Конкурс за уписи на нови студенти на ФВМ-С во учебната 2018/2019

Во согласност со Конкурсот за запишување студенти на прв и втор интегриран циклус студии на студиската програма Ветеринарна медицина на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2018/2019 година, пријавувањето на кандидатите за Прочитај повеќе …

Реколоквирање по предметите Општа патологија, Специјална патолошка морфологија и Судска ветеринарна медицина

Испитот по предметот Oпшта патологија ќе се одржи на 02.07.2018 год. со почеток во 09.оо часот. Испитот по предметот Специјална патолошка морфологија ќе се одржи на 02.07.2018 год. со почеток во 13.оо часот. Испитот по предметот Судска ветеринарна медицина ќе се одржи на Прочитај повеќе …

Ветеринијада 2018

Оваа година Студнеткиот парламент на Факултетот за ветреинрна медицина (СПФВМ) ќе организира настан „Ветеринијада 2018“ кој ќе се одржи во периодот од 04-07 јули 2018 година во Конгресениот Центар на Универзитет Св. Кирил и Методиј, во Охрид Р.Македонија. „Ветеринијада 2018“ Прочитај повеќе …

Известување за ангажирање на лица на ФВМ-С

Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје има потреба од ангажирање на шест (6) лица врз оснаова на авторски договор на определно време до 31.12.2018 година за работни места со средно и високо образование и Прочитај повеќе …

Известување за испитот по предметот Сточарство

Се известуваат студентите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје дека испитот по предметот Сточарство во вториот испитен рок во учебната 2017/2018 год. ќе биде одржан на 11.06.2018 год. (понеделник) со почеток во 08:30 часот.   Катедра за сточарство Доц. Прочитај повеќе …