Конкурс Erasmus+ за студентска и академска мобилност 2017/2018

Конкурс за индивидуална мобилност на студенти и наставен кадар за летниот семестар во академската 2017/2018 година ЕРАЗМУС+ ДОКУМЕНТИ ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ Erasmus+ Student Application Form Europass CV – модел Learning Agreement for Studies Потврда за пристигнување заминување од високообразовната институција Прочитај повеќе …

Прва награда за орална презентација на студентка Лина Накевска од ФВМ-С, која учествуваше на меѓународната конференција во Загреб со две презентации

Лина Накевска, студентка на петта година на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, учествуваше на меѓународната конференција „7th International Congress Veterinary Science and Profession“, во Загреб, Хрватска, во периодот од 5.10.2017 до 7.10.2017. Оралната презентација под наслов „Skin Cytology – Прочитај повеќе …

Летна пракса на студенти од ФВМ-С на Факултетот за ветеринарна медицина во Софија, Р. Бугарија

Во периодот од 23-28 јули 2017 година, 4 студенти од Факултетот за Ветеринарна медицина во Скопје со целосна подршка од Факултетот обавија летна практика на Факултетот за ветеринарна медицина во Софија, Р. Бугарија. Практиката беше реализирана на факултетската клиника, како Прочитај повеќе …

Летна пракса на студентите од Факултетот за ветеринарна медицина-Истанбул, Р. Турција на ФВМ-С

Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје и оваа година успешно ја реализираше летната екстрамурална пракса за студентите од Факултетот за ветеринарна медицина од Истанбул, Турција, во периодот од 14-25 август 2017 година. Студентите реализираа практична настава од предклинички и клинички Прочитај повеќе …

Успешен екстерен надзор (МКС EN ISO/IEC 17025) во лабораториите на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје

Институтот за акредитација на Република Македонија составен од тим на четворица екстерни оценувачи од странство, на 25 и 26 Мај 2017 година имаше редовен надзор од третиот циклус на ре-акредитација на Факултетот за Ветеринарна медицина во Скопје. Факултетот за прв Прочитај повеќе …

Успешно спроведена студентска летна пракса на Факултетот за ветеринарна медицина во Истанбул, Р. Турција

Во периодот од 03-14 јули 2017 година, пет студенти од Факултетот за Ветеринарна медицина во Скопје обавија летна пракса на клиниките на Факултетот за ветеринарна медицина во Истанбул, Р. Турција. Клиничката пракса се обавува врз основа на договорот помеѓу двата Прочитај повеќе …

Учество на студенти од Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје на 19-ти Интернационален ветеринарен конгрес за студенти (02-04.05.2017 год.) Истанбул, Турција

Во периодот од 02-04 мај 2017 година 5 студенти од Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје беа стипендирани да учествуваат на 19-тиот Интернационален ветеринарен Конгрес за студенти во Истанбул, Турција. Студентите презентираа трудови од научни истражувања кои беа спроведени во Прочитај повеќе …

ЗАВРШЕНА ОТВОРЕНАТА НЕДЕЛА НА ФВМС

Од 8 до 12 мај 2017 година ФВМС имаше отворена недела кога беа отворени вратите на Факултетот за заинтересираните матуранти за да го запознаат нашиот факултет „од прва рака“. На 10 мај ФВМС го посетија група ученици од III и Прочитај повеќе …

Учество на студенти од Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје на 19-ти Интернационален ветеринарен конгрес за студенти (02-04.05.2017 год.) Истанбул, Турција

Во периодот од 02-04 мај 2017 година 5 студенти од Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје беа стипендирани да учествуваат на 19-тиот Интернационален ветеринарен Конгрес за студенти во Истанбул, Турција. Студентите презентираа трудови од научни истражувања кои беа спроведени во Прочитај повеќе …