Прелиминарна листа на пријавени кандидати по конкурсот за 2020/2021 година на трет циклус – докторски студии на студиската програма – Ветеринарна медицина

Прелиминарна листа на пријавени кандидати по конкурсот за 2020/2021 година на трет циклус – докторски студии на студиската програма – Ветеринарна медицина

Известување – Универзитетска ветеринарна болница

Почитувани сопственици на домашни миленици и драги колеги, Ве известуваме дека во периодот од 19.10 (понеделник) до 22.10.2020 година (четврток), Универзитетксата ветеринарна болница, при Факултетот за ветеринарна медицина нема да работи заради преадаптирање на новите просторни капацитети. Универзитетската ветеринарна болница Прочитај повеќе …

Јавна одбрана на дипломски труд – Иван Матевски

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1301 од 02.10.2020) продеканот за настава одобрува и закажува ЈАВНА ОДБРАНА на дипломскиот труд под Прочитај повеќе …

Соопштение за настава во учебната 2020/2021 година

Се известуваат студентите дека наставата во учебната 2020/2021 година ќе започне 5.10.2020 год., при што до 16.10.2020 год. ќе се одвива само теориска  настава (предавања) од далечина, според распоредот што истакнат на факултетската веб-страница. Наставата од далечина ќе се одвива Прочитај повеќе …

Соопштение – Прв школски час на ФВМС

Се известуваат студентите од 1 година дека првиот школски час ќе се одржи на 05.10.2020 година со почеток во 11.00 часот на отворен простор во дворот на Институтот за репродукција и биомедицина на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје каде Прочитај повеќе …

Соопштение за заверка на летен семестар 2019/20 и упис на зимски семестар 2020/21 година и презапишување на предмети

Документи и уплати потребни при запишување на студентите во 2 и 3 година на ФВМ-С во академската 2020/2021 година Документи и уплати потребни при запишување на студентите во 4 и 5 година на ФВМ-С во академската 2020/2021 година Документи и Прочитај повеќе …

Известување – III циклус студии

Со Одлука на Ректорска Управа бр. 02-756/4 од 22.09.2020 год. се  продолжува рокот за пријавување и запишување на Конкурсот за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и Прочитај повеќе …