Анкетен прашалник за Ветеринарен Институт  најмалку еднаш месечнонајмалку еднаш на три месецинајмалку еднаш на шест месецинајмалку еднаш годишно
  12345
  Лабораторија за микробиологијаЛабораторија за серологија и молекуларна дијагностикаЛабораторија за паразитологија и паразитни заболувањаЛабораторија за ТСЕЛабораторија за дијагностика на болести кај риби, пчели и ловен дивечЛабораторија за патологија и патохистологијаЛабораторија за патофизиологијаЛабораторија за дијагностика на беснилоКабинет за визуелна дијагностика – РендгенЛабораторија за хигиена на животните и заштита на животната средина  0-25%25-50%50-75%75-100%
  Нема потреба од воведување дополнителни дијагностички методиАнализа/Болест
  12345


  12345


  12345


  0-25%25-50%50-75%75-100%
  12345


  12345


  нискиреалнивисоки
  Опционални прашања за испитаникот:  Ветеринарна клиникаВетеринарна болницаВетеринарна АмбуланатаОфицијален ВетеринарЛовно друштвоФармерСопственик на домашен миленикСтационар за животниОстанато


  Ви благодариме на соработката!  Анкетниот лист за Ветеринарен Институт може да го превземете тука () ()