Лабораторија за хигиена на животните и животната средина

Лабораторијата за хигиена на животните и животната средина беше формирана со цел да се анализира намалувањето на производството, абнормалното однесување и болестите на домашните животни во нивната комплексна интеракција со околината. Ветеринарен лекар, земјоделец или фарма менаџер ќе добие корисни податоци за решавање на некој проблем.

Лабораторијата ќе изведува:


 • Микроклиматски мерења на воздухот во зградите и околината,
     
 • микробиолошко испитување на воздухот во зградите и околината,
     
 • проценка на хигиенската безбедност на земјиштето и водата
      
 • препораки за локацијата на изградбата на објектот,
     
 • препораки за спроведување мерки за дезинфекција, дезинсекција и контрола на штетници,
    
 • одредување на ефективноста на дезинфициенси,
     
 • референци за хигиена и сместување на домашни животни
      
 • подготовка и мислења за еколошка соодветност на зградите за животни
      
 • утврдување на влијанието на интензивната земјоделска продукција врз животната средина.