Известување за студентите од 11 семестар за Клиничка пракса за домашни миленици

Почитувани студенти, Ве известуваме дека ротациите за Клиничка пракса – Домашни миленици, ќе започнат од оваа недела, во групи од 2 студенти, по дадениот распоред во известувањето подолу: Известување за студентите од 11 семестар за Клиничка пракса за домашни миленици

Известување за студентите на ФВМС во врска со кандидирање за претседател на Факултетското студентско собрание при ФВМС

Се известуваат студентите на ФВМС кои сакаат да се кандидираат за претседател на Факултетското студентско собрание при ФВМС дека рокот за пријавување е 20.11.2019 година. За претседател може да се кандидира редовен студент кој запишал зимски семестар во учебната 2019/2020 Прочитај повеќе …

Настан: Запознај го УКИМ

Се известуваат средношколците дека во просториите на Филозофски факултет на 2.11.2019 год. (сабота) од 11.00 до 16.00 часот ќе одржи настанот „Запознај го УКИМ“ во организација на здружението на граѓани „Младите можат“. На овој настан Факултетот за ветеринарна медицина – Прочитај повеќе …

Свечено доделување на дипломи на диплимираните студенти на Факултетот во академската 2018/2019 година

Почитувани дипломци, Ве известуваме дека на 15.11.2019 год. (петок) со почеток во 12.00 часот во амфитеатарот (Предавална 2) на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје ќе се одржи свеченото доделување на дипломи на диплимираните студенти на Факултетот во академската 2018/2019 Прочитај повеќе …

Одлука за распишување избори на претседател и членови на Факултетското студентско собрание на ФВМ-С

Врз основа на член 114, а во врска со член 37 став 6 од Законот за високото образование (Службен весник на Р.М. бр. 82/2018), член 65 од Статутот на УКИМ во Скопје и член 49 од Статутот на ФВМ-С во Прочитај повеќе …

Јавна одбрана на дипломски труд – Димитар Божиновски

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1822 од 14.10.2019) продеканот за настава одобрува и закажува ЈАВНА ОДБРАНА на дипломскиот труд под Прочитај повеќе …

Јавна одбрана на дипломски труд – Сара Тодоровска

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1780 од 07.10.2019) продеканот за настава одобрува и закажува ЈАВНА ОДБРАНА на дипломскиот труд под Прочитај повеќе …