Архива на Известувања

Почитувани студенти,

Во прилог е известувањето за термините за испит по предметот Сточарство во јануарско-февруарската испитна сесија 2024 година.

https://fvm.ukim.edu.mk/wp-content/uploads/2024/01/Известување-Сточарство.pdf

Заверката на предметите од зимскиот и запишување на предметите од летниот семестар, за учебната 2023/2024 година ќе  биде во период од 05 до 16 февруари 2024 година.

Летниот семестар започнува на 15 февруари 2024 година и трае до 31 мај 2024 година.

При заверка на зимскиот семестар, сите студенти задолжително го пополнуваат и анкетниот лист.

Повеќе инфорации во врска со потребните документи, може да погледнете тука.

Се известуваат студентите запишани во прва година во учебната 2023/2024 година на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј”  во Скопје дека е потребно да се јават на задолжителен систематски преглед во период од 16.01.-29.02.2024 година од 07:30-12:00 часот во ЗУ Поликлиниката на Универзитетот сместена во студентскиот дом Кузман Јосифовски Питу.

Соопштението може да го погледнете тука.

Почитувани студенти,

Во прилог се реултатите од втората континуирана проверка по предметот Репродукција.

Линк до резултатите https://fvm.ukim.edu.mk/wp-content/uploads/2024/01/Резултати-од-ВТОРА-континуирана-проверка-12012024.pdf

Почитувани студенти,

Во продолжение се термините за полагање на испити по предметите Патолошка морфологија и Судско ветеринарство и ветеринарна етика во јануарско-феверуарската испитна сесија.

06.02.2024 година (вторник) – Општа патологија

07.02.2024 година (среда) – Специјална патологија

08.02.2024 година (четврток) – Судско ветеринарство и ветеринарна етика

Испитите ќе се одржат со почеток од 10 часот.

Почитувани студенти,

Во продолжение се термините за полагање на испити по предметите Биологија на клетка, Биохемија и Клиничка биохемија во јануарско-феверуарската испитна сесија.

Биологија на клетка

29.01.2024 (практичен испит)

02.02.2024 (завршен испит)

Биохемија

05.02.2024 (практичен испит)

07.02.2024 (завршен испит)

Клиничка биохемија

08.02.2024 (практичен испит)

09.02.2024 (завршен испит)

Испитите ќе се одржат со почеток во 09.00 ч.

Студентите кои ќе ги полагаат испитите, покрај пријавата во електронскиот систем, со мејл да се пријават и кај предметниот наставник, најдоцна до 26.01.2024 година.

Почитувани,

Во прилог е прелиминарната ранг листа за кандидати на трет циклус студии на студиската програма Безбедност на храна на ФВМС, за втор уписен рок.

Прелиминарната ранг листа може да ја погледнете тука.

Почитувани студенти,

Во прилог се резултатите од првата континуирана проверка по предметот Репродукција одржан на 20.12.2023 година.

Резултатите може да ги погледнете тука.

Ве известуваме дека по повод смртта на проф. д-р Јосиф Тосевски, редовен професор при
Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје во пензија, Факултетот ќе одржи Комеморативна
седница во Амфитеатар 1 при Факултетот за Ветеринарна медицина – Скопје на 22ри Декември
(петок) 2023 година, со почеток во 11:00 часот.

Почитувани студенти,

Ве известуваме дека првата испитна сесија во учебната 2023/2024 година ќе се одвива во период од 16 јануари до 14 февруари, 2024 година, додека електронското пријавување на испити започнува од 25.12.2023 година.

Повеќе информации за начинот на пријавување на испити (Корисничко упатство IKNOW за студенти) и соопштението можете да најдете тука.