Соопштение – предмети Патологија

Испитот по предметот ОПШТА ПАТОЛОГИЈА ќе се одржи на 27.1.2021 год. со почеток во 10.оо часот.

Испитот по предметот СПЕЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА ќе се одржи на 28.1.2021 год. со почеток во 10.оо часот.

Испитот по предметот СУДСКА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ќе се одржи на 29.1.2021 год. со почеток во 10.оо часот.

Пријавување електронски најдоцна до 22.1.2020 год. на следната адреса: igjurovski@fvm.ukim.edu.mk