Анкетен прашалник за Ветеринарен Институтнајмалку еднаш месечнонајмалку еднаш на три месецинајмалку еднаш на шест месецинајмалку еднаш годишно
12345
Лабораторија за микробиологијаЛабораторија за серологија и молекуларна дијагностикаЛабораторија за паразитологија и паразитни заболувањаЛабораторија за ТСЕЛабораторија за дијагностика на болести кај риби, пчели и ловен дивечЛабораторија за патологија и патохистологијаЛабораторија за патофизиологијаЛабораторија за дијагностика на беснилоКабинет за визуелна дијагностика – РендгенЛабораторија за хигиена на животните и заштита на животната средина0-25%25-50%50-75%75-100%
Нема потреба од воведување дополнителни дијагностички методиАнализа/Болест
12345


12345


12345


0-25%25-50%50-75%75-100%
12345


12345


нискиреалнивисоки
Опционални прашања за испитаникот:Ветеринарна клиникаВетеринарна болницаВетеринарна АмбуланатаОфицијален ВетеринарЛовно друштвоФармерСопственик на домашен миленикСтационар за животниОстанато


Ви благодариме на соработката!Анкетниот лист за Ветеринарен Институт може да го превземете тука () ()