РЕЗУЛТАТИ ОД ПРАКТИЧНИОТ ИСПИТ ПО КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА ОДРЖАН НА 08.02.2024

Почитувани студенти, Во продолжение се резултатите од практичниот испит по предметот Клиничка биохемија. Испитот го положиле студентите со број на индекс: 1380 1434 1442 1460 1496 Катедра за биохемија клиничка биохемија и биологија на клетка

Известување за правилно пополнување на индекси при заверка на зимски и упис на летен семестар за учебната 2023/2024 година

Почитувани студенти, Во прилог се примери за правилно пополнување на индексите согласно семестарот кој го запишувате. Известување за пополнување на индекс за втор семестар (прва година) Известување за пополнување на индекс за четврти семестар (втора година) Известување за пополнување на Прочитај повеќе …

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРАКТИЧНИОТ ИСПИТ ПО БИОХЕМИЈА ОДРЖАН НА 05.02.2024

Почитувани студенти, Во продолжение се резултатите од одржаниот практичен испит по предметот Биохемија. Испитот го положил студентот со број на индекс: 1488 Катедра за биохемија, клиничка биохемија и биологија на клетка

Резултати од првата и втората континуирана проверка по предметот Сточарство

Почитувани студенти, Во прилог се резултатите од двете одржани континуирани проверки по предметот Сточарство. Резултатите со освоените бодови од двете континуирани проверки, можете да ги погледнете тука.

РЕЗУЛТАТИ ОД ЗАВРШНИОТ ИСПИТ ПО БИОЛОГИЈА НА КЛЕТКА ОДРЖАН НА 02.02.2024

Почитувани студенти, Во продолжение се резултатите од одржаниот завршен испит по предметот Биологија на клетка. Испитот го положиле студентите со број на индекс: 1456 1470 1502 1510 1550 Катедра за биохемија клиничка биохемија и биологија на клетка

Резултати од првиот одржан коловиум по предметот Физиологија на животните

Почитувани студенти, Во прилог се резултатите од одржаниот колоквиум по предметот Физиологија на животните на 17.01.2024 година. Резултатите можете да ги погледнете тука.

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРАКТИЧНИОТ ИСПИТ ПО БИОЛОГИЈА НА КЛЕТКА ОДРЖАН НА 29.01.2024

Почитувани студенти, Во продолжение се резултатите од одржаниот практичен испит по предметот Биологија на клетка. Испитот го положиле студентите со број на индекс: 1482 1491 1502 1550 1554 Од Катедрата за биохемија, клиничка биохемија и биологија на клетка

Термин за поправен колоквиум по предметот Патолошка морфологија

Се известуваат сите студенти кои треба да полагаат поправен колоквиум по предметот Патолошка морфологија дека истиот ќе се одржи на 31.01.2024 година (среда), во предавална број 3 со почеток од 12:00 часот. Задолжително е пријавување кај предметниот наставник на Катедрата, Прочитај повеќе …