Проект „Биди ИН, биди ИНклузивен, биди ИНклудиран“

Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ во соработка со Здружението за промоција и развој на инклузивно општество „Инклузива“ и Здружението за давање услуги на лицата со попреченост „Хендимак“, го реализира Проектот „Биди ИН, биди ИНклузивен, биди ИНклудиран“. Проектот Прочитај повеќе …

Пријавување на испити за јунска сесија 2020/2021

Се известуваат студентите дека пријавувањето на испити за јунската сесија ќе трае од 17.05.2021-21.05.2021 година. За да се пријави испит потребно е  Пријава за испит ( се купува во книжара),целосно пополнета се остава во Службата за студентски прашања. Ве молам Прочитај повеќе …

Соопштение за заверка на летниот семестар во 2020/2021 година

Заверката на летниот семестар во учебната 2020/2021 година ќе  биде од 07.06.2021 – 11.06.2021 година. Потребни документи за заверка се: Индекс со сите собрани потписи од предметните професори за тековниот семестар Пополнет формулар за заверка на семестарот (се купува во Прочитај повеќе …

Јавна одбрана на дипломски труд – Сара Ѓорѓиевска

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-0584 од 28.04.2021) продеканот за настава одобрува и закажува ЈАВНА ОДБРАНА на дипломскиот труд под Прочитај повеќе …

Известување по Оглас бр. 03-363 од 29.03.2021 година за ангажирање на десет (10) лица врз основа на договор на дело

Бр. 03-447 09.04. 2021 година Предмет: Известување по Оглас бр. 03-363 од 29.03.2021 година Почитувани, Ве известуваме дека по спроведента постапка за објавениот Оглас бр. 03-363 од 29.03.2021 година за ангажирање на десет (10) лица врз основа на договор на Прочитај повеќе …

Покана за интервју со исвестување за во врска со огласот бр. 03-363 од 29.03.2021 година

Бр. 03-414 05.04.2021 година Предмет: Покана за интервју со исвестување за во врска со огласот бр. 03-363 од 29.03.2021 година Почитувани,      Врз основа на Огласот бр. 03-363 од 29.03.2021 година за ангажирање на десет (10) лица врз основа на договор на дело за Прочитај повеќе …

Спроведување на анкета за моралниот и етички однос кон домашните миленици

Центарот за благосостојба при Факултетот за ветеринарна медицина од Скопје во соработка со Ветеринарниот универзитет од Виена ги истражува моралните и етичките норми во нашето општество кон домашните миленици. https://www.slobodenpecat.mk/treba-li-da-gi-vkluchime-domashnite-mileniczi-vo-popisot/

Оглас за ангажирање на лица за потребите на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје

Врз основа на Одлуката на Деканатската управа бр. 0201-343/1 од 24.03.2021  година а во врска со добиената согласност за ангажирање на 10 лица врз основа на договор на дело добиена од Министерството за финансии со бр. 18-2322/2 од 17.03.2021 година, Прочитај повеќе …

Јавна одбрана на дипломски труд – Нада Цветановска

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-344 од 24.03.2021) продеканот за настава одобрува и закажува ЈАВНА ОДБРАНА на дипломскиот труд под Прочитај повеќе …

Одлука за распишување избори за заменик студенстки правобранител на Факултетското студентско собрание на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје

1. Се распишуваат избори за заменик студенстки правобранител на Факултетското студентско собрание на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје. 2. Кандидатите кои сакаат да се пријават поднесуваат барање коешто е во прилог на оваа одлука, го заверуваат во архивата на Прочитај повеќе …