Одлука за започнување постапка за избор на декан на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје

Почитувани,

Наставно-научниот совет на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје, на седницата одржана на 25.10.2023 год., донесе Одлука за започнување на постапка за избор на Декан на ФВМС, за мандатен период од 3 години.

Одлуката може да ја погледнете тука.