Oтворена Недела - Студирајте на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје

Почитувани,
Во перодот од 3-6 Мај 2016 година се организира Отворена Недела на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје при Универзитетот „Св Кирил и Методиј“ во Скопје.
За сите средношколци, идни студенти, Факултетот ќе овозможи присуство на предавањата, практичната настава во лаборатоориите и Универзитетската ветеринарна болница.
Ве очекуваме!

 

'Денови на ветеринарна медицина - 2016'

7-от Меѓународен научен собир 'Денови на ветеринарна медицина - 2016' ќе се одржи во Хотел Изгрев*****, во Струга, Р.Македонија, 22-24 Септември, 2016 год.

 
 
 
Архива на вести
 
 

Студентски прашања

 

Огласна табла

 

Стипендии