Конкурс за запишување на студенти на втор циклус Специјалистички студии безбедност и квалитет на храна на Факултет за ветеринарна медицина-Скопје во учебната 2021/2022

Во согласност со Конкурсот за запишување студенти на втор циклус специјалистички студии на студиската програма „Безбедност и квалитет на храна“ (специјалистички студии) на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2021/2022 година, пријавувањето Прочитај повеќе …

Конкурс за запишување студенти на трет циклус докторски студии од областа на Ветеринарната медицина и Безбедност на храна при Факултет за ветеринарна медицина – Скопје во учебната 2021/2022 година

Ве известуваме дека објавен е Конкурсот за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на УКИМ во академската 2021/2022 година. Во согласност со Законот за високото образование (Службен Весник на РСМ, бр. 82 од 08.05.2018), Правилникот Прочитај повеќе …

Известување за информативна кампања за африканска чума кај свињите

Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје како Национална лабораторија за  испитување на африканската чума кај свињите, стана  партнер во информативната кампања СТОП за Африканската чума кај свињите (#StopASF) организирана од страна на ЕФСА (Европска агенција за безбедност на храна), во соработка со Прочитај повеќе …

Конкурс Erasmus+ за студентска и академска мобилност 2021/2022

Се известуваат студентите на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје дека Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” распиша конкурс за доделување стипендии за индивидуална мобилност во летниот семестар на академската 2021/2022 година преку програмата ЕРАЗМУС+ K103.  Конкурсот трае до 5 октомври 2021. Подетални информации Прочитај повеќе …

Практикум за вежби по Паразитологија и паразитни заболувања

Почитувани студенти и колеги доктори по ветеринарна медицина, Ве известуваме дека излезе од печат учебното помагало „Практикум за вежби по паразитологија и паразитни заболувања” од авторите проф. д-р Јована Стефановска и науч. сор. д-р Александар Цветковиќ. Практикумот е  наменет за Прочитај повеќе …

Нова софтверска алатка за пристап до записи од лабораториски услуги на Институт за храна при Факултет за ветеринарна медицина-Скопје

Почитувани коминтенти  Особена чест и задоволство ни претставува што ни ја доверивте Вашата доверба за контролата на квалитетот и безбедноста на Вашите производи и производствени процеси. Со цел да ја унапредиме нашата соработка и доверба, а имајќи го притоа досегашното искуство, Прочитај повеќе …

Акредитирани специјалистички студии по Безбедност и квалитет на храна на Факулетот за ветеринарна медицина

Одборот за акредитација на високото образование донесе Решение бр 08-49/7 од 11.12.2020 година со кое се акредитира студиската програма Безбедност и квалитет на храна од втор циклус (специјалистички) стручни студии на Факулетот за ветеринарна медицина при Универзитетот „Св. Кирил и Прочитај повеќе …

Известување за информативна кампања за африканска чума кај свињите

Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје како Национална референтна лабораторија за  испитување на африканската чума кај свињите, стана  партнер во информативната кампања СТОП за Африканската чума кај свињите (#StopASF) организирана од страна на ЕФСА (Европска агенција за безбедност на храна), во соработка Прочитај повеќе …