КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ПРВ + ВТОР ИНТЕГРИРАН ЦИКЛУС НА СТУДИИ НА ФВМ-С ВО УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

КОНКУРС за запишување студенти на прв + втор интегриран циклус студии на студиската програма Ветеринарна медицина на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2017/2018 година

 

ЛЕТНА ПРАКСА НА СТУДЕНТИ ОД ФВМ-С НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ВО СОФИЈА, Р. БУГАРИЈА

Во периодот од 23-28 јули 2017 година, 4 студенти од Факултетот за Ветеринарна медицина во Скопје со целосна подршка од Факултетот обавија летна практика на Факултетот за ветеринарна медицина во Софија, Р. Бугарија. Практиката беше,.... [повеќе]

 

УСПЕШНО СПРОВЕДЕНА СТУДЕНТСКА ЛЕТНА ПРАКСА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ВО ИСТАНБУЛ, Р. ТУРЦИЈА

Во периодот од 03-14 јули 2017 година, пет студенти од Факултетот за Ветеринарна медицина во Скопје обавија летна пракса на клиниките на Факултетот за ветеринарна медицина во Истанбул,.... [повеќе]

 

УСПЕШЕН ЕКСТЕРЕН НАДЗОР (МКС EN ISO/IEC 17025) ВО ЛАБОРАТОРИТЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ВО СКОПЈЕ

Институтот за акредитација на Република Македонија составен од тим на четворица екстерни оценувачи од странство, на 25 и 26 Мај 2017 година имаше редовен надзор од третиот циклус на ре-акредитација на Факултетот за Ветеринарна медицина во Скопје.... [повеќе]

 

Учество на студенти од Факултетот за ветеринарна медицина - Скопје на 19-ти Интернационален ветеринарен конгрес за студенти (02-04.05.2017 год.) Истанбул, Турција

Во периодот од 02-04 мај 2017 година 5 студенти од Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје беа стипендирани да учествуваат на 19-тиот Интернационален ветеринарен Конгрес... [повеќе]

 

Обука за контрола на популацијата бездомни кучиња во Центарот за благосостојба на животните при ФВМС

Центарот за благосостојба при Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје ќе реализира програма за обука за контрола на популацијата на бездомни кучиња која вклучува низа активности кои придонесуваат за ефикасно, хумано и општествено прифатливо намалување на бројот на бездомни кучиња. Факултетот преку Центарот за благосостојба на животните... [повеќе]

 
 
 
Архива на вести
Факултетски телефонски именик
 
 
 

Студентски прашања

 

Огласна табла

 

Стипендии