Јавна одбрана на дипломски труд – Мила Митровска

Јавна одбрана на дипломскиот труд под наслов: Работа на преджелудници кај говедата, изработен од Мила Митровска, број на индекс 1216, на ден 04.04.2018 година во 13 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

  1. проф. д-р Владимир Петков (ментор)
  2. проф. д-р Флорина Поповска-Перчиниќ (член)
  3. доц. д-р Бранко Атанасов (член)

Одлуката и известувањето можете да ги погледнете тука.