Испит по Хемија – јануарско-февруарска испитна сесија

Испитот по Хемија во јануарско-феврураската испитна сесија ќе се одржи на:

  • 07.02.2020 год. во 10:00 часот во предавална 1 – Стехиометрија
  • 15.02.2020 год. во 10:00 часот во предавална 1 – Хемија

За испитот по Хемија студентите задолжително да носат калкулатор.

Соопштението можете да го видите тука.