Акредитирана студиска програма на англиски јазик на прв и втор циклус интегрирани студии по Ветеринарна медицина

Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје успешно ја акредитира студиската програма по аглиски јазик на прв и втор циклус интегрирани студии по ветеринарна медицина. Решението за почеток на оваа студиска програма е добиено од Министерствот за образование и наука.

Се очекува уписот на студенти на оваа студиска програма да започне од септември во учебната 2020/2021 школска година.

Повеќе информации за студиската програма можете да најдете тука.