Одлука за распишување избори за заменик студенстки правобранител на Факултетското студентско собрание на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје

1. Се распишуваат избори за заменик студенстки правобранител на Факултетското студентско собрание на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје. 2. Кандидатите кои сакаат да се пријават поднесуваат барање коешто е во прилог на оваа одлука, го заверуваат во архивата на Прочитај повеќе …

Соопштение – Хемија/Стехиометрија

Испитот по хемија во јануарско-февруарска испитна сесија ќе се одржи на ден: 12.02.2021 г. во предавална 1 – Стехиометрија 15.02.2021 г. во предавална 1 – Хемија Студентите кои ќе го полагаат испитот, да се пријават најдоцна до 11.02.2021 година, со Прочитај повеќе …

Интерен повик за вклучување во проект за биосигурност на фарми за молзни крави при Катедрата за хигиена на животните и животната средина

Катедрата за анимална хигиена и заштита на животна средина во соработка со уште неколку Катедри при Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје (ФВМС) започнува со имплементација на проектот “NAtional Platform for Improving Biosecurity in Dairy Cattle Farms (NAPIB)” чија главна Прочитај повеќе …

СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИОТ И ЗАПИШУВАЊЕ НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Се известуваат студентите дека заверката на предметите од зимскиот и запишувањето на предметите од летниот семестар за учебната 2020/2021 година ќе  биде во следниот термин од 01 февруари до 05 февруари 2021 година. Летниот семестар за почнува на 15 февруари Прочитај повеќе …

Соопштение – Сточарство испит

Се известуваат студентите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје дека испитот по предметот Сточарство во јануарско-февруарскиот испитен рок ќе биде одржан на 09.02.2021 год. (вторник) со физичко присуство во предавална 2 на Факултетот со почеток во 11:00 часот. Катедра Прочитај повеќе …

Соопштение Сточарство континуирана проверка

Се известуваат студентите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје дека првата и втората континуирана проверка по предметот Сточарство ќе биде одржана на 28.01.2021 год. (четврток) со физичко присуство во предавалната 2 на Факултетот со почеток во 11:00 часот. Катедра Прочитај повеќе …

Ииспити на Катедрата за Биохемија и Биологија на клетка (јануарско-февруарска испитна сесија, 2021)

Биологија на клетка II. колоквиум – 11 јануари практичен испит – 4 февруари завршен испит – 5 февруари Биохемија практичен испит – 3 февруари завршен испит – 8 февруари Клиничка биохемија практичен испит 1 февруари завршен испит – 2 февруари Прочитај повеќе …

ОДЛУКА за констатирање на изборот на предложените кандидати за претседател и за членови на Факултетското студентско собрание на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје за учебната 2020/2021 година

ОДЛУКА за констатирање на изборот на предложените кандидати за претседател и за членови на Факултетското студентско собрание на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје за учебната 2020/2021 година

Јавна одбрана на дипломски труд – Борис Димитриевски

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1617 од 18.12.2020) продеканот за настава одобрува и закажува  ЈАВНА ОДБРАНА на дипломскиот труд под Прочитај повеќе …