Архива на Известувања

Почитувани,

Со цел да се промовираат достапните програми за мобилност на студенти, специјализанти и докторанди при ФВМС, Одборот за меѓународна соработка организира „Промотивна работилница: Меѓународна мобилност при ФВМС“. На работилницата накратко ќе се презентираат можностите за меѓународна мобилност преку постојните програми, како и досегашни искуства на корисниците на овие програми.

Работилницата ќе се одржи на 31.05.2022 (Вторник) од 13:00 – 14:30 часот во Предавална 1.

Агендата на работилницата можете да ја превземете тука.

Со Почит,

ФВМС

Испитот по предметот ОПШТА ПАТОЛОГИЈА ќе се одржи на 22.6.2022 год. со почеток во 10.00 часот.

Испитот по предметот СПЕЦИЈАЛНА ПАТОЛОШКА МОРФОЛОГИЈА ќе се одржи на 23.6.2022 год. со почеток во 10.00 часот.

Испитот по предметот СУДСКА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ќе се одржи на 24.6.2022 год. со почеток во 10.оо часот.

Студентите се должни да се пријават најдоцна до 20.6.2022 год. на следниот email: spiro.bozinoski@gmail.com