Документи за упис на редовни студенти и индекси

Документи и уплати потребни при запишување на студентите Во 2, 3, 4 и 5 година на ФВМ-С во академската 2018 / 2019 година

Документи и уплати потребни при запишување на студентите во XI семестар на ФВМ-С во академската 2018 / 2019 година

Документи и уплати потребни при презапишување на предмети на ФВМ-С во академската 2018 / 2019 година

Упатство за правилно пополнување на индекси