Анкетен прашалник за Ветеринарен Институт



најмалку еднаш месечнонајмалку еднаш на три месецинајмалку еднаш на шест месецинајмалку еднаш годишно




12345




Лабораторија за микробиологијаЛабораторија за серологија и молекуларна дијагностикаЛабораторија за паразитологија и паразитни заболувањаЛабораторија за ТСЕЛабораторија за дијагностика на болести кај риби, пчели и ловен дивечЛабораторија за патологија и патохистологијаЛабораторија за патофизиологијаЛабораторија за дијагностика на беснилоКабинет за визуелна дијагностика – РендгенЛабораторија за хигиена на животните и заштита на животната средина



0-25%25-50%50-75%75-100%




Нема потреба од воведување дополнителни дијагностички методиАнализа/Болест








12345






12345






12345






0-25%25-50%50-75%75-100%




12345






12345






нискиреалнивисоки












Опционални прашања за испитаникот:



Ветеринарна клиникаВетеринарна болницаВетеринарна АмбуланатаОфицијален ВетеринарЛовно друштвоФармерСопственик на домашен миленикСтационар за животниОстанато


Ви благодариме на соработката!







Анкетниот лист за Ветеринарен Институт може да го превземете тука () ()