvm.ukim.edu.mk

Поради следење на препораките поврзани со состојбата со корона вирусот ќе се изврши подлба на студентите во зависност од бројот на пријавени. Секој од студентите ќе биде известен во кој ден ќе полага.

Согласно Одлуката на наставно-научниот совет на Факултетот, донесена на 16 јуни 2020 година за спроведување на наставните активности за периодот од јуни до септември 2020, се известуваат студентите дека наставата и испитите ќе се реализираат според насоките дадени во Одлуката.


Истата можете да ја превземете тука.

Се известуваат студентите што ќе полагаат испит Биостатистика:
Истиот ќе се одржи на ден 29.06.2020 Понеделник во 11.00 часот
Студентите што ќе полагаат треба да се пријават на следниов линк:
Пријава за испит Биостатистика 29.06.2020

За дополнителни прашања обратете се на следнава адреса:
vasilka@fvm.ukim.edu.mk