Доделени дипломи на 23-та генерација студенти која ги заврши студиите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје

На 14 Ноември 2017 година, на патрониот ден на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје, деканот проф. д-р Лазо Пендовски, ги додели дипломите на 23-та генерација студенти која ги заврши студиите на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје. Притоа од Прочитај повеќе …

Јавна одбрана на Докторска дисертација – Бранко Анѓеловски, ДВМ

Во согласност со одлуката на Наставно – научниот совет на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје бр. 0202- 2046/6 од 7.11.2017 година, соопштуваме дека На ден 29.11.2017 година (среда) со почеток во 12 часот во просториите на Факултетот за ветеринарна Прочитај повеќе …

Гостување на визитинг-професори на ФВМ-С

Известување за студентите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје Се известуваат студентите на ФВМС дека следната седмица, на 13, 15, 16 и 17 ноември 2017 година на нашиот Факултет ќе гостуваат следниве визитнг-професори: – проф. д-р Данијела Кировски од Прочитај повеќе …

Конкурс за запишување студенти на трет циклус на студии на студиските програми за Ветеринарна медицина и Безбедност на храна на ФВМ-Скопје, во учебна 2017/2018 година.

Конкурс за запишување студенти на трет циклус на студии на студиските програми за Ветеринарна медицина и Безбедност на храна на ФВМ-Скопје, во учебна 2017/2018 година. Info for the Call for PhD 2017/18 ЛИСТА НА МЕНТОРИ за Kонкурс за запишување студенти Прочитај повеќе …

Листа на запишани бруцоши на ФВМ-С во учебната 2017/2018 година

На ФВМ-С како бруцоши во учебната 2017/2018 година се запишаа следниве 27 студенти (сите во државната квота – со делумна партиципација од 200 евра годишно, во денарска противвредност, со исклучок студентите од реден број 1 до реден број 10, и Прочитај повеќе …