Соопштение по предметот Анатомија на домашните животни

Вежбите по предметот “ Анатомија на домашните животни” ќе се одржат во период од 07.07.2020г до 22.07.2020г. Вежбите ќе се одвиваат во просториите на анатомската лабораторија, дигитално на Zoom платформата со употреба на камера при изработка на практичните зафати на Прочитај повеќе …

Соопштение – Специјална патолошка морфологија

Испитот по предметот СПЕЦИЈАЛНА ПАТОЛОШКА МОРФОЛОГИЈА ќе се одржи на 20 и 27.07.2020 год. со почеток во 10.00 часот во салата за обдукција. Студентите се должни да се пријават електронски најдоцна до 15.07.2020 год. на следната адреса: igjurovski@fvm.ukim.edu.mk Поради следење Прочитај повеќе …

Информација за колоквиуми по предмет Хранливи, лековити и отровни растенија проф. д-р Ромел Велев

Се известуваат студентите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје дека колоквиумот од Општиот и Специалниот дел по предметот Хранливи, лековити и отровни растенија во испитниот рок јуни-јули ќе се одржи на 01.07.2020 год. (среда) со физичко присуство во предавална Прочитај повеќе …

Известување по предметот Сточарство

Се известуваат студентите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје дека завршниот испит по предметот Сточарство во испитниот рок јуни – јули ќе биде одржан на 14.07.2020 год. (вторник) со физичко присуство во микроскопската училница на Факултетот со почеток во Прочитај повеќе …

Јавна одбрана на докторска дисертација – Мирослав Ќосевски

Во согласност со одлуката на Наставно – научниот совет на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје  бр. 0202- 861/6 од 16.06.2020 година, соопштуваме дека На ден 2.07.2020 година (четврток) со почеток во 11 часот во просториите на Факултетот за ветеринарна Прочитај повеќе …

Известување за предметот Хистологија со ембриологија

Се известуваат студентите дека полагањето на предметот Хистологија со ембриологија ќе се изведе по електронски пат и по пат на физичко присуство, во зависност од изборот на самите студенти. Термини за полагање по електронски пат се: 26.6 – прв и Прочитај повеќе …

Соопштение Општа патологија и Судска ветеринарна медицина

Испитот по предметот ОПШТА ПАТОЛОГИЈА ќе се одржи на 1 и 8.07.2020 год. со почеток во 10.00 часот во микроскопската училница. Пријавување за испит до 22.6.2020. Испитот по предметот СУДСКА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ќе се одржи на 3 и 10.07.2020 год. Прочитај повеќе …

Одлука за спроведување на наставните активности за периодот од Јуни до Септември 2020 година

Согласно Одлуката на наставно-научниот совет на Факултетот, донесена на 16 јуни 2020 година за спроведување на наставните активности за периодот од јуни до септември 2020, се известуваат студентите дека наставата и испитите ќе се реализираат според насоките дадени во Одлуката. Прочитај повеќе …

Соопштение за испит по предметот Биостатистика

Се известуваат студентите што ќе полагаат испит Биостатистика:Истиот ќе се одржи на ден 29.06.2020 Понеделник во 11.00 часот Студентите што ќе полагаат треба да се пријават на следниов линк:Пријава за испит Биостатистика 29.06.2020 За дополнителни прашања обратете се на следнава Прочитај повеќе …