The first student exchange from the International Veterinary Student Organization (IVSA)

Во месец Септември, 2017 година, студентите од Факултетот за Ветеринарна медицина – Скопје, официјално го започнуваат своето членство во Интернационалната Ветеринарна Студентска Организација (IVSA). Моментално, во студентската организација членуваат 24 студенти при ФВМ – Скопје. Тимот на IVSA Македонија, активно Read More …