Анкетен прашалник за Институт за репродукција и биомедицина  дане
  дане
  дане
  неда  дане  нискиреалнивисоки  Многу задоволниЗадоволниДелумно задоволниНезадоволни  квалитетрешавање на рекламациитестручностоднос кон коминтентитенавременост  квалитетрешавање на рекламациитестручностоднос кон коминтентитенавременост

  Опционални податоци:  Ветеринарна клиникаВетеринарна болницаВетеринарна АмбуланатаФармерПогон за преработка на анимални продуктиОстанато


  Ви благодариме на соработката!  Анкетниот лист за Институтот за репродукција и биомедицина може да го превземете тука
  () ()