Објавен е новиот распоред за предавањата и вежбите на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје во летен семестар за академската 2017/2018 година

Распоредот за предавањата и вежбите на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје во летен семестар за академската 2017/2018 година можете да го погледате тука.

Заверка на зимски и запишување на летен семестар во учебна 2017/2018 година

Се известуваат студентите дека заверката на предметите од зимскиот и запишувањето на предметите од летниот семестар за учебната 2017/2018 година ќе  биде во следниот термин од 24 јануари до 31 јануари 2018 година. Доколку студентот задоцни со заверка и упис  Прочитај повеќе …

Термини за испит (ОП, СПМ, СВМ)

Испитот по предметот Општа патологија ќе се одржи на 24.01.2018 god. со почеток во 10.оо часот. Испитот по предметот СПЕЦИЈАЛНА ПАТОЛОШКА МОРФОЛОГИЈА ќе се одржи на 25.01.2018 год. со почеток во 10.оо часот. Испитот по предметот СУДСКА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ќе Прочитај повеќе …

Јавна одбрана на Докторска дисертација – Бранко Анѓеловски, ДВМ

Во согласност со одлуката на Наставно – научниот совет на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје бр. 0202- 2046/6 од 7.11.2017 година, соопштуваме дека На ден 29.11.2017 година (среда) со почеток во 12 часот во просториите на Факултетот за ветеринарна Прочитај повеќе …

Гостување на визитинг-професори на ФВМ-С

Известување за студентите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје Се известуваат студентите на ФВМС дека следната седмица, на 13, 15, 16 и 17 ноември 2017 година на нашиот Факултет ќе гостуваат следниве визитнг-професори: – проф. д-р Данијела Кировски од Прочитај повеќе …

Листа на запишани бруцоши на ФВМ-С во учебната 2017/2018 година

На ФВМ-С како бруцоши во учебната 2017/2018 година се запишаа следниве 27 студенти (сите во државната квота – со делумна партиципација од 200 евра годишно, во денарска противвредност, со исклучок студентите од реден број 1 до реден број 10, и Прочитај повеќе …