Јавна одбрана на докторска дисертација – Максуд Крлуку

На 12 октомври 2023 година, со почеток во 10 часот во просториите на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје, ќе се одржи јавна одбрана на докторската дисертација со наслов Антимикробна отпорност на коменсална Escherichia coli во фецес кај млечни крави, изработена од кандидатот Максуд Крлуку, пред Комисија во состав:

Проф. д-р Павле Секуловски (претседател),
Редовен професор при Факултет за ветеринарна медицина –Скопје
Проф. д-р Деан Јанкулоски (ментор)
Редовен професор при Факултет за ветеринарна медицина –Скопје
Проф. д-р Ромел Велев (член)
Редовен професор при Факултет за ветеринарна медицина –Скопје
Проф. д-р Мирко Проданов (член)
Вонреден професор при Факултет за ветеринарна медицина –Скопје
Проф. д-р Сандра Мојсова (член)
Редовен професор при Факултет за ветеринарна медицина –Скопје

Докторската дисертација може да ја погледнете тука.