Јавна одбрана на докторска дисертација – Арита Сабриу Хаџијаха

На 23 декември 2021 година (четврток), со почеток во 11 часот во просториите на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје, кандидатот М-р Арита Сабриу Хаџијаха ќе брани докторска дисертација со наслов: “Оптимизација и валидација на real-time PCR метод за анализа на генетски модифицирана храна” пред Комисија во состав:

1. Проф. др. Павле Секуловски , претседател

2. Проф. др. Велимир Стојковски, член

3. Проф.др. Зехра Хајруали Муслиу, член

4. Проф.др. Јованка Тутеска, член

5. Проф.др. Деан Јанкулоски, член

Дисертацијата можете да ја превземете тука.