CEEPUS – Летна школа 2017/2018

Се известуваат студентите и докторандите на Факултетот за ветеринарна медицина дека академската 2017/2018 година преку програмата за размена на професори, соработници и студенти – CEEPUS, се организира Летна школа за „Poultry Health and Nutrition“ од страна на Универзитетот за ветеринарна медицина во Виена, Австрија. Летната школа ќе се одржи од 29.08.2018 до 01.09.2018 година..

Сите заинтересирани студенти и докторанди за подетални информации треба да се обратат кај CEEPUS – кординаторот проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу.

Документите можете да ги погледате тука:

  1. CEEPUS – Летна школа
  2. CEPI_II_Summer_School_Invitation_final