Резултати од испитите по предметите Биологија на клетка, Биохемија и Клиничка биохемија одржани на 12.09.2019 годинa

Испитот го положиле студентите со број на индекс: 1287 – 8 (осум) 1295 – 8 (осум) 1307 – 8 (осум) 1344 – 10 (десет) 1348 – 7 (седум) 1351 – 6 (шест) 1354 – 10 (десет)

Резултати од испитите на Катедрата по биохемија и биологија на клетка одржани во јунската испитна сесија

Испитот го положиле: Биологија на клетка: 1385 1388 1412 1413 Биохемија 1350 1353 1367 1373 1380 1404 Клиничка биохемија 1284 1288 1304 1319 1331 1334 1339 __________________________   Проф. д-р Велимир Стојковски