Повик за вклучување на еден соработник за проект за биосигурност на фарми за молзни крави при Катедрата за хигиена на животните и животната средина

Катедрата за анимална хигиена и заштита на животна средина во соработка со уште неколку Катедри при Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје (ФВМС) започнува со имплементација на проектот “NAtional Platform for Improving Biosecurity in Dairy Cattle Farms (NAPIB)” чија главна Read More …

СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИОТ И ЗАПИШУВАЊЕ НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Се известуваат студентите дека заверката на предметите од зимскиот и запишувањето на предметите од летниот семестар за учебната 2020/2021 година ќе  биде во следниот термин од 01 февруари до 05 февруари 2021 година. Летниот семестар за почнува на 15 февруари Read More …

Соопштение – Сточарство испит

Се известуваат студентите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје дека испитот по предметот Сточарство во јануарско-февруарскиот испитен рок ќе биде одржан на 09.02.2021 год. (вторник) со физичко присуство во предавална 2 на Факултетот со почеток во 11:00 часот. Катедра Read More …

Соопштение Сточарство континуирана проверка

Се известуваат студентите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје дека првата и втората континуирана проверка по предметот Сточарство ќе биде одржана на 28.01.2021 год. (четврток) со физичко присуство во предавалната 2 на Факултетот со почеток во 11:00 часот. Катедра Read More …

Ииспити на Катедрата за Биохемија и Биологија на клетка (јануарско-февруарска испитна сесија, 2021)

Биологија на клетка II. колоквиум – 11 јануари практичен испит – 4 февруари завршен испит – 5 февруари Биохемија практичен испит – 3 февруари завршен испит – 8 февруари Клиничка биохемија практичен испит 1 февруари завршен испит – 2 февруари Read More …

ОДЛУКА за констатирање на изборот на предложените кандидати за претседател и за членови на Факултетското студентско собрание на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје за учебната 2020/2021 година

ОДЛУКА за констатирање на изборот на предложените кандидати за претседател и за членови на Факултетското студентско собрание на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје за учебната 2020/2021 година

Јавна одбрана на дипломски труд – Борис Димитриевски

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1617 од 18.12.2020) продеканот за настава одобрува и закажува  ЈАВНА ОДБРАНА на дипломскиот труд под Read More …

Известување за студентите на ФВМС во врска со кандидирање за претседател на Факултетското студентско собрание при ФВМС

Се известуваат студентите на ФВМС кои сакаат да се кандидираат за претседател на Факултетското студентско собрание при ФВМС дека рокот за пријавување е 24.12.2020 година. За претседател може да се кандидира редовен студент кој запишал зимски семестар во учебната 2020/2021 Read More …

Одлука за распишување избори на претседател и членови на Факултетско студентско собрание 2020-21

О Д Л У К А за распишување избори на претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје Одлуката можте да ја погледнете тука.