ЈАВНА ОДБРАНА на дипломски труд под наслов: Истражување на најновите сознанија за исхраната на виножитната пастрмка во интензивната аквакултура – Никола Лаброски

ЈАВНА ОДБРАНА на дипломски труд под наслов: Истражување на најновите сознанија за исхраната на виножитната пастрмка во интензивната аквакултура – Никола Лаброски