Објавени документи за упис на редовни студенти

Документи и уплати потребни при запишување на студентите Во 2, 3, 4 и 5 година на ФВМ-С во академската 2017 / 2018 година

Документи и уплати потребни при запишување на студентите во XI семестар на ФВМ-С во академската 2017 / 2018 година

Документи и уплати потребни при презапишување на предмети на ФВМ-С во академската 2017 / 2018 година

 

Упатство за правилно пополнување на индекси