Вонредни професори


Проф. д-р
Јована Стефановска
Curriculum Vitae
Последен избор

Проф. д-р
Флорина Поповска-
Перчиниќ
Curriculum Vitae
Последен избор

Проф. д-р
Лазо Пендовски
(Декан)
Curriculum Vitae
Последен избор

Проф. д-р
Деан Јанкулоски
Curriculum Vitae
Последен избор

Проф. д-р
Василка П. Треневска
Curriculum Vitae
Последен избор

Проф. д-р
Александар Додовски
Curriculum Vitae
Последен избор

Проф. д-р
Трпе Ристоски
Curriculum Vitae
Последен избор

Проф. д-р
Ирена Целеска
Curriculum Vitae
Последен избор

Проф. д-р
Никола Адамов
Curriculum Vitae
Последен избор

Проф. д-р
Бранко Атанасов
Curriculum Vitae
Последен избор

Проф. д-р
Ксенија Илиевска
Curriculum Vitae
Последен избор

Проф. д-р
Игор Џаџовски
Curriculum Vitae
Последен избор

Проф. д-р
Кирил Крстевски
Curriculum Vitae
Последен избор
Проф. д-р
Искра Цветковиќ
Curriculum Vitae
Последен избор
 
Проф. д-р Радмила
Чрчева-Николовска
Curriculum Vitae
Последен избор