Јавна одбрана на дипломски труд – Димитар Божиновски

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1822 од 14.10.2019) продеканот за настава одобрува и закажува ЈАВНА ОДБРАНА на дипломскиот труд под Прочитај повеќе …

Јавна одбрана на дипломски труд – Сара Тодоровска

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1780 од 07.10.2019) продеканот за настава одобрува и закажува ЈАВНА ОДБРАНА на дипломскиот труд под Прочитај повеќе …

Јавна одбрана на дипломски труд – Марија Шик

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1769 од 04.10.2019) продеканот за настава одобрува и закажува ЈАВНА ОДБРАНА на дипломскиот труд под Прочитај повеќе …

Јавна одбрана на дипломски труд – Мартин Аксентиев

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1773 од 04.10.2019) продеканот за настава одобрува и закажува   ЈАВНА ОДБРАНА на дипломскиот труд Прочитај повеќе …

Јавна одбрана на дипломски труд – Лина Накевска

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1754 од 02.10.2019) продеканот за настава одобрува и закажува   ЈАВНА ОДБРАНА на дипломскиот труд Прочитај повеќе …

Соопштение – Биостатистика

Се известуваат студентите од Прва година дека предавањата по предметот Биостатистика ќе се одржат во вторник 08.10.2019 год. од 10 – 11:00 часот во Предавална 2. Првите вежби ќе се одржат по договор со проф. д-р Василка Попоска Треневска за Прочитај повеќе …

Конкурс CEEPUS програма

Се известуваат професорите, соработниците и студентите на ФВМ-С дека во академската 2019/2020 година, летен семестар, преку програмата за размена на професори соработници и студенти – CEEPUS, може да конкурираат на ФВМ-С. Листата на слободни места за конкурирање и самото соопштение Прочитај повеќе …

Прв академски час 2019/2020 година

СООПШТЕНИЕ Се известуваат студентите од прва година дека на 1 октомври 2019 год. (вторник) во 11:00 часот во предавлна 2 (амфитетатар) на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје ќе се одржи првиот академски час, на кој што деканот, проф. д-р Лазо Пендовски, Прочитај повеќе …

Документи и уплати потребни при запишување на студентите во прва година на ФВМ – Скопје во академската 2019/2020 година

Запишувањето на примените кандидати ќе биде на 30.09.2019 година од 9-14 ч.  Индекс и Студентска легитимација (се купуваат во книжара) Формулар за упис на семестар (се купува во книжара) Статистички лист (се подигнува на шалтерот за студентски прашања) Три фотографии Прочитај повеќе …