Успешно реализирана студентска летна пракса во Тројан (Бугарија)

Во периодот од 16 до 20 јули 2019 година студентите од ФВМС Симона Хаџиска, Андријана Тончевска, Коста Петрески, Владимир Русовски, Елена Митревска, Иван Јанев и Иван Лозанче успешно ја реализираа студентската летна пракса во организација на Ветеринарниот факултет во Софија (Бугарија), која оваа година се одвиваше во Центарот за обуки при Институтот за планиско сточарство и полјоделство во Тројан. Летната пракса опфати две предавања, теренска пракса во една приватна краварска фарма, посета на фармите во рамките на Институтот (за крави, за овци и за кози), како и посета на Природно-научниот музеј во близина на Тројан. Студентите беа придружувани од проф. д-р Игор Улчар, и доц. д-р Бранко Атанасов, кој беше и еден од предавачите.