РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА ОДРЖАН НА 13.02.2024

Испитот го положиле студентите со број на индекс:

1442

1460

1496

Катедра за биохемија клиничка биохемија и биологија на клетка