Термин испит и реколоквирање општа и специјална патологија и судска медицина

СООПШТЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЕН ТЕРМИН Испитот по предметот ОПШТА ПАТОЛОГИЈА ќе се одржи на 14.7.2021 год. Испитот по предметот СПЕЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА ќе се одржи на 15.7.2021 год. Испитот по предметот СУДСКА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ќе се одржи на 16.7.2021 год. Пријавување електронски најдоцна Read More …

Докторска дисертација – Ѓулаи Алија

Наставно-научниот совет на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, со Одлука број 0202-437/8, донесена на седницата одржана на 16.4.2021 година, формираше Комисија за оцена на докторската дисертација на кандидатката Ѓулаи Алија, магистер по фармација, со наслов „Мултирезидуална анализа на антибиотици Read More …

Пријавување на испити за трета испитна сесија 2020/2021 (август-септември)

Се известуваат студентите дека пријавувањето на испити за третиот испитен рок (август-септември) ќе трае од 01.07.2021-09.07.2021 година. За да се пријави испит потребно е  Пријава за испит ( се купува во книжара), целосно пополнета се остава во Службата за студентски Read More …

Испит по Хемија

Се известуваат студентите кои ќе го полагаат испитот по Хемија на 16.06.2021 година, дека поради зафатеност на предавалните, испитот наместо во 13:00 часот, ќе започне во 14:00 часот, во предавална 1. Проф. Д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу

Испит – Биостатистика – Јунска испитна сесија

Почитувани студенти, Испитот по предметот БИОСТАТИСТИКА ќе се одржи на 23.06.2021 год. со почеток во 10.00 часот. Испитот ќе се одржи со физичко присуство. Студентите со себе задолжително да носат маска и да ги почитуваат мерките за заштита од COVID-19. Пријавување електронски најдоцна до 21.06.2021 год. на следната Read More …

Докторска дисертација – Александар Јаневски

Наставно-научниот совет на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, на седницата одржана на 16.03.2021 година со бр. 0202-278/8, формираше Комисија за одбрана на докторскиот труд на кандидатот Александар Јаневски , ДВМ, со наслов: „ Застапеност на патогени бактерии, нивната антимикробна Read More …

Конкурс на Фондацијата Леорон

Почитувани студенти, Ве известиваме дека  е отворен Конкурс на Фондацијата Леорон. Конкурсот е отворен до 30.6.2021 година  и барање да го објавиме преку нашите огласни средства. Документите можат да се достават на следната Eмаил адреса: foundation@leoron.com Повеќе информации можете да Read More …

Хистологија со ембриологија – Јунска испитна сесија

Се известуваат студентите дека полагањето на предметот Хистологија со ембриологија во јунската испитна сесија ќе се одржи во два термина: 17.06.2021 во 10.00 часот 06.07.2021 во 10.00 часот Важно: Секој студент треба поединечно да се пријави за полагање најдоцна два Read More …

Јавна одбрана на дипломски труд – Ена Добриќ

Врз основа на позитивните оценки на сите три члена на Комисијата за прегледување и оценување на напишаниот дипломски труд (Одлука на продеканот за настава бр. 0901-735 од 01.06.2021) продеканот за настава одобрува и закажува ЈАВНА ОДБРАНА на дипломскиот труд под Read More …

Public competition for enrollment of students in the first + second cycle integrated studies at the Faculty of Veterinary Medicine in Skopje in the academic year 2021/2022

Foreign Students APPLICATION OF CANDIDATES Terms 31.08.21 – 01.09.2021 Required documents for application ● Application form; ● Decision on recognition of certificates of secondary education obtained abroad, issued by the Ministry of Education and Science of the Republic of Macedonia; Read More …