Предавања за урологија и нефрологија од визитинг професор од Универзитет од Љубљана

Почитувани колеги, во периодот од 03.04.2017 до 07.04.2017 година во Предавална бр.3 на Факултет за ветеринарна медицина во Скопје ќе бидат одржани предавања од страна на проф. д-р. Златко Павлица од Факултетот за ветеринара медицина, Универзитет од Љубљана, Р. Словенија во рамките на програмата за визитинг професори на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје.

Предавањата се од предметот Внатрешни болести на домашни миленици и копитари (6 семестар) на тема урологија и нефрологија:
1. Клинички знаци и дијагностика на болести на уринарен тракт.
2. Инфекции на уринарниот тракт.
3. Уролитијаза.
4. Уролошки синдром кај мачки.
5. Промени на урината.
6. олести на простата.
7. Полиурија и полидипсија.
8. Состојби на азотемија и уремија, електролитен дизбаланс, нарушување на ацидобазната рамнотежа, оксиметрија на гасови во крвта, кристалоидна и колоидна флуидна терапија.
9. Акутна и хронична бубрежна инсуфициенца.
10. Гломеруларни и тубуларни заболувања.