Соопштение за настава во учебната 2020/2021 година

Се известуваат студентите дека наставата во учебната 2020/2021 година ќе започне 5.10.2020 год., при што до 16.10.2020 год. ќе се одвива само теориска  настава (предавања) од далечина, според распоредот што истакнат на факултетската веб-страница. Наставата од далечина ќе се одвива Read More …

Соопштение – Прв школски час на ФВМС

Се известуваат студентите од 1 година дека првиот школски час ќе се одржи на 05.10.2020 година со почеток во 11.00 часот на отворен простор во дворот на Институтот за репродукција и биомедицина на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје каде Read More …

Соопштение за заверка на летен семестар 2019/20 и упис на зимски семестар 2020/21 година и презапишување на предмети

Документи и уплати потребни при запишување на студентите во 2 и 3 година на ФВМ-С во академската 2020/2021 година Документи и уплати потребни при запишување на студентите во 4 и 5 година на ФВМ-С во академската 2020/2021 година Документи и Read More …

Известување – III циклус студии

Со Одлука на Ректорска Управа бр. 02-756/4 од 22.09.2020 год. се  продолжува рокот за пријавување и запишување на Конкурсот за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и Read More …

Јавна одбрана на дипломски труд – Давор Николовски

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-1253 од 21.09.2020) продеканот за настава одобрува и закажува ЈАВНА ОДБРАНА на дипломскиот труд под Read More …

II – Уписен рок – Конечна ранг листа и Документи и уплати потребни при запишување на студентите во прва година на ФВМ – Скопје во академската 2020/2021 година

Почитувани, Објавена е конечната ранг-листа од вториот уписен рок за учебната 2020/21 на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје. Листата можете да ја превземете тука. Документи и уплати потребни при запишување на студентите во прва година на ФВМ – Скопје Read More …

Испит – Биостатистика

Почитувани студенти, Испитот по предметот БИОСТАТИСТИКА ќе се одржи на 25.9.2020 год. со почеток во 10.00 часот. Испитот ќе се одржи со физичко присуство. Студентите со себе задолжително да носат маска и да ги почитуваат мерките за заштита од COVID-19. Пријавување електронски најдоцна до 24.09.2020 Read More …

Соопштение – Специјална патологија

СООПШТЕНИЕ Испитот по предметот СПЕЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА се презакажува и истиот ќе се одржи на 28 и 29.9.2020 год. со почеток во 10.00 часот. Пријавување електронски на следната адреса: igjurovski@fvm.ukim.edu.mk Поради следење на препораките поврзани со состојбата со корона вирусот ќе Read More …