Предавања од Проф д-р Дарко Гереш, Ветеринарен факултет Загреб, Клиника за породилство

Предавања од Проф д-р Дарко Гереш, Ветеринарен факултет Загреб, Клиника за породилство Prof. Dr. Darko Geres, Faculty of Veterinary Medicine University of Zagreb, Reproduction and Obstetrics Clinic CEEPUS програма (Распоред за настава – 8. семестар 2013-14) CEEPUS (Central European Exchange Прочитај повеќе …

Известување за испити за проверка на знаењето на странски јазик

Информации за термините на одржување на контролните испити по странски јазик на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје, и тоа: – англиски јазик – 24, 25, 28, 29 и на 30 април 2014 г. од 11 часот; од 5 до Прочитај повеќе …