Прва – Студентска конференција за Глобални климатски промени (СКГКП)

Факултетското студентско собрание при Факултет за ветеринарна медицина, во соработка со Факултетските студентски собранија на Факултетот за земјоделски науки и храна, Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ и Комисија за наука – УСС-УКИМ, имаат чест и задоволство Read More …

Известување за превземање мерки за превенција од ширење на Корона вирусот SARS-CoV-2

До: Вработените на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје Известување за превземање мерки за превенција од ширење на Корона вирусот SARS-CoV-2 Врз основа на одлука на Деканатската управа број 0201-731/8 од 11.03.2020 година Кризниот штаб на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје Read More …

Соопштение за работно време до вработените на ФВМ-С

Почитувани колеги, Согласно Одлуката за забрана за движење на граѓаните во целата територија на државата, односно за продолжување на полицискиот час на целата територија на Северна Македонија донесена на 36-тата седница на Владата на Република Северна Македонија во насока на Read More …

Известување за започнување на настава од далечинa

Се известуваат наставниците и студентите на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје дека поради вонредните околности во државата настанати со пандемијата со коронавирусот Министерот за образование и наука наложи организирање на настава од далечина (т.е. е-настава). Поради тоа: ФВМС набави Read More …

Докторска дисертација – Мирослав Ќосевски

Наставно-научниот совет на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, на седницата одржана на 13.02.2020 година, формираше Комисија за одбрана на докторскиот труд на кандидатот Мирослав Ќосевски, ДВМ, со наслов: „Идентификување на индикатори за однесување на животните и воспоставување зоохигиенски стандарди Read More …

Јавна одбрана на дипломски труд – Никола Гогу

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-254 од 20.02.2020) продеканот за настава одобрува и закажува ЈАВНА ОДБРАНА на дипломскиот труд под Read More …

Оглас за дополнителен избор на демонстратори во учебната 2019/2020 година

За учебната 2019/20 година се распишува оглас за дополнителен избор на 8 демонстратори како помошници во наставно-образовниот процес на прв и втор цилкус интегрирани студии на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје. Огласот можете да го превземете тука.

Соопштение за заверка на зимскиот и запишување на летниот семестар во учебната 2019/2020 година

Се известуваат студентите дека заверката на предметите од зимскиот и запишувањето на предметите од летниот семестар за учебната 2019/2020 година ќе  биде во следниот термин од 03 февруари до 12 февруари 2020 година. Летниот семестар за почнува на 17 февруари Read More …

Испит по Хемија – јануарско-февруарска испитна сесија

Испитот по Хемија во јануарско-феврураската испитна сесија ќе се одржи на: 07.02.2020 год. во 10:00 часот во предавална 1 – Стехиометрија 15.02.2020 год. во 10:00 часот во предавална 1 – Хемија За испитот по Хемија студентите задолжително да носат калкулатор. Read More …

Термини за испит и реколоквирање по Општа, Специјална и Судска

ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТ И КОЛОКВИУМ Испитот по предметот ОПШТА ПАТОЛОГИЈА ќе се одржи на 5.2.2020 год. со почеток во 10.оо часот. Испитот по предметот СПЕЦИЈАЛНА ПАТОЛОШКА МОРФОЛОГИЈА ќе се одржи на 6.2.2020 год. со почеток во 10.оо часот. Испитот по Read More …