Соопштение за летна пракса

      Се известуваат студентите на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје дека во академската 2018/2019 година ќе може да присуствуваат на летна пракса на Факултетот за ветеринарна медицина во Истанбул Р. Турција и на Академијата за ветеринарна медицина Прочитај повеќе …

Испит Хемија – Јануарска испитна сесија

Се известуваат студентите дека исптитот по предметот Хемија во јануарската испитна сесија ќе се одржи на: 11.02.2019 г. во 12:00 ч. во предавална 1 – Стехиометрија 15.02.2019 г. во 12:00 ч. во предавална 1 – Хемија *За испитот по Стехиометрија Прочитај повеќе …

Испит по предметот Сточарство во првата испитна сесија во учебната 2018/2019 година

Се известуваат студентите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје дека испитот по предметот Сточарство во првата испитна сесија во учебната 2018/2019 година ќе биде одржан на 11.02.2019 год. (понеделник) со почеток во 09:00 часот. Катедра за СточарствоДоц. д-р Никола Прочитај повеќе …

Известување за испит по предметот Хистологија со ембриологија

Се известуваат студентите дека полагањето на предметот Хистологија со ембриологија во јануарско-февруарскиот испитен рок ќе се одржи во следните термини: 24.1.2019 со почеток во 10 часот 7.2.2019 со почеток во 10 часот Напомена: Студентите се должни најдоцна два дена пред Прочитај повеќе …

21-от Интернационален Научно-истражувачки Конгрес на студентите по ветеринарна медицина, во Истанбул Р. Турција

Се известуваат студентите од Факултетот за Ветеринарна медицина дека во периодот од 17-19 Април 2019 година ќе се одржи 21от Интернационален Научноистражувачки Конгрес на студентите по ветеринарна медицина, во Истанбул Р. Турција. Факултетот за Ветеринарна медицина ќе учествува со тројца Прочитај повеќе …

CEEPUS – Летни школи 2018/2019

Се известуваат студентите на Факултетот за ветеринарна медицина дека во академската 2018/2019 година преку програмата за размена на професори, соработници и студенти – CEEPUS, се организираат следните летни школи: Zoonoses (22 – 29 Април 2019) – Дубровник (CRO) – Факултет Прочитај повеќе …

Известување по предметот Сточарство

Се известуваат студентите од 3ти семестар на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје дека втората континуирана проверка по предметот Сточарство ќе биде одржана на 11.01.2019 год. (петок) со почеток во 11:30 часот. Катедра за Сточарство Доц. д-р Никола Адамов

Соопштение – Општа патологија, Специјална патолошка морфологија, Судска ветеринарна медицина

Испитот по предметот ОПШТА ПАТОЛОГИЈА ќе се одржи 28.01.2019 год. со почеток во 10.оо часот. Испитот по предметот СПЕЦИЈАЛНА ПАТОЛОШКА МОРФОЛОГИЈА ќе се одржи на 29.01.2019 год. со почеток во 10.оо часот. Испитот по предметот СУДСКА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ќе се Прочитај повеќе …

Оглас за избор на демонстратори во учебната 2018/2019 година

За учебната 2018/2019 година се распишува оглас за избор на 17 демонстратори како помошници во наставно-образовниот процес на прв и втор циклус интегрирани студии на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, и тоа: I. Ветеринарен институт (10) II. Институт за Прочитај повеќе …