Резултати од испитите по предметите Биологија на клетка, Биохемија и Клиничка биохемија одржани на 12.09.2019 годинa

Испитот го положиле студентите со број на индекс: 1287 – 8 (осум) 1295 – 8 (осум) 1307 – 8 (осум) 1344 – 10 (десет) 1348 – 7 (седум) 1351 – 6 (шест) 1354 – 10 (десет)