Резултати од првиот одржан коловиум по предметот Физиологија на животните

Почитувани студенти,

Во прилог се резултатите од одржаниот колоквиум по предметот Физиологија на животните на 17.01.2024 година.

Резултатите можете да ги погледнете тука.