Соопштение за летна студентска пракса

Се известуваат студентите на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје дека е распишан Kонкурс за летна студентска пракса/стажирање преку програмата ЕРАЗМУС+ K103.  Конкурсот трае до 15 Април 2023.  Детални податоци се дадени на следниот линк: https://fvm.ukim.edu.mk/wp-content/uploads/2023/02/Konkurs-letna-studentska-praksa-2023.pdf Факултетот организира информативен состанок во врска  со оваа мобилност, Read More …

Одлука за распишување избори за заменик студентски правобранител

1. Се распишуваат избори за заменик студентски правобранител на Факултетското студентско собрание на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје.2. Кандидатите кои сакаат да се пријават поднесуваат барање коешто е во прилог на оваа одлука, го заверуваат во архивата на Факултетот Read More …

Резултати од завршниот испит по предметот Биологија на клетка одржан на 06.02.2023 година

Во прилог се резултатите од завршниот испит по предметот Биологија на клетка, одржан на 06.02.2023 година.. Испитот го положиле: Број на индекс: Оценка 1438 (6)   1447   (7) 1487 (9) 1535 (8) Катедра за биохемија и биологија на клетка Read More …

Резултати од завршен испит по предметот Биологија на клетка одржан на 06.02.2023 годинаhttps://fvm.ukim.edu.mk/wp-content/uploads/2023/02/Резултати-од-испитот-Биологија-на-клетка-одржан-на-06.02.2023-год.-1.pdf

Соопштение за заверка на зимскиот и запишување на летниот семестар во учебната 2022/2023 година

Се известуваат студентите дека заверката на предметите од зимскиот и запишување на предметите од летниот семестар, за учебната 2022/2023 година ќе  биде во период од 06 до 17 февруари 2023 година, согласно Студентскиот календар. (линк до соопштение)

Одлука за констатирање на изборот на предложените кандидати за претседател и за членови на Факултетското студентско собрание на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје за учебната 2022/2023 година

https://fvm.ukim.edu.mk/wp-content/uploads/2023/01/Одлука-за-избор-на-претседател-и-членови-на-ФСС-2022-2023.pdf

Термини за испит од Катедрата за Биохемија, Клиничка биохемија и Биологија на клетка

Биологија на клетка• Втор колоквиум (20.01.2023 во 10.00 ч.)• Практичен испит* (2.02.2023 во 10.00 ч. *Само за студентите заклучно со генерација 2021/2022)• Завршен испит (6.02.2023 во 10.00 ч.) Биохемија• Практичен испит (8.02.2023 во 10.00 ч.)• Завршен испит (10.02.2023 во 10.00 Read More …