Известување за полагање на предметот Хистологија со ембриологија во августовско-септемвриската сесија

Се известуваат студентите дека полагањето на предметот Хистологија со ембриологија во августовско-септемвриската испитна сесија ќе се одржи во следните термини:

21.08.2015 (петок) и 3.09.2015 (четврток)

Студентите може да изберат за полагање само еден термин.

Напомена: Студентите се должни најдоцна два дена пред полагањето на испитот да се пријават кај предметниот професор или асистент.

Од катедрата