Испит по предметот Сточарство во првата испитна сесија во учебната 2018/2019 година

Се известуваат студентите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје дека испитот по предметот Сточарство во првата испитна сесија во учебната 2018/2019 година ќе биде одржан на 11.02.2019 год. (понеделник) со почеток во 09:00 часот. Катедра за СточарствоДоц. д-р Никола Прочитај повеќе …

Известување за испит по предметот Хистологија со ембриологија

Се известуваат студентите дека полагањето на предметот Хистологија со ембриологија во јануарско-февруарскиот испитен рок ќе се одржи во следните термини: 24.1.2019 со почеток во 10 часот 7.2.2019 со почеток во 10 часот Напомена: Студентите се должни најдоцна два дена пред Прочитај повеќе …

21-от Интернационален Научно-истражувачки Конгрес на студентите по ветеринарна медицина, во Истанбул Р. Турција

Се известуваат студентите од Факултетот за Ветеринарна медицина дека во периодот од 17-19 Април 2019 година ќе се одржи 21от Интернационален Научноистражувачки Конгрес на студентите по ветеринарна медицина, во Истанбул Р. Турција. Факултетот за Ветеринарна медицина ќе учествува со тројца Прочитај повеќе …

CEEPUS – Летни школи 2018/2019

Се известуваат студентите на Факултетот за ветеринарна медицина дека во академската 2018/2019 година преку програмата за размена на професори, соработници и студенти – CEEPUS, се организираат следните летни школи: Zoonoses (22 – 29 Април 2019) – Дубровник (CRO) – Факултет Прочитај повеќе …

Известување по предметот Сточарство

Се известуваат студентите од 3ти семестар на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје дека втората континуирана проверка по предметот Сточарство ќе биде одржана на 11.01.2019 год. (петок) со почеток во 11:30 часот. Катедра за Сточарство Доц. д-р Никола Адамов

Соопштение – Општа патологија, Специјална патолошка морфологија, Судска ветеринарна медицина

Испитот по предметот ОПШТА ПАТОЛОГИЈА ќе се одржи 28.01.2019 год. со почеток во 10.оо часот. Испитот по предметот СПЕЦИЈАЛНА ПАТОЛОШКА МОРФОЛОГИЈА ќе се одржи на 29.01.2019 год. со почеток во 10.оо часот. Испитот по предметот СУДСКА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ќе се Прочитај повеќе …

Оглас за избор на демонстратори во учебната 2018/2019 година

За учебната 2018/2019 година се распишува оглас за избор на 17 демонстратори како помошници во наставно-образовниот процес на прв и втор циклус интегрирани студии на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, и тоа: I. Ветеринарен институт (10) II. Институт за Прочитај повеќе …

Термини за полагање на испит – Катедра за биохемија и биологија на клетка

Термини за полагање испити: Биологија на клетка                    28.1.2018 год. во 10.00 ч. Биохемија                                        29.1.2018 год. во 10.00 ч. Клиничка биохемија                    29.1.2018 год. во 10.00 ч.

Соопштение за заверка на зимскиот и запишување на летниот семестар во учебната 2018/2019 година

Се известуваат студентите дека заверката на предметите од зимскиот и запишувањето на предметите од летниот семестар за учебната 2018/2019 година ќе  биде во следниот термин од 04 – 08.02.2018 година. Доколку студентот задоцни со заверка и упис  на семестарот, истиот Прочитај повеќе …

Јавна одбрана на дипломски труд – Борис Ѓеровски

Јавна одбрана на дипломскиот труд под наслов: Алтерации на лабораториските параметри при хиперадренкортицизам кај кучиња, изработен од Бесмире Ќазими, број на индекс 1197, на ден 21.12.2018 во 12 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата Прочитај повеќе …