Архива на Новости

Dear Students,

We are happy to inform you that the VetNEST Summer School is scheduled to be held on 28 – 30 September 2021.
Because we want to continue the contribution to the teaching on animal welfare, veterinary ethics and law, and having in mind the safety of participants during the pandemic with Covid-19, the Summer School is coming back this year as an ONLINE EVENT.
Hopefully, we would be able to return to our normal and regular practice of organizing the summer school in person from next year.
For now, please scroll down for preview information of the upcoming VetNEST Summer School 2021.

Stay safe and follow us on our here on our Website and Facebook profile (https://www.facebook.com/vetnest.summerschool) and lookout for further information.

Best regards,
The VetNEST Team

Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје како Национална лабораторија за  испитување на африканската чума кај свињите, стана  партнер во информативната кампања СТОП за Африканската чума кај свињите (#StopASF) организирана од страна на ЕФСА (Европска агенција за безбедност на храна), во соработка со Агенцијата за храна и ветеринарство.

Африканската чума кај свињите е болест која е многу опасна за домашните и дивите свињи. Предизвикува голема смртност кај дивите свињи и свињите во свињарските фарми. Безопасна е за луѓето, но предизвикува големи економски штети во свињарското производство, како и социо-економски последици.

Во моментот не постои вакцина или лек за оваа болест. Затоа, од голема важност е навремено да се превземат активности од страна на граѓаните, туристите, фармерите, ловџиите и ветеринарните лекари.

Целта на оваа кампања е да се спречи ширењето на оваа болест во нашата земја и Југоисточна Европа. Со помош на информативни метеријали треба да се подигне свеста за опасноста од оваа болест. Овие информативни метријали овозможуваат запознавање со болеста и рано препознавање на симптомите на болеста. Исто така, информациите содржат објаснувања како да се постапи во ситуација да се постави сомнеж на оваа болест, кои мерки да се превземат и кој да се контактира. Навремената рекација ќе го спречи ширењето на болеста и големите финансиски загуби во земјата.

Сите промотивни материјали за редовно информирање за оваа болест  може да се најдат на линкот  https://www.efsa.europa.eu/stopASF#/mk/.

 

Со почит,

 Факултет за ветеринарна медицина- Скопје

 

Постерите и другите информативни материјали можете да ги превземете во PDF тука.

Се известуваат студентите на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје дека Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” распиша конкурс за доделување стипендии за индивидуална мобилност во летниот семестар на академската 2021/2022 година преку програмата ЕРАЗМУС+ K103.  Конкурсот трае до 5 октомври 2021.

Подетални информации за конкурсот може да најдете тука.

Почитувани студенти и колеги доктори по ветеринарна медицина,

Ве известуваме дека излезе од печат учебното помагало „Практикум за вежби по паразитологија и паразитни заболувања” од авторите проф. д-р Јована Стефановска и науч. сор. д-р Александар Цветковиќ. Практикумот е  наменет за студентите на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје за совладување на практичната настава по задолжителниот предмет Паразитологија и паразитни заболувања, но може да се користи и за изборните предмети: Ветеринарна клиничка паразитологија и Ветеринарна ентомологија. Практикумот ќе им овозможи на студентите полесно да ја совладаат предвидената практична настава за реализација на предметната програма, а може да се користи и во секојдневната клиничка пракса на колегите доктори по ветеринарна медицина.

Практикумот е достапен на следниов линк.

Почитувани коминтенти

 Особена чест и задоволство ни претставува што ни ја доверивте Вашата доверба за контролата на квалитетот и безбедноста на Вашите производи и производствени процеси. Со цел да ја унапредиме нашата соработка и доверба, а имајќи го притоа досегашното искуство, подготвивме и на располагање Ви доставуваме нова софтверска алатка edostava за пристап до записи од Вашите лабораториски услуги. За активација на Вашиот кориснички профил Ве молиме испратете ни порака на email: contact@fvm.ukim.edu.mk. По оваа порака администраторите на системот ќе Ви испратат лозинка која ќе ја искористите при Вашето прво приклучување и веднаш под неа ќе ја внесете Вашата нова лозинка која треба да ја верификувате со повторно внесување во полето под лозинката и да го стиснете копчето зачувај. Потоа систем администраторот ќе го регистрира Вашето барање и за да го верификува истото ќе Ве контактира на контакт телефонскиот број кој ќе го доставите во вашиот меил. За да се логирате потребно е да се најавите на адресата https://edostava.fvm.ukim.edu.mk. Потоа во полето корисничко име ќе ја внесете Вашата електронска адреса на која ги добивате досега известувањата од тестирање кои се автоматски испратени од нашиот систем. Доколку сметате дека оваа електронска адреса ја користат и други лица, Ве молиме да не известите и да ни доставите Ваша нова електронска адреса до која ќе имате пристап само вие или лица за кои сметате дека безбедно ќе ги користат Вашите документи за лабораториските услуги. Со тоа Вашиот кориснички профил е активен и подготвен за користење. На екранот можете да изберете различни опции на прикажување на записите по датум, број на записник или барање. Достапни Ви се скенирани барања/записник за анализа, приемница која автоматски се генерира од Лабораториски Информативен Менаџмент Систем, известувањето за тестирање на македонски, албански или англиски јазик, како и резултатите од лаборатории со кои ФВМ-Скопје има договори за надворешни услуги. Би сакале да Ве поканиме да ја применувате оваа алатка за добивање на Вашите записи од лабораториски услуги со што значително ќе ја подобриме деловната комуникација. За сите наши ценети коминтенти користењето на оваа алатка е бесплатно.

