Обука за компетентност за возачи, надзорници на превоз на живи животни и персонал од собирни центри и добиточни пазари

Центарот за благосостојба при Факултетот за ветеринарна медицина од Скопје е овластена институција од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство да врши обука спроведува испит и да издава уверение за компетентност за возачите и надзорниците за превоз на живи Прочитај повеќе …

Одржана работилница за категоризација на одгледувалишта на молзни грла говеда според ризик со унапредување на квалитетот на суровото млеко

На 29 и 30.11.2018 на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје во соработка со Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија се одржа работилницата во рамките на акциониот план за категоризација на одгледувалишта на молзни грла говеда според ризик Прочитај повеќе …

Одбележување на Светската недела за рационална употреба на антибиотиците

Во рамките на овогодинешното одбележување на Светската недела за рационална употреба на антибиотиците и Европскиот ден за рационална употреба на антибиотиците, Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје имаше учество со свој презентации. Имајќи го во предвид големото значење на антимикробната резистенција (АМР) и Прочитај повеќе …

Извештај за завршена работилница – Лабораториска дијагностика со примена во клиничката пракса кај мали животни

На деновите 25.10. и 26.10.2018 (четврток и петок) од 13 до 15 часот во Универзитетската клиника и Предавална 3 при ФВМ-С успешно се реализираше првата едукативна работилница, на тема: ,,Лабораториска дијагностика со примена во клиничката пракса кај мали животни”. Практичниот Прочитај повеќе …

Заеднички собир Вет-Истанбул група и Денови на ветеринарна медицина

Драги колеги, пријатели и учесници, Со задоволство ве покануваме на заедничкиот собир на 5-тиот меѓународен Конгрес на групацијата Вет-Истанбул и 8-миот Меѓународен научен собир “ДЕНОВИ НА ВЕТЕРИНАРНАТА МЕДИЦИНА 2018” кој ќе се одржи во Охрид, Р. Македонија, од 23 до Прочитај повеќе …

Реализирана летна практика од страна на студентите од Ветеринарниот факултет во Софија (Бугарија)

Во периодот од 23 до 27 јули 2018 год. на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје беше реализирана летна практика од страна на студентите од Ветеринарниот факултет во Софија (Бугарија) Вела Балабурова и Теодора Илиев, предводени од асс. м-р Илиана Ружанова. Оваа практика студените Прочитај повеќе …

Ветеринијада 2018 – Успешно реализиран настан „Ветеринијада 2018 – Охрид“

Студентскиот парламент на Факултетот за ветеринарна медицина (СПФВМ) во организација подржана од Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје (ФВМС), успешно го реализираа настанот „ВЕТЕРИНИЈАДА-2018“ кој се одржа во периодот од 04.07 до 07.07 јули 2018 година во Конгресниот Центар на Прочитај повеќе …

Конкурс во рамки на програмата ЕРАЗМУС+ Акција 1: Индивидуална мобилност за студенти и наставен кадар за летен семстар во академската 2018/2019 година

Се известуваат студентите и наставниот и соработнички кадар на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје дека Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” распиша конкурс за доделување стипендии за индивидуална мобилност во летниот семестар на академската 2018/2019 година преку програмата ЕРАЗМУС+ K103.  Конкурсот трае Прочитај повеќе …

Конкурс за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на УКИМ во академската 2018/2019 година

Ве известуваме дека објавен е Конкурсот за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на УКИМ во академската 2018/2019 година. Повеќе информации се објавени на веб страната на Универзитетот, во делот на Школа за докторски студии, Прочитај повеќе …

Ветеринијада 2018

Оваа година Студнеткиот парламент на Факултетот за ветреинрна медицина (СПФВМ) ќе организира настан „Ветеринијада 2018“ кој ќе се одржи во периодот од 04-07 јули 2018 година во Конгресениот Центар на Универзитет Св. Кирил и Методиј, во Охрид Р.Македонија. „Ветеринијада 2018“ Прочитај повеќе …