Анкетен прашалник за Институт за репродукција и биомедицина


дане

дане
дане
неда

дане

нискиреалнивисоки

Многу задоволниЗадоволниДелумно задоволниНезадоволни

квалитетрешавање на рекламациитестручностоднос кон коминтентитенавременост

квалитетрешавање на рекламациитестручностоднос кон коминтентитенавременост


Опционални податоци:


Ветеринарна клиникаВетеринарна болницаВетеринарна АмбуланатаФармерПогон за преработка на анимални продуктиОстанато

Ви благодариме на соработката!

Анкетниот лист за Институтот за репродукција и биомедицина може да го превземете тука
() ()