За дополнителни информации, забелешки и сугестии Ве молиме да не контактирате.

Одборот за акредитација на високото образование донесе Решение бр 08-49/7 од 11.12.2020 година со кое се акредитира студиската програма Безбедност и квалитет на храна од втор циклус (специјалистички) стручни студии на Факулетот за ветеринарна медицина при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. 

По завршувањето на студиите студентите се стекнуваат со специјалистички стручен назив “Специјалист по безбедност и квалитет на храна” (Specialist of food safety and quality).

Специјалистичките студии се од подрачјето на Биотехничките науки, поле на Ветеринарната медицина.

Сите дипломирани студнети од областите на ветеринарната медицина, земјоделските науки, природните науки, медицинските науки и др., имаат право за се запишат на студиите.

Факултет за ветеринарна медицина

Решението можете да го погледнете тука.

Новите простории во Универзитетската Ветеринарна Болница се ставени во функција

Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје како Национална референтна лабораторија за  испитување на африканската чума кај свињите, стана  партнер во информативната кампања СТОП за Африканската чума кај свињите (#StopASF) организирана од страна на ЕФСА (Европска агенција за безбедност на храна), во соработка со Агенцијата за храна и ветеринарство.

Африканската чума кај свињите е болест која е многу опасна за домашните и дивите свињи. Предизвикува голема смртност кај дивите свињи и свињите во свињарските фарми. Безопасна е за луѓето, но предизвикува големи економски штети во свињарското производство, како и социо-економски последици.

Во моментот не постои вакцина или лек за оваа болест. Затоа, од голема важност е навремено да се превземат активности од страна на граѓаните, туристите, фармерите, ловџиите и ветеринарните лекари.

Целта на оваа кампања е да се спречи ширењето на оваа болест во нашата земја и Југоисточна Европа. Со помош на информативни метеријали треба да се подигне свеста за опасноста од оваа болест. Овие информативни метријали овозможуваат запознавање со болеста и рано препознавање на симптомите на болеста. Исто така, информациите содржат објаснувања како да се постапи во ситуација да се постави сомнеж на оваа болест, кои мерки да се превземат и кој да се контактира. Навремената рекација ќе го спречи ширењето на болеста и големите финансиски загуби во земјата.

Сите промотивни материјали за редовно информирање за оваа болест  може да се најдат на линкот  https://www.efsa.europa.eu/stopASF#/mk/.

 

Со почит,

 Факултет за ветеринарна медицина- Скопје

 

Постерите можете да ги превземете во PDF тука.


Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје од денес ги става во функција новите капацитети и опрема на Универзитетската ветеринарна болница во земјава.

Универзитетската ветеринарна болница сега има на располагање приближно 500м2 простории за вршење ветеринарна дејност кои сочинуваат една функционална целина која е единствена во земјава и пошироко во регионот со ваков капацитет.

Болницата е дизајнирана за општи и специјалистички прегледи на домашните миленици и е опремена со најсовремена апаратура, поседува две комплетно опремени хируршки сали со апарати за инхалациона анестезија, болнички стационар, стоматолошки кабинет, дијагностичка лабораторија со современи апарати за биохемиска, паразитолошка, микробиолошка и молекуларна диајгностика, нова опрема за рендген дијагностика како и ултразвучна и ЕКГ-дијагностика.

Универзитетската ветеринарна болница е потврдена и од официјалните служби на Агенцијата за храна и ветеринарство која е наделжна за Регистарот на овластени ветеринарни друштва кои констатираа во дека во неа се запазени сите прописи согласно Правилникот за условите за одобрување на ветеринарна амбуланта, ветеринарна клиника, ветеринарна болница и ветеринарна служба на одгледувалиште (Службен весник на РМ, бр. 124 од 5.7.2018 година). Според регистарот на АХВ ова е единствената овластена Ветеринрана болница во нашата држава која е одобрена од наделжните органи и има капацитети за сместување и нега на животни.

Во болницата работи високообучен тим на експерти, професори, соработници- докторанти сите специјалисти од различни области, кои се обучени во најсовремените центри за третман на домашни миленици.

Во делот на болничкото лекување, има посебен дел предвиден за сместување и терапија на животните, просторија за вештачко оплодување на животни со рана дијагностика на гравидитет како и капацитети за дијагностика на малигни заболувања и хируршки интревенции.

Сопствениците на домашните миленици, ќе добиваат совети и упатства за нивна нега и исхрана, превентивни вакцинации, контрола на паразити и најважно од се згрижување на итните и критичните случаи.

Со ова, Факултет за ветеринарна медицина – Скопје значително го зголеми ветеринарно-здравствениот капацитетит во нашата држава а Универзитетската ветеринарна болница со своите капацитети, опрема и професионален кадар се потврдува како лидер и двигател на модерната дијагностика, превентива и лекувањето на домашните миленици.

Деканот на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје, Проф. д-р Лазо пендовски, свечено ги додели индексите на новите бруцоши запишани во учебната 2020/2021 година. На чинот присуствуваа професорите и соработниците од Факултетот кои им посакаа услешно студирање на новите студенти.На новозапишаните студенти деканот Проф. д-р Лазо пендовски им ги престави капацитетоте на Факултеот и начинот на студирање.

Од името на наставно-научниот кадар им посака да ја доживеат динамиката на академскиот живот и даа растат во своето осознавање кон науката на ветеринарната медицина што ја избрале за нивна идна професија.

Пријави се за примање на известувања за нови објави од нашата веб страна

[email-subscribers namefield=”YES” desc=”” group=”Public”]