Конкурс за запишување на студенти на прв + втор циклус интегрирани студии на ФВМ-С во учебната 2022/2023

Во согласност со Конкурсот за запишување студенти на прв и втор интегриран циклус студии на студиската програма Ветеринарна медицина на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2022/2023 година, пријавувањето на кандидатите за Прочитај повеќе …

Конкурс за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2022/2023 година

Во согласност со Конкурсот за запишување студенти  на  втор циклус студии на  ФВМ-Скопје на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2022/2023 година на  студиската програма Безбедност и квалитет на храна (специјалистички студии), пријавувањето на кандидатите за ПРВИОТ уписен рок на Факултетот Прочитај повеќе …

Унапредена и продлабочена соработката со Факултетот за ветеринарна медицина од Белград и Институтот за хигиена и тхенологија на месо од Белград

На 20 јуни 2022 година деканот на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје проф. д-р Лазо Пендовски потпиша Договор за билатерална соработка во областа на ветеринарната медицина со деканот на Факултетот за ветеринарна медицина од Белград проф. д-р Милорад Мириловиќ Прочитај повеќе …

Конкурс во рамки на програмата Еразмус+ Акција 1: индивидуална мобилност за студенти  за академската 2022/2023 година

Се известуваат студентите на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје дека Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” објави конкурс за доделување стипендии за индивидуална мобилност во летниот семестар на академската 2022/2023 година преку програмата ЕРАЗМУС+ K103.  Конкурсот трае до 5 октомври 2022. Потребните документи Прочитај повеќе …

Презентација на резултати од проектни активности во живинарството

На 27.05.2022 година во организација на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје во соработка со Македонските ограноци на Светското здружение за наука во живинарството и Светската ветеринарна живинарска асоцијација се одржа собир Презентација на резултати од проектни активности во живинарството. Прочитај повеќе …

Реализирана промотивна работилница за Меѓународна Мобилност во просториите на ФВМ-С

На ден 31.05.2022 на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје се одржа Промотивна работилница за Меѓународна Мобилност, на која беа претставени Програмите за мобилност, како ERASMUS, CEEPUS, Меѓународна соработка на факултетот, како и активностите на студентите при студенските организации. Свои Прочитај повеќе …

Реализирана обука за лабораториска дијагностика

На 20.4 и 21.4.2022 година во просториите на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје (ФВМ-С) се одржа обука за лабораториски методи за дијганостика, наменета за наставници од Државното средно училиште – Регионален центар за стручно образование и обука „Киро Бурназ“ Прочитај повеќе …

Потпишани договори за соработка помеѓу Факултетот за Ветеринарна Медицина од Скопје и Ветеринарниот Факултет од Сараево

Делагација од Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“’ во Скопје , предводена од Деканот проф. д-р Лазо Пендовски, Продеканите проф. д-р Ксенија Илиевска и проф. д-р Искра Цветковиќ и Раководителот на Институтот за храна проф. д-р Прочитај повеќе …