Преелиминарна ранг – избор на студент чие родителско право го врши само еден родител за прв циклус студии за учебната 2021/2022 година

ПРЕЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА  од интерниот оглас за избор на студент чие родителско право го врши само еден родител, кои се стекнуваат со погодностите за плаќање на половина од износот за уписнина за прв циклус студии за учебната 2021/2022 година  Врз Прочитај повеќе …

Интерен конкурс за избор на најдобри научници и уметник на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ за 2020 година

Почитувани, Ве известувам дека Одборот за избор на најдобар научник/уметник на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје распишува Конкурс за избор на најдобар научник/уметник на УКИМ за 2020 година и истиот може да се преземе од следниот линк –http://www.ukim.edu.mk/interen-konkurs.

Известување за Студентите

Се известуваат студентите на ФВМС дека Наставно-научниот совет на Факултетот ги усвои Студентскиот календар на Факултет за ветеринарна медицина – Скопје за учебната 2021/2022 година заедно со Одлуката  за распоред на работни задачи на наставниците и соработниците на Факултетот за Прочитај повеќе …

Прв академски час и отворање на новата учебна година 2021/2022

Почитувани студенти, Со задоволство Ве покануваме на првиот академски час и отворање на новата учебна година, кој ќе се одржи на 01.10.2021 година (петок), со почеток во 11 часот, на отворен простор во дворот помеѓу Универзитетската ветеринарна болница и Институтот Прочитај повеќе …

Пријавување за упис на кандидати на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје – Трет уписен рок 2021/2022

При пријавувањето за запишување на кандидатите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, кандидатите ги поднесуваат следните документи во следните рокови. Пријавувањето на кандидатите во третиот уписен рок е на 28.09.2021 година година од 09-14 ч. Пријавувањето со документи ќе Прочитај повеќе …