'Денови на ветеринарна медицина - 2016'

7-от Меѓународен научен собир 'Денови на ветеринарна медицина - 2016' ќе се одржи во Хотел Изгрев*****, во Струга, Р.Македонија, 22-24 Септември, 2016 год.

 
 
 
Архива на вести
 
 

Студентски прашања

 

Огласна табла

 

Стипендии