Анкетен прашалник за Институт за репродукција и биомедицинадане
дане
дане
недаданенискиреалнивисокиМногу задоволниЗадоволниДелумно задоволниНезадоволниквалитетрешавање на рекламациитестручностоднос кон коминтентитенавременостквалитетрешавање на рекламациитестручностоднос кон коминтентитенавременост

Опционални податоци:Ветеринарна клиникаВетеринарна болницаВетеринарна АмбуланатаФармерПогон за преработка на анимални продуктиОстанато


Ви благодариме на соработката!Анкетниот лист за Институтот за репродукција и биомедицина може да го превземете тука
() ()